Přejít k článku

Přejít na obsah

Obezita — Co je příčinou?

Obezita — Co je příčinou?

 Obezita — Co je příčinou?

„Jsme uprostřed epidemie, která bude mít hluboký vliv na zdraví našich dětí. Pokud nyní společnost nepodnikne žádné kroky k zavedení preventivních opatření, obézních lidí bude přibývat.“ William J. Klish, profesor dětského lékařství

ŠTÍHLÍ lidé se na ty, kdo mají nadváhu či jsou obézní, někdy dívají kriticky. Pokládají je za osoby se slabou vůlí a nedostatečnou motivací. Je to ale opravdu tak jednoznačné? Jedná se vždy o pohodlné lidi, kteří se vyhýbají jakémukoli pohybu? Nebo v mnoha případech existují hlubší příčiny, které je obtížné nějak ovlivnit?

Dědičnost? Prostředí? Nebo oboje?

V knize Food Fight je uvedeno: „Již dlouho probíhá diskuse, zda příčinou obezity je genetika, nebo vliv prostředí.“ Co je v tomto kontextu míněno genetikou? Někteří odborníci zastávají teorii, že pro lidské tělo je přirozené skladovat nadbytečné kalorie pro případ, že by je někdy v budoucnosti potřebovalo. Tato kniha dále pokračuje: „Studium genetických příčin obezity probíhá již několik desetiletí. . . . Ohledně vztahu lidských genů a obezity byl proveden rozsáhlý výzkum. Pomocí důmyslných technik se zjišťovalo, které geny jsou zodpovědné za sklon k tloustnutí a za nemoci, jako je cukrovka. Podle odborného vyjádření geny způsobují 25 až 40 procent variability v tělesné hmotnosti populace.“ Kniha pokračuje: „Vzhledem k tomu, že obezita je obvykle pokládána za osobní selhání, tyto údaje poukazují na to, že určitý podíl má také biologická stránka. Nicméně, 60 nebo i více procent případů obezity lze připsat na vrub prostředí.“ Z toho vyplývá, že životní styl je přece jen významným faktorem. Přijímá daný člověk denně více kalorií, než kolik jich spálí? Konzumuje pravidelně nevhodné druhy jídla? Vyhradí si každý den čas na přiměřenou fyzickou aktivitu?

Publikace, kterou vydala Mayo Clinic, vysvětluje příčinu obezity jednoduchým způsobem: „Geny mohou vytvořit předpoklady pro nadváhu a obezitu, ale vaše tělesná hmotnost je v konečném důsledku dána vašimi stravovacími návyky a mírou tělesné aktivity. K obezitě vede dlouhodobá konzumace nadměrného množství kalorií, sedavý způsob života či kombinace obou těchto faktorů.“ (Kurziva od nás.) Tato publikace pokračuje: „Vaše dědičná výbava vás  neodsuzuje k tomu, že musíte být tlustí. . . . Bez ohledu na to, jaké máte geny, o vaší tělesné hmotnosti v konečném důsledku rozhoduje volba jídelníčku a míra tělesné aktivity.“

Komerční organizace pomáhající lidem hubnout vydělávají miliony dolarů na těch, kdo zoufale touží mít stejnou postavu jako dříve. Jak se ale o těchto programech vyjadřují odborníci? „Vypořádat se s obezitou je velmi těžké. Většina těch, kdo zhubli, pak zase přibrali,“ říká kniha Food Fight. „Podle nejoptimističtějších odhadů si po zhubnutí udrží váhu jen 25 procent lidí, a to často až na několikátý pokus.“

Nebezpečí spojené s obezitou

Obezita může vést k závažným zdravotním problémům. Doktor Scott Loren-Selco, neurolog z fakultní nemocnice při jihokalifornské univerzitě, upozorňuje na to, že obézním lidem, a to dokonce i mladým, hrozí nebezpečí vzniku cukrovky II. typu. (Viz Probuďte se! z 8. května 2003.) Říká: „Vidíme to zcela běžně, a věřte mi, je to velmi zneklidňující. [Obézním] pacientům říkám, že je mohu vzít na diabetologické oddělení a tam jim ukázat, co je čeká. Leží tam lidé, kteří jsou v důsledku [cukrovky] II. typu slepí nebo mají amputované končetiny. Je tam nesčíslné množství těch, kteří jsou úplně nemohoucí — a všichni tito pacienti jsou obézní.“ Co je jednou z příčin? „Mají na to, aby si kupovali velké hamburgery s hranolky, a tak si je dopřávají,“ říká dr. Loren-Selco. „Nikdo jim neřekne, že je to nesprávné — tedy určitě ne firmy s rychlým občerstvením, ale upřímně řečeno ani většina lékařů, protože se racionální výživou zkrátka nezabývají.“

Doktor Edward Taub, známý autor publikací o výživě, říká: „Nedávno se stalo módou, a dokonce je to i politicky přijatelné, pokládat nadváhu za jakousi normální a přijatelnou složku moderního životního stylu. Je to opravdu neuvěřitelný výsledek, jakého v ovlivňování veřejnosti dosáhly ekonomické zájmy profitující z toho, že nás dělají tlustými.“

Odborníci uvádějí, že někteří lidé, jejichž tělo má tvar hrušky a tuk se jim ukládá na stehnech a hýždích, jsou zdravější než ti, jejichž tělo má tvar jablka a tuk se jim hromadí kolem orgánů uložených v břišní dutině (obzvláště pokud mají v pase více než 90 centimetrů). Proč? Protože „ukládáním tuku v břišní dutině se zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, onemocnění věnčitých tepen, cukrovky, mrtvice a některých typů rakoviny,“ uvádí se v knize Mayo Clinic on Healthy Weight (Mayo Clinic o zdravé váze). „Jestliže máte tělo ve tvaru hrušky — silné boky, stehna a hýždě —, riziko není tak vysoké.“

Co tedy mohou dělat miliony dospělých a dětí na celém světě, kteří mají nadváhu a hrozí jim závažné zdravotní komplikace? Mohou svůj problém nějakým účinným způsobem řešit?

 [Rámeček a tabulka na straně 5]

Co je to BMI? Co vám to řekne?

BMI (index tělesné hmotnosti) je poměr výšky a váhy, který pomáhá určit, zda má člověk nadváhu nebo je již obézní. Podle publikace, kterou vydala nemocnice Mayo Clinic, je nejlepší mít BMI v rozmezí 18,5 až 24,9. Jestliže máte BMI mezi 25 a 29,9, pak se jedná o nadváhu. BMI nad 30 znamená obezitu. Jak tento index lze vypočítat? Musíte snad kvůli tomu navštívit lékaře?

BMI si můžete vypočítat tak, že svou váhu v kilogramech vydělíte výškou v metrech a výsledek opět vydělíte svou výškou v metrech. Jestliže například vážíte 90 kilogramů a měříte 1,8 metru, pak váš BMI je 28. (90 : 1,8 : 1,8 = 28)

[Tabulka]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Zdravý Nadváha Obezita

BMI 18,5–24,9 25,0–29,9 30 a více

Výška Váha v kilogramech

1,47 53 a méně 54–64 65 a více

1,50 56 a méně 57–67 68 a více

1,52 57 a méně 58–69 70 a více

1,55 59 a méně 60–71 72 a více

1,57 61 a méně 62–73 74 a více

1,60 63 a méně 64–76 77 a více

1,63 66 a méně 67–79 80 a více

1,65 67 a méně 68–81 82 a více

1,68 70 a méně 71–84 85 a více

1,70 72 a méně 73–86 87 a více

1,73 74 a méně 75–89 90 a více

1,75 76 a méně 77–91 92 a více

1,78 79 a méně 80–94 95 a více

1,80 80 a méně 81–97 98 a více

1,83 83 a méně 84–100 101 a více

1,85 85 a méně 86–102 103 a více

1,88 89 a méně 90–106 107 a více

1,90 90 a méně 91–108 109 a více

[Podpisek]

Převzato z Mayo Clinic on Healthy Weight

[Rámeček na straně 5]

Co je to kalorie?

Jak je definována kalorie? Je to fyzikální jednotka pro množství tepla. Když se člověk potí, spaluje kalorie. „Kalorie je takové množství tepla, které je zapotřebí k tomu, aby teplota jednoho kilogramu vody stoupla přesně o jeden stupeň Celsia.“ (Balance Your Body, Balance Your Life, Rovnováha v těle, rovnováha v životě) Denní spotřeba kalorií neboli energie je u lidí různá a závisí na takových faktorech jako výška, váha, věk a aktivita.

[Rámeček a obrázek na straně 6]

Sedavý způsob života znamená, že

▪ většinu dne sedíte — sledujete televizi nebo pracujete u psacího stolu či jedete v autě, jinými slovy nehýbete se

▪ jen zřídka ujdete více než 100 metrů

▪ nemáte v zaměstnání žádný tělesný pohyb

▪ ani jednou týdně 20 až 30 minut necvičíte

[Podpisek]

Na základě Mayo Clinic on Healthy Weight