Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 FƏSİL 52

Peyğəmbər minlərlə insanı doyurur

Peyğəmbər minlərlə insanı doyurur

MƏTTA 14:13—21 MARK 6:30—44 LUKA 9:10—17 YƏHYA 6:1—13

  • İSA PEYĞƏMBƏR 5000 KİŞİNİ YEDİZDİRİR

On iki həvari bütün Cəlilə boyu etdikləri təbliğ səyahətindən sevinc duyurlar. Onlar gördükləri işləri və öyrətdikləri hər şeyi gəlib İsa peyğəmbərə danışırlar. Sözsüz ki, onlar yorğundurlar. Üstəlik, gəlib-gedənlərin də ardı-arası kəsilmir. Buna görə onlar heç çörək yeməyə də macal tapmayıblar. İsa peyğəmbər onlara deyir: «Gəlin sakit bir yerə gedək, bir az dincinizi alın» (Mark 6:30, 31).

Onlar, ehtimal ki, Kəfərnahumun yaxınlığında qayığa minib sakit bir yerə yola düşürlər və İordan çayının şərqində yerləşən Beytsəydanı ötüb o tərəfə gedirlər. Oradakı camaatın bəzisi onların yola düşdüyünü görür, digərləri isə görməsələr də, bundan xəbər tutur. Onlar birgə gölün sahili boyu qaçır və qayıq sahilə yan alanda artıq orada onları gözləyirlər.

İsa peyğəmbər qayıqdan çıxır. Bu izdihamı görəndə onlara yazığı gəlir, çünki bu adamlar çobansız qoyun kimidirlər. O, insanlara Allahın Padşahlığı haqda çox şey öyrətməyə başlayır (Mark 6:34). Həmçinin şəfaya ehtiyacı olanları sağaldır (Luka 9:11). Bir müddətdən sonra şagirdləri ona deyir: «Bura çöllükdür, hava da artıq qaralıb. Camaatı burax, qoy kəndlərə gedib özlərinə yeməyə bir şey alsınlar» (Mətta 14:15).

İsa peyğəmbər onlara cavab verir: «Getmələrinə ehtiyac yoxdur. Siz onlara yemək verin» (Mətta 14:16). Düzdür, o, artıq nə edəcəyini bilir, amma buna baxmayaraq, Filipi yoxlamaq üçün ondan soruşur: «Bu adamlar üçün haradan çörək alaq?» Filip Beytsəyda yaxınlığında yaşadığı üçün İsa peyğəmbər ondan soruşur. Ancaq çörək almaqla məsələ həll olunmur. Qadınları və uşaqları çıxmaq şərtilə burada təxminən 5000 kişi var. Bəlkə, onları da saysalar, bu rəqəm iki qat artıq olar. Filip cavab verir: «Bu qədər adama heç iki yüz dinarlıq [bir dinar birgünlük əməkhaqqıdır] çörək də bəs eləməz ki, heç olmasa hərəsi bir tikə yesin» (Yəhya 6:5—7).

Yəqin ki, bu qədər adamı yedizdirməyin mümkün olmadığını göstərmək üçün Andreas deyir: «Burada bir oğlan uşağında beş arpa çörəyi və iki balaca balıq var. Amma bu qədər adam üçün bunlar nədir ki?» (Yəhya 6:9).

Bahar fəsli olduğundan (qeyd edək ki, 32-ci ilin Pasxa bayramına az qalır) ot yerə xalı kimi sərilib. Peyğəmbər şagirdlərinə tapşırır ki, camaatı əlli-əlli, yüz-yüz otun üstündə əyləşdirsinlər. Sonra o, beş çörəyi və iki balığı götürüb Allaha şükür edir. O, çörəkləri və balıqları bölüşdürüb şagirdlərə verir, şagirdlər də camaata paylayırlar. Bu ki möcüzədir: hamı doyunca yeyir!

Yeyib qurtardıqdan sonra İsa peyğəmbər şagirdlərinə buyurur: «Artıq qalan tikələri yığın ki, heç nə zay olmasın» (Yəhya 6:12). Şagirdlər artıq qalan tikələrdən 12 səbət doldururlar!