Amual ti dungu

¿Chem am chi Chaw Ngünechen ñi Ngünenien?

Amuldungumekelu, Jesus doy kimeltuy Chaw Dios tañi Ngünenien mu. Fentren tripantu mu pu che llellipukey ñi küpayal ti Ngünenien.

Pefinge tüfachi video

¡TAMI KIMAFEL!

Num. 2 2019 | Kayu falin dungu ñi kimelelngeal pu pichikeche

TI WERKEN

Num. 2 2019 | ¿Ngünam mongelepen may?

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba, ¿iney ngeiñ am?

Kom iñchiñ kakewme tuwün ka fillke kewün dungu nieiñ, welu kiñewküleiñ falinke dungu mu. Kafey doy ayükeiñ taiñ yeñpüramafiel ta Jewba, ti Ngünechen elkünulu Biblia, ka Dewmalu itrokom müleyechi dungu. Doy newentuwkeiñ taiñ küme inayentuafiel Jesukristo, ka sakiwküleiñ taiñ üytungeal kristiano ngen. Kiduke iñchiñ, wülkeiñ taiñ tiempo ñi kelluafiel pu che ñi kimal Biblia ñi dungu ka Ngünechen ñi Ngünenien. Iñchiñ dungulelkefilu am pu che ta Jewba mu ka ñi Ngünenien, feymu kimngekeiñ taiñ Dungukelu Iney Ngen Jewba ngen.

Inaduamafuymi taiñ sitio mu. Internet mu papeltunge Biblia. Doy kimnge iñchiñ mu ka taiñ feyentukeel.

 

Pu niewlu ka pu familia

Welukonkechi nor piwkeyewaymu

¿Ñiwan dungu mu feyka müten, tami püntütripayafiel tañi kompañ mew?

Wechekeche

Tami deportetual, ¿chem kümeafuy tami wüne küme ngüneduamal?

Deportetulmi, kimafuymi tami kelluntukucheal ka küme entual tami feypin. Welu, ¿chem duamfali tami doyümafiel?

Pichikeche

Kakelu che weniyeafimi

¿Weniyeafuymi pu che tami trawünche mu? ¿Chem che weniyeafimi?

Feypintukuaymi kiñe chillkatun Biblia mu

Feypiafuymi chem ora ka chew ayüfuymi tami llowal kiñe kullingenochi chillkatun Biblia mu.

Pefinge fillke video

Inaduamnge taiñ fillke video internet mu.

¿Chumngechi kulliwkey taiñ küdaw amuldungun mu?

Kimnge chumngechi taiñ küdaw amuldungun wall mapu mu amuley ñi tremürpun ngillatungekenolu rume plata ka diesmo

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba tañi trawün

Inaduamnge chew trawüluwkeiñ ka chumngechi poyekefiyiñ ta Chaw Ngünechen.

Fillke manelfalchi dungu

Peaymi we tripachi papel ka manelfalchi dungu.

Video seña dungu mu

Kimeltuaymi Biblia, pengelnge video seña dungu mu.