İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

İsa peyğəmbərin həyatında baş verənlərlə bağlı Allahın Kəlamında yazılan hər bir məlumat bu kitabda yer alıb.

MÜQƏDDİMƏ

Yol, həqiqət, həyat

İncildə yer alan İsa peyğəmbərin təlimləri və etdiyi işlər həyatınızı dəyişə bilər.

FƏSİL 1

Allahdan nazil olan iki xəbər

Cəbrayıl mələyin çatdırdığı xəbərə inanmaq çətindir.

FƏSİL 2

O doğulmazdan öncə ehtiram görür

İlsəba və bətnindəki uşaq İsanı necə izzətləndirir?

FƏSİL 3

Yolu hazırlayan doğulur

Möcüzəvi şəkildə Zəkəriyyənin dili açılır və vacib bir peyğəmbərlik edir.

FƏSİL 4

Ərdə olmayan qız hamilədir

Məryəm Yusifə başqa bir kişidən yox, müqəddəs ruh vasitəsilə hamilə olduğunu deyəndə Yusif Məryəmə inanırmı?

FƏSİL 5

İsa peyğəmbər harada və nə vaxt doğulub?

Nəyə əsasən demək olar ki, İsa dekabrın 25-də anadan olmayıb?

FƏSİL 6

Vəd edilmiş uşaq

Yusif və Məryəm körpə İsanı məbədə gətirirlər. İxtiyar yaşında olan iki israilli İsanın gələcəyi barədə peyğəmbərlik edirlər.

FƏSİL 7

Münəccimlər körpəni görməyə gəlir

Nəyə görə Şərqdə gördükləri ulduz onları bəri başdan qatil padşah Hirodun yanına gətirdi, İsanın yox?

FƏSİL 8

Onlar zalım padşahdan qaçırlar

İsanın həyatının erkən illərində Məsihə aid üç peyğəmbərlik yerinə yetir.

FƏSİL 9

Peyğəmbər nasirədə böyüyür

İsanın neçə bacı-qardaşı var?

FƏSİL 10

Yerusəlimə səyahət

Yusiflə Məryəm təşviş içində İsanı axtarırlar. İsa valideynlərinin onun harada olduğunu bilmədiklərinə təəccüblənir.

FƏSİL 11

Vəftizçi Yəhya yol hazırlayır

Yəhudi din xadimləri olan fərisi və saddukilərdən də bəziləri Yəhyanın yanına gəlir və o, onları mühakimə edir. Nəyə görə?

FƏSİL 12

İsa peyğəmbər vəftiz olunur

Heç vaxt günah işləməyən İsa nəyə görə vəftiz olundu?

FƏSİL 13

Peyğəmbər sınaqlardan başıuca çıxır

İsanın sınaqları İblis haqda iki həqiqəti üzə çıxarır.

FƏSİL 14

Peyğəmbər özünə şagird toplayır

İsanın ilk altı şagirdini Məsihi tapdıqlarını nə əmin edir?

FƏSİL 15

Peyğəmbərin ilk möcüzəsi

İsa anasına bildirir ki, anası yox, Allah ona göstəriş verməlidir.

FƏSİL 16

İbadət uğrunda qeyrət

Qanunun Yerusəlimdə qurban gətirmək üçün insanlara heyvan almağa yol verdiyi halda, nəyə görə İsa Məsih məbəddəki alverçilərə hirslənir?

FƏSİL 17

İsa Məsih və Nikodem

Yenidən doğulmaq nə deməkdir?

FƏSİL 18

Yəhya kiçilir, Məsih böyüyür

Vəftizçi Yəhya paxıllıq etməsə də, onun şagirdləri paxıllıq edirlər.

FƏSİL 19

İsa peyğəmbər və səməriyyəli qadın

İsa heç kimə demədiyi məlumatı ona açır.

FƏSİL 20

Qanədəki ikinci möcüzə

İsa peyğəmbər 26 kilometr məsafədən naibin uşağını sağaldır.

FƏSİL 21

İsa peyğəmbər Nasirədəki sinaqoqda

İsa Məsihin dediyi sözlərdən sonra camaatın beyni qızır və onu öldürmək istədilər

FƏSİL 22

Şagirdlər balıq əvəzinə adam «ovlayacaq»

İsa şagirdləri balıq yox, adam ovlamağa çağırır

FƏSİL 23

Kəfərnahumdakı möcüzələr

İsa nəyə görə cini qovandan sonra ona insanlara İsanın Allahın Oğlu olduğunu deməsini qadağan edir?

FƏSİL 24

Müjdə Cəlilədə vüsət alır

İnsanlar İsanın yanına gəlirlər ki, şəfa tapsınlar, ancaq İsa onlara xidmətinin daha böyük məqsədi olduğunu başa salır.

FƏSİL 25

Cüzamlı şəfa tapır

Sadə, eyni zamanda güclü sözlərlə İsa sübut etdi ki, şəfa verdiyi insanları, həqiqətən də, sevir.

FƏSİL 26

«Günahların bağışlandı»

İsa günahla xəstəliklər arasında hansı əlaqənin olduğunu göstərir?

FƏSİL 27

Mətta şagird olmağa dəvət olunur

Nəyə görə İsa Məsih qatı günahkarlarla bir süfrə arxasında oturur?

FƏSİL 28

Nəyə görə İsa peyğəmbərin şagirdləri oruc tutmurlar?

İsa peyğəmbər cavab olaraq tuluq barədə məsəl çəkir.

FƏSİL 29

Şənbə günündə görülən savab iş

Nəyə görə yəhudilər İsanın 38 il xəstə olan adamı sağaltdığına tənqidi yanaşırlar?

FƏSİL 30

İsa peyğəmbərin Allahla münasibəti

Yəhudilərin fikrincə, İsa özünü Allaha bərabər tutur, lakin İsa aydın şəkildə izah edir ki, Allah ondan qat-qat üstündür.

FƏSİL 31

Şənbə günü sünbül dərmək olar?

Nəyə görə İsa Məsih özünü «şənbənin ağası» adlandırır?

FƏSİL 32

Şənbə günü hansı işləri görmək olar?

Bir-birinə düşmən olan saddukilər və fərisilər bu məsələdə əlbir olur.

FƏSİL 33

Əşiya peyğəmbərin sözləri yerinə yetir

Nəyə görə İsa sağaltdığı kəslərə onun kimliyi və nə etdiyi barədə heç kimə heç nə deməməyi tapşırırdı?

FƏSİL 34

İsa peyğəmbər on iki həvari seçir

Həvari ilə şagirdin arasında hansı fərq var?

FƏSİL 35

Məşhur Dağüstü vəz

İsa peyğəmbərin Dağüstü vəzindən əsas fikirlərin izahatını oxuyun.

FƏSİL 36

Roma zabitinin güclü imanı

Yüzbaşının hansı hərəkəti İsa Məsihi valeh edir?

FƏSİL 37

Peyğəmbər dul qadının oğlunu dirildir

İsa peyğəmbərin möcüzəsini görənlər bu möcüzələrin nə məna kəsb etdiyini anlayırlar

FƏSİL 38

Yəhya hər şeyi Məsihin dilindən eşitmək istəyir

Nəyə görə Yəhya İsanın Məsih olub-olmadığını soruşur? Yəhya şübhə edir?

FƏSİL 39

Ürəyi küt nəslin vay halına

İsa Məsih deyir ki, Hökm günü Sidon şəhərinin cəzası onun xidmətinin mərkəzi olan Kəfərnahum şəhərindən yüngül olacaq.

FƏSİL 40

Mərhəmət dərsi

Ehtimal ki, fahişə olan qadına günahlarının bağışlandığını deməklə İsa peyğəmbər Allahın qanununu pozmağın qəbahət olmadığınımı demək istəyir.

FƏSİL 41

Möcüzənin mənbəyi

İsa peyğəmbərin qardaşları hesab edirlər ki, onun başına hava gəlib.

FƏSİL 42

İsa peyğəmbər fərisiləri tənbeh edir

Yunus peyğəmbərin əlaməti nədir?

FƏSİL 43

Allahın Padşahlığı barədə məsəllər

İsa Məsih Allahın Padşahlığını hər tərəfli izah etmək üçün səkkiz məsəl çəkir.

FƏSİL 44

İsa peyğəmbər fırtınanı ram edir

İsa peyğəmbər küləyi və dalğaları sakitləşdirməklə gələcəkdə padşahlıq edəcəyi vaxt həyatın necə olacağını göstərir.

FƏSİL 45

Cinlərə meydan oxuyan peyğəmbər

İnsanın içinə bir yox, bir neçə cin girə bilər?

FƏSİLƏ 46

Kimsə İsa peyğəmbərin əbasına toxunur

Bu təsirli hadisədə İsa peyğəmbərin gücünün və mərhəmətinin bariz sübutudur.

FƏSİL 47

Yairin qızı dirilir

İsa peyğəmbər ölən uşağın yatdığını deyəndə hamı gülür. İsa peyğəmbər onların bilmədiyi nəyi bilir?

FƏSİL 48

Qüdrətli peyğəmbəri Nasirədə də qəbul etmirlər

Nəsranilər İsanı təlim və möcüzələrinə görə yox, başqa səbəbə görə qəbul etmirlər

FƏSİL 49

Cəlilədə təlim və təbliğ işi

«Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb» sözləri əslində nə məna daşıyır?

FƏSİL 50

Təbliğdəki təqiblərə hazırlıq

Nəyə görə İsa peyğəmbər şagirdlərə təqiblərlə üzləşəndə qaçmağı buyurur? Axı onlar ölümdən qorxmamalı idilər.

FƏSİL 51

Ad günündə qətl

Hirod öz ad günündə Səlimənin rəqsini bəyənir və ondan nə istədiyini soruşur. Qızın arzusu gözlənilməz olur.

FƏSİL 52

Peyğəmbər minlərlə insanı doyurur

İsa peyğəmbərin bu möcüzəsi o qədər əhəmiyyətlidir ki, müjdələrin dördündə də qələmə alınıb.

FƏSİL 53

Təbiət qüvvələri üzərində ixtiyar sahibi

İsa Məsihin suyun üzü ilə getməsindən və küləyi sakitləşdirməsindən şagirdlər nə öyrənirlər?

FƏSİL 54

İsa Məsih həyat çörəyidir

Camaatın uzun yol qət edib onun yanına gəlməsinə baxmayaraq, nəyə görə İsa peyğəmbər onları danlayır?

FƏSİL 55

Məsihin sözləri camaatı çaş-baş qoyur

İsa peyğəmbərin öyrətdiyi bəzi təlimlər şagirdlərini çaş-baş qoyur və onlar daha onun ardınca getmirlər.

FƏSİL 56

Adamı əslində nə murdar edir?

İnsanı ağzına girən, yoxsa ağzından çıxan murdar edir?

FƏSİL 57

Peyğəmbər qıza və kar bir adama şəfa verir

Nəyə görə İsa peyğəmbər qadının xalqını küçüyə bənzədəndə o incimədi?

FƏSİL 58

Bərəkətli çörək və fərisilərin mayası

Nəhayət, şagirdlər peyğəmbərin hansı mayadan danışdığını başa düşürlər.

FƏSİL 59

İnsan oğlu kimdir?

Padşahlığın açarları nə üçündür? Onları kim istifadə edir və necə?

FƏSİL 60

Məsihin calalını əks etdirən görüntü

Kimin görkəmi dəyişir və bu, nə deməkdir?

FƏSİL 61

Peyğəmbər içinə cin girmiş oğlanı sağaldır

İsa peyğəmbər deyir ki, oğlanı sağalda bilməmələrinin səbəbi imanlarının zəif olması ilə əlaqədardır. Bəs kimin imanı ilə əlaqədardır? Oğlanın, atanın, yoxsa şagirdlərin?

FƏSİL 62

Təvazökarlıq dərsi

Yekə kişilər uşaqlardan dərs götürməlidirlər.

FƏSİL 63

Peyğəmbərin daha vacib məsləhəti

İki nəfər arasında yaranan münaqişəni həll etmək üçün üç addım.

FƏSİL 64

Bağışlamağın vacibliyi

İsa peyğəmbər rəhmsiz nökər barədə məsəlin əsasında göstərir ki, bizim başqalarını bağışlayıb-bağışlamamağımız məsələsinə Allah ciddi yanaşır.

FƏSİL 65

Peyğəmbərin yol boyu verdiyi təlimlər

Peyğəmbər üç nəfərlə etdiyi söhbətdə onun ardınca getməyə nəyin mane ola biləcəyini açıqlayır.

FƏSİL 66

Yerusəlimdə Çardaqlar bayramında

Nəyə görə İsa peyğəmbəri dinləyənlər onda cin olduğunu düşünürlər?

FƏSİL 67

«Ömrümüzdə bu cür danışan adam görməmişik»

Demək olar ki, bütün yəhudi Ali məhkəməsi İsa Məsihə qarşıdır, lakin onlardan biri cürət edib onun tərəfini tutur.

FƏSİL 68

İsa Məsih dünyanın nurudur

İsa peyğəmbər demişdi ki, «həqiqət sizi azadlığa çıxaracaq». Bu, nə deməkdir?

FƏSİL 69

Ataları İbrahim peyğəmbərdir, yoxsa İblis?

İsa Məsih İbrahim peyğəmbərin övladlarını, həmçinin onun Atasının kim olduğunu müəyyən etməyin yolunu öyrədir.

FƏSİL 70

İsa peyğəmbər kor adamı sağaldır

Şagirdlər bu adamın nəyə görə kor olduğunu soruşurlar. Bu, onun, yoxsa valideynlərinin günahına görədir? İsa Məsih həmin kişini sağaldanda insanlar müxtəlif cür münasibət göstərirlər.

FƏSİL 71

Fərisilər kor olmuş adamla mübahisə edirlər

Kor olmuş adamın məntiqli söhbəti fərisiləri özlərindən çıxarır. Valideynlərinin qorxduqları başlarına gəlir: fərisilər kor olmuş adamı sinaqoqdan qovurlar.

FƏSİL 72

İsa Məsih yetmiş şagirdini təbliğə göndərir

İsa Məsih Yəhudiyyədə yetmiş şagirdini iki-iki göndərərək Allahın Padşahlığını bəyan etməyi tapşırır. Şagirdlər insanlara sinaqoqlarda, yoxsa evlərində təbliğ etməlidirlər?

FƏSİL 73

Xeyirxah səməriyyəli

İsa peyğəmbər xeyirxah səməriyyəli məsəlini danışaraq necə təsirli nəsihət verir?

FƏSİL 74

Qonaqpərvərlik və dua haqda öyüdlər

İsa peyğəmbər Məryəmlə Martagilə gedir. O, orada onlara qonaqpərvərlik barədə nə öyrədir? Bundan sonra o, şagirdlərinə nə haqda dua etməli olduqları barədə nə öyrədir?

FƏSİL 75

Əsil xoşbəxtliyin mənbəyi

İsa peyğəmbər əleyhdarlarına Allahın gücü və Allahın Padşahlığın gəlməsi barədə danışır. O həmçinin insanlara əsil xoşbəxtliyin tapmağın üsulunu göstərir.

FƏSİL 76

İsa peyğəmbər bir fərisinin evində

İsa peyğəmbər fərisilərin və mirzələrini ikiüzlüyünü ifşa edir. Onlar insanların üzərinə hansı yükü qoyurlar?

FƏSİL 77

Məsihin var-dövlət barədə məsləhəti

İsa peyğəmbər özünə böyük anbarlar tikən varlı insan barədə məsəl çəkir. O, var-dövlət dalınca qaçmağın hansı təhlükələrini təkrarlayır?

FƏSİL 78

Ey sadiq nökərbaşı, həmişə hazır ol!

İsa peyğəmbəri şagirdlərinin rifahı maraqlandırır. Nökərbaşının rolu nədən ibarətdir? Nəyə görə «hazır olun» göstərişi bu qədər vacibdir?

FƏSİL 79

Tövbə etməyənləri nə gözləyir?

İsa Məsih deyir ki, onun kömək əlini uzatdığı insanlar tövbə etməsələr, ölümə məhkum olunacaqlar. Onlar İsa Məsihin Allahla möhkəm münasibət qurmalarına dair öyrətdiklərindən özləri üçün vacib dərs götürəcəklərmi?

FƏSİL 80

Yaxşı çoban və qoyun ağılları

Çobanın qoyunlara olan münasibəti İsa Məsihin şagirdlərinə necə yanaşdığını gözəl təsvir edir. Bəs görəsən onlar onun təlimlərini tanıyıb onun ardınca gedəcəklər?

FƏSİL 81

İsa Məsih Allah deyil

Bəziləri İsanı özünü Allaha tay tutmaqda ittiham edirlər. Bəs Məsih onların ittihamlarının yalan olduğunu necə üzə çıxarır?

FƏSİL 82

İsa Məsihin Pereyada xidməti

İsa peyğəmbər xilas olmaq üçün nə etməyin lazım olduğunu izah edir. Onun məsləhəti o vaxt olduqca vacib idi. Bəs bizim günlər barədə nə demək olar?

FƏSİL 83

Allahın süfrəsində kimlər əyləşəcək?

Fərisinin evində şam edərkən İsa Məsih böyük ziyafət barədə məsəl çəkir. O, Allahın xalqı üçün əhəmiyyət daşıyan vacib dərs verir. O, hansı dərsi verir?

FƏSİL 84

Şagirdlik məsuliyyəti

İsa Məsihin şagirdi olmaq böyük məsuliyyətdir. Şagird olmağın özünə nəyi daxil etdiyini Məsih açıq-aydın göstərir. Məsihin bəzi davamçıları onun sözlərindən çaş-baş qalırlar.

FƏSİL 85

Tövbə edənlərə görə sevinin

Fərisilərlə mirzələr İsa Məsihi adi insanlarla oturub-durduğuna görə onu tənqid edirlər. Onlara cavab olaraq Məsih bir məsəl çəkir və Allahın belə insanlara necə yanaşdığını göstərir.

FƏSİL 86

İtmiş oğul qayıdır

İsa peyğəmbərin itmiş oğul barədə çəkdiyi məsəldən nə öyrənirik?

FƏSİL 87

Gələcəyini hikmətlə qur

İsa peyğəmbər hiyləgər və nadürüst nökərbaşı haqda məsəl çəkərək maraqlı fikirlər söyləyir

FƏSİL 88

Varlı adamla İlazər yerlərini dəyişir

İsa peyğəmbərin çəkdiyi məsəli başa düşmək üçün baş qəhrəmanların kimi təmsil etdiyini müəyyən etmək lazımdır.

FƏSİL 89

Yəhudiyyəyə gedərkən Pereyada təbliğ

İsa peyğəmbər bir xüsusiyyətin vacibliyini vurğulayır. Bu xüsusiyyətin sayəsində bizə qarşı hətta dəfələrlə günah edənləri də bağışlaya biləcəyik.

FƏSİL 90

«Dirilmə və həyat mənəm»

Hansı mənada İsa Məsihə iman edənlər heç vaxt ölüm görməyəcəklər?

FƏSİL 91

İlazər dirilir

İki amil sayəsində hətta İsa peyğəmbərin əleyhdarları möcüzəni dana bilməzlər.

FƏSİL 92

On cüzamlıdan yalnız biri qayıdır

Cüzamdan sağalan adam İsa peyğəmbərdən savayı başqa bir şəxsə də minnətdarlığını bildirir.

FƏSİL 93

İnsan Oğlu zühur edəcək

Məsihin hüzuru hansı mənada şimşəyə bənzəyir?

FƏSİL 94

Lazım olan iki şey — dua və təvazökarlıq

İsa peyğəmbər ədalətsiz hakim və dul qadın məsəlində vacib bir xüsusiyyəti vurğulayır.

FƏSİL 95

Boşanma məsələsi və uşaqlara məhəbbət

İsa peyğəmbərin uşaqlara münasibəti şagirdlərinkindən qat-qat fərqlənir. Nəyə görə?

FƏSİL 96

İsa peyğəmbər və varlı gənc

Nəyə görə İsa peyğəmbər deyir ki, dəvənin iynə deşiyindən keçməsi varlı adamın Allahın Padşahlığına girməsindən daha asandır?

FƏSİL 97

Üzüm bağındakı işçilər barədə məsəl

Hansı mənada birincilər axırıncı, axırıncılar isə birinci olacaq?

FƏSİL 98

Həvarilərin növbəti mübahisəsi

Yaqubla Yəhya Allahın Padşahlığında xüsusi mövqe tutmaq istəyirlər. Amma bunu İsa Məsihdən istəyən yalnız onlar deyil.

FƏSİL 99

Məsih koru sağaldır və Zəkkaya kömək edir

Adama elə gələ bilər ki, İsa peyğəmbərin Əriha yaxınlığında kor adamı sağaltması ilə bağlı hadisədə ziddiyyət var. Amma nəyə görə demək olar ki, Müqəddəs Kitabın bu hissəsi həmahəngdir?

FƏSİL 100

On mina barədə məsəl

İsa Məsihin: «Kimdə varsa, ona daha çox veriləcək, kimdə yoxdursa, əlindəki də alınacaq», — sözlərinin mənası nədir?

FƏSİL 101

Beytaniyyədə Şimonun evində

İlazərin bacısı Məryəm mübahisəyə səbəb olan bir hərəkət edir. İsa Məsih ona qahmar çıxır.

FƏSİL 102

Padşah Yerusəlimə qoduğun belində daxil olur

Məsih ondan beş yüz il əvvəl deyilmiş peyğəmbərliyi yerinə yetirir.

FƏSİL 103

Məbədin yenidən təmizlənməsi

Yerusəlimdəki alverçilər, görünür, qanuni işlə məşğuldurlar, bəs onda nəyə görə peyğəmbər onları «quldur» adlandırır?

FƏSİL 104

Yəhudilər Allaha iman etdiklərini göstərəcəklər?

Məsihə iman etməklə imanı əməldə göstərmək arasında fərq varmı?

FƏSİL 105

Peyğəmbər əncir ağacı ilə iman dərsi verir

İsa Məsih imanın gücü haqda danışır və Allahın İsrail xalqını nəyə görə rədd etdiyini izah edir.

FƏSİL 106

Üzümlük barədə iki məsəl

Öz oğullarını üzümlükdə işləməyə göndərən ata barədə məsəlin və üzümlüyünü pis bağbanların əlinə verən adam haqda məsəlin mənasını öyrənin.

FƏSİL 107

Padşah toy ziyafətinə qonaq dəvət edir

İsa Məsihin danışdığı məsəl əslində peyğəmbərlikdir.

FƏSİL 108

Məsihi sözdə tutmağa cəhd edirlər

İsa Məsih əvvəlcə fərisiləri, sonra saddukiləri, axırda isə ona qarşı birləşən bütün düşmənlərini susdurur.

FƏSİL 109

İsa peyğəmbər əleyhdarlarını mühakimə edir

Nəyə görə İsa Məsih dini təlimlərin müxtəlifliyinə pis baxır?

FƏSİL 110

İsa peyğəmbərin məbəddəki son günü

İsa peyğəmbər dul qadının nümunəsini çəkərək güclü nəsihət verir.

FƏSİL 111

Həvarilər əlamət istəyir

İsa Məsihin söylədiyi peyğəmbərlik ilk öncə birinci əsrdə yerinə yetdi. Bəs ola bilərmi ki, bu peyğəmbərlik sonra daha böyük miqyasda da yerinə yetsin?

FƏSİL 112

Ağıllı qızlar haqda məsəl

Məgər İsa Məsih demək istəyirdi ki, onun həvarilərinin yarısı ağılı yarısı isə ağılsızdır?

FƏSİL 113

Çalışqan olmağa dair talant məsəli

İsa peyğəmbər məsəldə öz nöqteyi-nəzərini izah edir: «Kimdə varsa, ona daha çox veriləcək».

FƏSİL 114

Məsih «qoyunlara və keçilərə» hökm kəsir

İsa peyğəmbər məsəl çəkərək əbədi hökmün nəyin əsasında çıxarılacağını izah edir.

FƏSİL 115

Məsihin keçirəcəyi sonuncu Pasxa bayramı

Nəyə görə din xadimləri Yəhuda İskəryuta İsa peyğəmbəri satmaq üçün məhz otuz gümüş pul verirlər?

FƏSİL 116

Pasxa bayramında təvazökarlıq dərsi

İsa Məsih nökərlərin etdiyi işi görməklə həvarilərini təəccübləndirir.

FƏSİL 117

Ağanın şam yeməyi

İsa peyğəmbərin davamçıları hər il nisanın 14-ü onun təsis etdiyi mərasimi keçirməlidirlər.

FƏSİL 118

Kim daha böyükdür?

Həvarilər İsa peyğəmbərin bir az əvvəl verdiyi dərsi artıq unudublar.

FƏSİL 119

İsa Məsih — yol, həqiqət, həyat

İsa Məsih Allaha yaxınlaşmağın sirrini açır.

FƏSİL 120

Bəhrə gətirən budaqlar və Məsihin dostları

Hansı yollarla Məsihin davamçıları bəhrə gətirə bilərlər?

FƏSİL 121

«Cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim»

Dünya İsa Məsihi edam etdiyi halda, o, dünyaya qalib gəldiyini necə deyə bilər?

FƏSİL 122

İsa Məsihin yuxarı mərtəbədəki yekun duası

O, aydın şəkildə göstərir ki, bəşəriyyətin xilasa yetişməsindən daha vacib işi həyata keçirib.

FƏSİL 123

Peyğəmbər qəm-qüssə içində dua edir

Nəyə görə Məsih Allahdan camı ondan uzaq etməsini istəyir? O, canını fidyə olaraq qurban verməkdən boyun qaçırır?

FƏSİL 124

Məsih xəyanətə uğrayır və həbs olunur

Zülmət qaranlıq olsa da, Yəhuda İsa Məsihi tapır.

FƏSİL 125

Hənnanın, sonra da Qayafanın yanına aparılır

Məsihin məhkəməsində haqq-ədalət təhrif olunur.

FƏSİL 126

Butrus İsa Məsihi danır

Necə ola bilər ki, Butrus kimi imanlı və sədaqətli insan belə asanlıqla İsa Məsihə arxa çevirsin?

FƏSİL 127

Əvvəl Sinedrionun, sonra Pilatın qarşısında

Yəhudi din xadimləri əsil niyyətlərini üzə çıxarırlar.

FƏSİL 128

Pilat və Hirod Məsihdə günah tapmır

Nəyə görə Pilat İsa Məsihə hökm çıxarması üçün onu Hirodun yanına göndərir? Məgər Pilatın İsa Məsihə hökm çıxarmağa ixtiyarı çatmırdı?

FƏSİL 129

Pilat bəyan edir: «Budur o adam!»

Peyğəmbərin sakit və vüqarlı duruşu hətta Pilatın da diqqətindən yayınmır.

FƏSİL 130

İsa Məsih edama aparılır

Nəyə görə İsa peyğəmbər kədərli qadınlara deyir ki, ondan ötrü yox, özlərindən, uşaqlarından ötrü ağlasınlar?

FƏSİL 131

Günahsız padşah işgəncə dirəyində

İsa Məsih yanında edam olunan cinayətkara böyük vəd verir.

FƏSİL 132

«Bu adam, doğrudan da, Allahın Oğlu imiş»

Günün günorta çağı qaranlığın çökməsi, güclü zəlzələnin olması, məbədin pərdəsinin tən ortadan cırılması yalnız bir şeyə işarə edir.

FƏSİL 133

İsa Məsihin cəsədi dəfnə hazırlanır

Nəyə görə İsa Məsihin cəsədini günəş batana qədər dəfn etməlidirlər?

FƏSİL 134

Sərdabə boşdur — Məsih dirilib!

Diriləndən sonra İsa Məsih ilk öncə həvarilərinə yox, qadın şagirdlərinə görünür.

FƏSİL 135

Dirilən İsa Məsih çoxlarına görünür

İsa Məsih dirildiyini şagirdlərinə necə sübut edir?

FƏSİL 136

Сəlilə dənizinin sahilində

Butrus İsa Məsihi sevdiyini necə göstərə bilər? Ona üç dəfə bunu etməyin yolunu xatırladırlar.

FƏSİL 137

Məsihi yüzlərlə adam görür

İsa Məsih diriləndən sonra hələ göyə qalxmamış şagirdlərinə nə alacaqlarını və bunun onlara faydasını dəfələrlə demişdi.

FƏSİL 138

Məsih Allahın sağındadır

İsa Məsih düşmənlərinə qarşı çıxana qədər nə etməlidir?

FƏSİL 139

Məsih Cənnət yaradıb təyinatını bitirir

İsa Məsih Padşahlığı Atasına təhvil verməzdən öncə çox şeyi həyata keçirməlidir.

İsa peyğəmbər kimi...

İsa Məsih həyatı boyu səkkiz xüsusiyyəti daim təzahür etdirirdi.

Ayələr göstəricisi

Ayələr göstəricisi vasitəsilə Müjdələrdə yerləşən ayələrin bu kitabın hansı fəslində araşdırıldığını tapın.

Məsəllər göstəricisi

İsa peyğəmbərin məsəllərinin bu kitabın hansı fəsildə araşdırıldığını tapa bilərsən.

Məsih barədə bəzi peyğəmbərliklər

Məsihin həyatında baş verən hadisələri onun Məsih olduğunu sübut edən peyğəmbərliklərlə tutuşdur və onların bu kitabın hansı fəslində araşdırıldığını tap.

İsa peyğəmbərin yaşadığı və təlim verdiyi ərazi

Bu xəritədə İsa peyğəmbərin xidmət etdiyi əraziləri göstərir.