Amual ti dungu

Fillque ramtun Biblia mu

Tati Biblia ñi rüf quimeltuqueel. Nagaltu mülei fillque troquiñ, dullinge quiñe ramtun.

Chillcatunge ti Biblia pu Dunguquelu Ineingen Jehová engün

¿Chumngelu am mülei tami chillcatual ta Biblia?

Biblia quelluquefi pu che ñi quimal falinque ramtun mongen mu, ¿ayüafuimi tami quimafiel?

Quiñe chillcatun Biblia mu, ¿chem dungu rupaquei?

Com Mapu püle, tati pu Dunguquelu Ineingen Jehová quimniengei ñi cullingequenochi chillcatun Biblia ñi hulqueel engün. Pefinge chumngechi femngequei.

Huirintucunge tami pemengeal

Ngüneduamnge quiñe ramtun Biblia mu, cam doi quimafuimi pu Dunguquelu Ineingen Jehová.