Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mohu být přitažlivější?

Jak mohu být přitažlivější?

 Mladí lidé se ptají . . .

Jak mohu být přitažlivější?

„Bylo pro mě těžké povídat si s holkama a být při tom v pohodě. Vůbec jsem netušil, co si myslí a co cítí.“ (Tyler)

JAKÉ vlastnosti se dívkám na chlapcích líbí nejvíc? „Když si věří,“ říká Emily. Robyn zase považuje za nejdůležitější, aby kluci byli zábavní. A čeho si cení chlapci na dívkách? Asi nás nepřekvapí, že v rámci jednoho průzkumu uvedli na prvním místě krásný vzhled. Až na šestém místě pak figurovaly podobné zájmy a hodnoty.

Články a průzkumy zabývající se vztahy mezi chlapci a dívkami se v časopisech pro mladé objevují velmi často. Ano, mnoho mladých lidí hodně přemýšlí o tom, jak je vidí osoby opačného pohlaví. A někteří si s tím občas dělají starosti. Možná to někdy trápí i tebe. Ne, že by ses v dohledné době chystal vstoupit do manželství, ale je normální, že každý chce být přitažlivý a žádoucí. Tyler poznamenává: „Když jsi mladý, chceš se všem líbit. Chceš, aby tě brali tvoji vrstevníci, kluci i holky.“ A možná by sis jednou rád našel vhodného manželského partnera. Potom budeš přirozeně chtít, abys byl pro takového člověka přitažlivý.

Jako mladý křesťan možná nemáš mnoho zkušeností, jak jednat s osobami opačného pohlaví. Navíc sis už zřejmě všiml, že pro tvé vrstevníky je důležitá především fyzická přitažlivost. Není tedy divu, že se můžeš cítit nejistý a nedostatečný, když v televizi a časopisech vidíš zástupy supermodelek a svalnatých herců. Co tedy můžeš udělat pro to, aby s tebou ostatní byli rádi?

Je naivní toužit po „dokonalém“ těle

Psycholog William S. Pollack říká, že pod vlivem zábavního průmyslu mnoho mladých lidí „věnuje spoustu času dietám, posilování a aerobiku, aby změnili svou váhu a proporce“. Někteří jdou až do extrémů, když doslova hladoví, aby získali „perfektní“ tělo. Jedno výzkumné středisko zabývající se sociální problematikou však uvádí: „Současný ideál ženské krásy, jak je prezentován v médiích, je dosažitelný pro méně než pět procent ženské populace, a to mluvíme jen o váze a mírách. A ideální tělo, obličej atd. jsou dosažitelné jen zhruba pro jedno procento žen.“

Proto v Římanům 12:2 dává Bible praktickou radu: „Nenapodobujte už příklady tohoto světa.“ (Petrů) To však neznamená, že bys měl svůj vzhled zanedbávat. O své tělo se můžeš starat tím, že budeš v rozumné míře cvičit a budeš jíst vyrovnanou stravu. (Římanům 12:1; 1. Timoteovi 4:8) Také náležitý odpočinek a spánek ti může pomoci, abys vypadal a cítil se co nejlépe. Dbej i na svou hygienu a oblečení. David, chlapec z Velké Británie, říká: „Znám jednu dívku, která je docela atraktivní, ale má problémy s tělesným pachem. Kvůli tomu se jí lidé vyhýbají.“ Často se tedy  koupej. Čisté ruce, vlasy i nehty mohou vylepšit tvůj zevnějšek.

Ačkoli nás Bible nepovzbuzuje, abychom věnovali přílišnou pozornost svému oblečení, přesto radí křesťanům, aby se ‚zdobili dobře upravenými šaty se skromností a zdravou myslí‘. (1. Timoteovi 2:9) Oblékej si věci, které zkrášlí tvůj vzhled, ale které nejsou pobuřující nebo neslušné. * Rozumná péče o tvůj vzhled ti může pozvednout sebevědomí. Jeden mladý muž to vystihuje takto: „I když možná nevypadáš jako filmová hvězda, můžeš pracovat s tím, co máš.“

Vnitřní vlastnosti

Hezký obličej a postava možná přitahují pozornost, ale z dlouhodobého pohledu ‚je krása pomíjivá‘. (Přísloví 31:30, Ekumenický překlad) Krásný vzhled může být pomíjivý a rozhodně nemůže nahradit přitažlivé osobní vlastnosti. (Přísloví 11:22) Také pamatuj na to, že „pouhý člověk vidí, co se jeví očím; ale pokud jde o Jehovu, ten vidí, jaké je srdce“. (1. Samuelova 16:7) Místo, abys zaměřoval veškerou svou pozornost na své bicepsy a obvod pasu, pracuj na tom, aby tě zdobil „utajený člověk srdce v neporušitelném šatu tichého a mírného ducha, který má velkou hodnotu v Božích očích“. (1. Petra 3:3, 4; Efezanům 4:24) Pravdou je, že v dnešním světě se mnoho mladých lidí nezajímá o to, zda má někdo dobrou povahu — a už vůbec nebudou obdivovat to, že někdo pěstuje bohulibé vlastnosti. * Ale ti, kdo se řídí Božími měřítky, takové vlastnosti oceňují a považují je za přitažlivé.

Nejlepší způsob, jak můžeš být přitažlivý pro duchovně smýšlející lidi, je, aby ses ty sám stal duchovně smýšlejícím člověkem. Rozvíjej své duchovní smýšlení pomocí modlitby, osobního studia Bible a návštěvy křesťanských shromáždění. (Žalm 1:1–3) Kromě toho můžeš rozvíjet i další užitečné schopnosti a vlastnosti. K tomu, abys tyto vlastnosti mohl rozvíjet, nemusíš s někým chodit nebo mít nějaký romantický vztah. Můžeš je totiž projevovat v každodenním kontaktu s lidmi.

Cítíš se v přítomnosti osoby druhého pohlaví svázaný a plachý? Jeden mladík přiznává: „Někdy si připadám divně, protože to jsou holky, a já holkám nerozumím tak dobře jako klukům. A nechci se ztrapnit.“ Jak můžeš rozvíjet sebedůvěru a vyrovnanost tak, aby se s tebou ostatní cítili dobře? Jednou možností je využít velkou rozmanitost společenství v křesťanském sboru. Na shromáždění se osobně zajímej o druhé — nejen o stejně staré příslušníky opačného pohlaví, ale také o děti, dospělé a o ty, kdo jsou věkově starší. (Filipanům 2:4) Když se budeš učit dobře vycházet s tolika rozmanitými lidmi, pomůže ti to rozvíjet sebedůvěru.

Buď však opatrný. Ježíš řekl: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 19:19) Když budeš mít o sobě dobré mínění, je méně pravděpodobné, že se ve společnosti ostatních budeš cítit svázaně a trapně. * Přestože je však určitá míra sebeúcty zapotřebí, neměl bys zacházet do extrému. Apoštol Pavel radil: „Říkám totiž každému tam mezi vámi, aby si o sobě nemyslel více, než je nutné si myslet.“ (Římanům 12:3)

Poctivě také prozkoumej, jak se chováš k druhým a jak se projevuješ ve společnosti. Mladá Britka, která se jmenuje Lydie, se k tomu vyjadřuje: „Ve škole máme jednoho kluka, který je u holek docela oblíbený. Jakmile ho ale poznají blíž, přestane se jim líbit, protože je hrubý a bezohledný.“ Lidé mají rádi takového člověka, který mluví laskavě a taktně a je k ostatním ohleduplný. (Efezanům 4:29, 32; 5:3, 4) Doktor T. Berry Brazelton říká: „Příjemné vystupování je klíč, který nám otevírá cestu k lidem.“ Dobré způsoby „jsou nezbytné k tomu, aby nás druzí přijímali“.

 Zvyky a společenské způsoby se v jednotlivých částech světa liší. Proto možná bude dobré, když si budeš všímat, jak se k sobě chovají duchovně zralí muži a ženy. Je například v tvé zemi zvykem, aby muž podržel ženě dveře? Naučíš-li se tuto zdvořilost projevovat, získáš pověst vyrovnaného a zdvořilého muže.

Možná také zjistíš, že je užitečné pěstovat vyrovnaný smysl pro humor. Bible říká, že je „čas se smát“. Člověk, který má smysl pro humor, obvykle získává přátele snadno. (Kazatel 3:1, 4)

Přátelský postoj versus flirtování

Jedna publikace, která se prohlašuje za „příručku k úspěšnému seznámení“, uváděla, že tajemství, jak zaujmout lidi opačného pohlaví, je flirt. Čtenáři je doporučováno, aby vysílal úsměvy, vyhledával zrakový kontakt a „piloval“ navazování konverzace. Taková doporučení jsou v rozporu s duchem Pavlovy rady Timoteovi, aby se k lidem opačného pohlaví choval „se vší cudností“. (1. Timoteovi 5:2)

Flirtování možná zvyšuje něčí pocit vlastní důležitosti, ale je nepoctivé a nečestné. K tomu, aby sis dokázal s někým zajímavě popovídat, nemusíš flirtovat, ale ani se chovat „upejpavě“. Když chceš zjistit, co lidé opačného pohlaví cítí a co si myslí, nemusíš klást neomalené či nemístné otázky. Zvykni si mluvit o tom, co je „spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky“. (Filipanům 4:8) Tím ukážeš, že jsi na nejlepší cestě, aby se z tebe stal zralý, duchovně smýšlející člověk. Když budeš jednat podle Božích zásad, staneš se přitažlivým nejen pro lidi opačného pohlaví, ale i pro samotného Boha. * (Přísloví 1:7–9)

[Poznámky pod čarou]

^ 10. odst. Viz „Young People Ask . . . What’s the Secret of Choosing the Right Clothes?“ v anglickém vydání Probuďte se! z 8. října 1989.

^ 12. odst. Jedna výzkumná pracovnice ve své studii ukázala, že inteligentní mladí lidé často sklízejí posměch kvůli svým schopnostem. Někteří na to reagují tak, že své schopnosti skrývají.

^ 15. odst. Řadu praktických podnětů o budování sebedůvěry obsahuje i 12. kapitola knihy Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 21. odst. Pokud jsi příliš mladý na to, abys vstoupil do manželství, bude rozumné, aby ses s lidmi opačného pohlaví stýkal spíše ve smíšené společnosti. Viz článek „Mladí lidé se ptají ... Co když si rodiče myslí, že na známost ještě nemám věk?“, který vyšel v Probuďte se! z 22. ledna 2001.

[Obrázky na straně 15]

Nezaměřuj se na svůj vzhled, ale snaž se rozvíjet bohulibé vlastnosti

[Obrázek na straně 15]

Usiluj o to, aby ses dobře cítil ve společnosti nejrůznějších lidí