ANG BANTAYANANG TORRE Num. 1 2020 | Nangita ba Ka sa Kamatuoran?

Makita sa Bibliya ang tinuod nga tubag sa pipila ka importante kaayong mga pangutana sa kinabuhi.

Nangita ba Ka sa Kamatuoran?

Bisag daghan karon ang wala nay pagsalig sa usag usa ug ang kadaghanang impormasyon dili tinuod, dunay paagi nga imong masundog aron makita ang tinuod nga mga tubag sa importante kaayong mga pangutana sa kinabuhi.

Ang Bibliya​—Kasaligang Tinubdan sa Kamatuoran

Makasalig gyod ka nga tinuod ang giingon sa Bibliya.

Ang Kamatuoran Bahin sa Diyos ug ni Jesu-Kristo

Unsay kalainan ni Jehova nga Diyos ug ni Jesu-Kristo?

Ang Kamatuoran Bahin sa Gingharian sa Diyos

Gipakita sa mga teksto sa Bibliya kon kinsa ang Hari sa Gingharian sa Diyos apil ang lokasyon, katuyoan, mga magmamando, ug mga sakop niini.

Ang Kamatuoran Bahin sa Umaabot

Palig-ona ang imong pagtuo sa giingon sa Diyos bahin sa kaugmaon sa yuta ug sa mga tawo nga magpuyo niana.

Ang Kaayohan kon Mahibalo Ka sa Kamatuoran

Ang pagkahibalo sa kamatuoran sa Bibliya makahatag ug daghang kaayohan.