Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Mohou nám andělé pomáhat?

Podobně jako v minulosti andělé pomohli věrnému Božímu služebníkovi Danielovi, dnes pomáhají lidem, aby mohli slyšet dobrou zprávu

Bůh Jehova stvořil miliony andělů dlouho před tím, než stvořil lidi. (Job 38:4, 7) Jsou to mocné duchovní bytosti, které slouží Bohu. Někdy je Bůh posílá, aby vedli a chránili jeho služebníky na zemi. (Žalm 91:10, 11) Dnes andělé také pomáhají lidem, aby mohli slyšet dobrou zprávu, kterou oznamují Ježíšovi následovníci. (Přečtěte si Zjevení 14:6, 7.)

Měli bychom se k andělům modlit o pomoc? Ne, protože modlitba je součást uctívání a uctívat máme pouze Boha. (Zjevení 19:10) Vzhledem k tomu, že andělé slouží Bohu, reagují na pokyny od něj, a ne od lidí. Měli bychom se tedy vždy modlit pouze k Bohu, a to prostřednictvím Ježíše. (Přečtěte si Žalm 103:20, 21; Matouš 26:53.)

Existují i zlí andělé?

Podobně jako lidé byli i andělé stvořeni se svobodnou vůlí a mohou se rozhodnout, zda budou jednat správně, nebo ne. Je smutné, že mnoho andělů se vzbouřilo proti Bohu. (2. Petra 2:4) Prvním z nich byl Satan. Další jej následovali a stali se démony. Před nějakou dobou byli Satan a démoni vyhnáni z nebe a svrženi na zem. (Přečtěte si Zjevení 12:7–9.)

To, že od roku 1914 výrazně přibývá zla a násilí, je dokladem toho, že Bůh brzy zabrání Satanovi a démonům v jejich působení. Bůh potom na zemi vytvoří rajské podmínky, které na ní měly být původně. (Přečtěte si Zjevení 12:12; 21:3, 4.)