Přejít k článku

Přejít na obsah

V té pavučině je list!

V té pavučině je list!

 V té pavučině je list!

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V AUSTRÁLII

VIDÍTE ten suchý a zkroucený list? Všimněte si, že visí na pavučině. Na první pohled to může vypadat, že jej sem zavál vítr. Ten list je však něčím zvláštní.

To, na co se díváte, je neobvyklý domeček jednoho druhu pavouka. Tento pavouk je výjimečný tím, jak si vytváří své obydlí. Svine list, který vystele hedvábným vláknem, tedy stejným materiálem, z něhož vyrábí pavučinu. Čeká snad pavouk na to, až mu vítr nějaký list na pavučinu přinese? Může to tak vypadat. Při bližším prozkoumání však vyjde najevo, že toto obydlí je vybudováno podle určitého plánu. Pavouk si svůj list pečlivě vybere, možná si zvolí jeden z těch, které leží pod pavučinou na zemi. Nejdříve list svine do ruličky, a svým vláknem potom zajistí, aby se list nerozmotal.

Ke stavbě obydlí však těmto pavoukům neslouží pouze listy. Na některých předměstských dvorcích pavouci často používají útržky novin, tenčí lepenku nebo odhozené vstupenky. Je zajímavé, že někdy mohou dokonce využít i prázdnou hlemýždí ulitu. Jeden pavouk si jako své obydlí přinesl do sítě ulitu, která vážila šestkrát víc než on sám.

Představte si, že se pokoušíme zjistit, zda je pavouk v tuto chvíli doma. Jemně na list zaťukáme. A tady ho máme. Vidíte? Překrásně zbarvený pavouček vylézá z domečku a spouští se na svém vlákně dolů. Nebojte se. Nic se vám nestane. Tento druh pavouka je pro člověka neškodný, ale kdybyste s ním nezacházeli šetrně, může vás kousnout do prstu.

Přes den tento pavouk obvykle odpočívá ve svém domečku. Avšak v noci, kdy je všude kolem více hmyzu, se krčí u vchodu do svého obydlí. Z této výhodné pozice pozorně sleduje svou síť tím způsobem, že jednou nohou stojí na jakémsi „telegrafním drátu“, což je zvláštní vlákno, které vede od jeho obydlí do středu pavučiny. Jakmile na pavučinu nějaký hmyz narazí, pavouk okamžitě vyběhne, ochromí oběť a sežere ji.

Tento vynalézavý malý stavitel je pouze jedním z mnoha úžasných tvorů australského buše.