2022 “Tinguhaa ang Pagpakigdait”! nga Programa sa Kombensiyon

Biyernes

Ang programa sa Biyernes gibase sa Salmo 29:11—“Panalanginan ni Jehova ug pakigdait ang iyang katawhan.”

Sabado

Ang programa sa Sabado gibase sa 2 Pedro 3:14​—“Makaplagan mo . . . nga walay buling ug walay lama ug may malinawong relasyon kaniya.”

Dominggo

Ang programa sa Dominggo gibase sa Roma 15:13​—“Hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug paglaom magpuno sa inyong kasingkasing ug kalipay ug kalinaw.”

Impormasyon Alang sa mga Delegado

Impormasyon nga makatabang sa mga delegado sa kombensiyon.