STRÁŽNÁ VĚŽ Září 2014 | Zničí lidé zemi?

Dá se nějak zabránit nenapravitelným škodám?

HLAVNÍ TÉMA

Způsobí člověk na Zemi nenapravitelné škody?

Bible předpověděla nejen současné ničení životního prostředí, ale také k čemu povede.

Byl zákon, který Bůh dal Izraelitům, spravedlivý?

Čtyři klíčové zásady, kterými se řídili soudci v Izraeli.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Uspokojující život ve službě Bohu

Před 65 lety zažil Peter Carrbello něco, díky čemu změnil své životní cíle.

Syrská Pešita – Možnost nahlédnout do světa raných překladů Bible

Tento starověký překlad je důkazem, že některé dnešní Bible obsahují verše, které v původním textu nebyly.

Odpovědi na biblické otázky

Měli bychom se k andělům modlit o pomoc?

Další články online

Co je Boží království?

Prozkoumejte, proč je Boží vláda nadřazená všem lidským vládám.