I-download kini nga Bible card ug sayra ang bahin sa pag-umangkon ni Abraham nga si Lot. I-print, guntinga, pil-a, ug hiposa.