Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Zkratky pro ovládání přehrávače

Zkratky pro ovládání přehrávače

Gesta na dotykové obrazovce

Jestli používáte dotykové zařízení, můžete přehrávání videa ovládat pomocí gest.

  • Když chcete video spustit nebo pozastavit, klepněte dvěma prsty.

  • Když přejedete prstem doleva, přejdete na další část videa. Když přejedete doprava, vrátíte se na předchozí část.

  • Když přejedete prstem nahoru, zvýšíte rychlost přehrávání. Když přejedete dolů, rychlost snížíte.

Klávesové zkratky

Jestli používáte zařízení se systémem Windows a klávesnicí, můžete přehrávání videa ovládat pomocí následujících klávesových zkratek:

Předchozí

Šipka doleva

Zpátky o 5 sekund

Ctrl + šipka doleva

Pozastavit/spustit

Mezerník

Dopředu o 15 sekund

Ctrl + šipka doprava

Další

Šipka doprava

Zavřít video

Esc

Předchozí položka v mém seznamu

Page Up

Další položka v mém seznamu

Page Down

Zvýšit rychlost přehrávání

Ctrl + šipka nahoru

Snížit rychlost přehrávání

Ctrl + šipka dolů