Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

AN TORRENGBANTAYAN Num. 5 2016 | Sain Ka Makakakua nin Karangahan?

ANO AN MASASABI NINDO?

Nakakamundo kun minsan an buhay sa kinaban na ini. Sain daw kita puwedeng makakua nin masasarigan na tabang asin pagranga?

An sabi kan Bibliya: ‘An ama nin pagkahirak asin Diyos nin bilog na karangahan nagraranga sa samo sa gabos ming kasakitan.’2 Corinto 1:3, 4.

Ipinapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun sa anong mga paagi itinatao sa sato nin Diyos an pagranga na kaipuhan niyato gabos.

 

TEMA SA COVER

Kaipuhan Ta Gabos nin Karangahan

Sain ka puwedeng makakua nin karangahan pag namumundo huli sa pagkagadan nin namumutan, seryosong problema sa salud, sa relasyon bilang mag-agom, o sa trabaho?

TEMA SA COVER

Kun Paano an Diyos Nagtatao nin Karangahan

Apat na mapagkukuanan nin tabang sa panahon nin kasakitan.

TEMA SA COVER

Karangahan sa Panahon nin Problema

Kun paano nakua kan totoong mga tawo, kaidto asin sa ngunyan, an tabang sa panahon na kaipuhan nindang marhay iyan.

ARUGON AN SAINDANG PAGTUBOD

“Ki Jehova an Ralaban”

Taano ta nadaog ni David si Goliat? Ano an manunudan ta sa istorya ni David?

An Laban ni David Asin Goliat—Nangyari Daw Talaga Iyan?

Pinagdududahan kan ibang kritiko an pagigin totoo kan salaysay na ini. Napatunayan daw ninda iyan?

BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Madahas Asin Pano Ako nin Hinanakit

Ano an nagpahiro sa sarong barumbado asin parapakiiwal sa Mexico na baguhon an saiyang personalidad?

Ano an Sinasabi kan Bibliya?

Iba-iba an ideya kan mga tawo dapit sa Kahadian nin Diyos. Ano talaga an tinutukdo kan Bibliya dapit digdi? Tibaad mangalas ka sa simbag.