Přejít k článku

Přejít na obsah

Je obezita skutečným problémem?

Je obezita skutečným problémem?

 Je obezita skutečným problémem?

„Obezita dospívajících je novodobá epidemie.“ S. K. Wangnoo, zkušený endokrinolog v nemocnici Indraprastha Apollo v Dillí, Indie

VÝŠE uvedený výrok ukazuje, že životní styl mnoha indických rodin střední vrstvy se změnil, a to má za následek obezitu dospívajících. Z této epidemie se nyní stala pandemie, která se šíří v mnoha zemích, protože lidé mají méně pohybu a holdují nezdravým jídlům. Jeden dorostový lékař prohlásil: „Příští generace [v Británii] bude . . . tou nejobéznější v dějinách lidstva.“ List Guardian Weekly napsal: „Obezita byla kdysi problémem dospělých. Nyní máme v Británii mladou generaci, jejíž stravovací návyky a sedavý způsob života vedou k problémům, které předtím byly jen v USA. V důsledku dlouhodobé obezity mohou u těchto lidí vzniknout nemoce, jako je cukrovka, srdeční choroby a rakovina.“

Autoři knihy Food Fight (Zápolení s jídlem) píší: „Hlavním problémem v oblasti výživy již není podvýživa, ale nadměrná konzumace jídla a pití.“ Don Peck ve svém příspěvku do listu The Atlantic Monthly uvádí: „Asi devět milionů Američanů nyní trpí monstrózní obezitou, což znamená, že mají nadváhu 45 kilogramů nebo více.“ Poruchy vyplývající z nadváhy jsou jen ve Spojených státech příčinou 300 000 úmrtí ročně, což „převyšuje všechny ostatní příčiny s výjimkou kouření“. Don Peck došel k závěru: „Obezita se brzy stane nejnaléhavějším zdravotním problémem, který převýší problémy způsobené hladem a infekčními nemocemi.“ A mohl by si někdo dovolit takovou hrozbu přehlížet? Doktor Walter C. Willett, autor knihy Eat, Drink, and Be Healthy (Jezte, pijte a buďte zdrávi), píše, že „údaj, který se objeví, když si stoupnete na váhu, je hned po kouření tím nejdůležitějším ukazatelem vašeho budoucího zdraví“. Přičemž klíčové slovo je budoucího.

Jak byste definovali obezitu?

Kdy už člověk nemá jen nadváhu, ale je obézní? Publikace, kterou vydala Mayo Clinic v Rochesteru, v americkém státě Minnesota, uvádí: „Jednoduše řečeno, obezita je výrazná nadváha způsobená nadměrným množstvím tuku.“ Jak se ale dá zjistit, zda určitý člověk má nadváhu, nebo je již v kategorii obézních? Přibližné vodítko může poskytnout tabulka udávající poměr výšky a váhy. (Viz rámeček na straně 5.) Takové tabulky však neberou v úvahu rozdílnou stavbu těla. Nemocnice Mayo Clinic uvádí: „Lepším ukazatelem vašeho budoucího zdraví je tělesný tuk než hmotnost.“ Například sportovec bude zřejmě vážit víc, protože může mít poměrně hodně svalové hmoty nebo silné kosti. Jaké jsou základní příčiny nadváhy a obezity? Tuto otázku bude rozebírat následující článek.