Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Jak používat moje seznamy

Jak používat moje seznamy

S funkcí „Moje seznamy“ můžete vytvořit seznamy různých videí, která pak použijete na shromáždění, při osobním studiu nebo ve službě.

 Přidání videa do mého seznamu

 1. Otevřete video a pak klepněte na tlačítko Přidat do mého seznamu.

 2. Vyberte, které části videa chcete do seznamu přidat. Může to být třeba jediný biblický verš.

 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

 4. Vyberte seznam videí, který už existuje, nebo klepněte na Vytvořit nový seznam a zadejte jeho název.

POZNÁMKA: Když chcete do seznamu přidat celé video, klepněte u něj na tlačítko Další možnosti a potom na Přidat do mého seznamu.

 Oříznutí videa

Pomocí funkce Oříznout můžete ve vašem seznamu vybrat určitou část videa. Až si potom seznam pustíte, přehraje se jenom oříznutá část videa.

 1. Otevřete video ze svého seznamu.

 2. Klepněte na tlačítko Oříznout.

 3. Potáhněte na spodní liště levý a pravý okraj oříznuté části.

 4. Klepněte na tlačítko Přehrát a podívejte se, jak bude oříznuté video vypadat.

 5. Uložte změny klepnutím na tlačítko Hotovo.

POZNÁMKA: Oříznuté video poznáte podle toho, že má pod miniaturou obrázku oranžovou lištu.

 Úprava mého seznamu

Přejmenování

Když chcete nějaký váš seznam přejmenovat, klepněte na tlačítko Přejmenovat.

Když chcete přejmenovat video v nějakém seznamu, klepněte u videa na tlačítko Další možnosti a potom na Přejmenovat. Video se přejmenuje jen v seznamu, který máte vybraný.

Změna pořadí

Když chcete nějakou položku ve vašem seznamu přesunout, stačí na ní podržet prst a potom ji přetáhnout na nové místo.

Zrušení skupiny

Když si do svého seznamu přidáte víc částí videa, které jsou v tom videu hned za sebou (třeba několik po sobě jdoucích biblických veršů), seskupí se dohromady a zobrazí se ve vašem seznamu jako jedna položka. Jestli chcete, aby se každá část videa zobrazovala jako samostatná položka, klepněte na tlačítko Další možnosti a vyberte Rozdělit.

Akce po skončení

U každého videa ve vašem seznamu můžete nastavit akci po skončení. Ta určuje, co se má stát, když skončí nějaké video, které z vašeho seznamu přehrajete. Můžete si vybrat z následujících možností:

 • Pokračovat: Přehraje se další video.

 • Stop: Vrátíte se do svého seznamu.

 • Pauza: Přehrávání se zastaví na posledním snímku videa.

 • Opakovat: To samé video se přehraje znovu. (Smyčka)