Ang pagbasa ug pagtuon sa Bibliya maoy pangunang feature sa JW Library.

Sunda ang mosunod nga mga instruksiyon kon unsaon pag-download ug pag-manage sa mga Bibliya:

 Kon Unsaon Pag-download ug Bibliya

Puwedeng nimong i-download ang lainlaing hubad sa Bibliya aron mabasa ug matun-an kini offline.

  • Diha sa bar sa ibabawng bahin sa screen, i-tap ang Bible ug dayon ang Books aron imong makita ang listahan sa mga basahon sa Bibliya.

  • I-open ang App Commands bar, dayon i-tap ang Languages button aron makita nimo ang listahan sa tanang available nga mga Bibliya. Ang mga hubad sa lainlaing pinulongan nga kanunay nimong gigamit naa sa ibabawng bahin sa listahan. Maka-search sab ka pinaagi sa pag-type sa pinulongan o hubad sa Bibliya. Pananglitan, kon i-type nimo ang “int” makita nimo ang Kingdom Interlinear sa English, o kon “port” makita nimo ang tanang Bibliya sa Portuguese.

  • Duna kay makitang cloud icon para sa mga Bibliya nga wala pa nimo ma-download. I-tap ang Bibliya aron ma-download kini. Kon ma-download na nimo ang Bibliya, mawala na ang cloud icon. I-tap pag-usab ang Bibliya ug mabasa na nimo kini.

Kon wala nimo makita ang Bibliya nga gusto nimong ma-download, palihog susiha lag usab sa sunod higayon. Idugang ra ang ubang hubad sa Bibliya kon mabatonan na kini.

 Kon Unsaon Pag-delete ug Bibliya

Puwede nimong i-delete ang hubad sa Bibliya nga dili na nimo gamiton o kon puno na imong storage.

Diha sa bar sa ibabawng bahin sa screen, i-tap ang Bible, dayon ang Languages button aron makita nimo ang listahan sa mga Bibliya. I-tap ang More button tapad sa Bibliya nga gusto nimong i-delete, dayon i-tap ang Delete.

 Kon Unsaon Pag-update ug Bibliya

Usahay may mga update para sa Bibliya nga imong na-download.

Mailhan ni nimo kay naa niy refresh icon. Kon i-tap nimo ang Bibliya, molutaw ang mensahe nga naay available nga update. I-tap ang Download para i-update ang Bibliya, o Later kon gusto nimong ipadayog basa ang bersiyon nga naa nimo.

Kini nga features gi-release niadtong Marso 2015 diha sa JW Library 1.4, nga compatible sa Windows 8.1 o sa mas bag-ong mga version. Kon dili nimo makita kini nga mga feature, palihog sunda ang mga instruksiyon sa artikulong “Kon Unsaon Paggamit sa JW Library​—Windows,” ubos sa Gamita ang Kinabag-ohang Features.