Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

ANG BANTAYANANG TORRE Num. 1 2022 | Kon Unsaon Pagwala sa Pagdumot

Ang atong kalibotan punog pagdumot. Gipakita kini sa mga tawo sa daghang paagi, sama sa diskriminasyon, pagpanghulga, pagsultig sakit, o pisikal nga pag-atake. Mawala pa kaha ang pagdumot? Ang mga artikulo niining magasina magpakita kon sa unsang paagi nato madaog ang pagdumot sa tabang sa Bibliya. Ipakita sab niini ang saad sa Diyos nga wagtangon ang pagdumot hangtod sa hangtod.

 

Madaog Nato ang Pagdumot!

Nganong naay pagdumtanay? Sa unsang paagi kini ginapakita?

Nganong Nagpadayon ang Pagdumot?

Gipakita sa Bibliya ang mga hinungdan sa pagdumot, kon nganong magdumot ang mga tawo, ug kon nganong migrabe ang pagdumot karon.

Kon Unsaon Pagdaog ang Pagdumot

Ang mga gitudlo sa Bibliya nakatabang sa mga tawo sa pagbag-o.

KON UNSAON PAGDAOG ANG PAGDUMOT

1 | Ayaw Pagpihigpihig

Wad-a ang negatibong mga pagbati ngadto sa uban pinaagi sa pagsundog sa pagkadili-mapihigon sa Diyos.

KON UNSAON PAGDAOG ANG PAGDUMOT

2 | Ayawg Panimalos

Daoga ang pagbati nga manimalos pinaagi sa pagsalig nga hapit nang tul-iron sa Diyos ang tanang inhustisya.

KON UNSAON PAGDAOG ANG PAGDUMOT

3 | Wad-a ang Pagdumot sa Imong Hunahuna

Wad-a ang pagdumot sa imong hunahuna ug kasingkasing pinaagi sa tabang sa Pulong sa Diyos.

KON UNSAON PAGDAOG ANG PAGDUMOT

4 | Daoga ang Pagdumot sa Tabang sa Diyos

Ang balaang espiritu sa Diyos makatabang nimo sa pag-ugmad sa mga hiyas nga makawala sa pagdumot.

Mawala na ang Pagdumot Hangtod sa Hangtod!

Kinsay bug-os nga makawala sa pagdumot?

Daghan ang Biktima sa Pagdumot

Sa unsang paagi mawala ang pagdumot? Ang tinuod ug dumalayong kausaban nagakahitabo na sa tibuok kalibotan.