I-download kini nga panid, ug sayra ang bahin kang Lot ug sa iyang pamilya.