Amual ti dungu

¿Chumngelu kutrankawkeiñ?

Kimal chumngelu kutrankawkeiñ kelluafeiñmu taiñ yafüluwal rupan mu wedake dungu.

Doy kimngeal

Papeltuafuymi ti Biblia internet mew

Papeltuaymi Ngünechen ñi Küme Dungu, Sociedades Bíblicas Unidas (1997).

Papeltuafuymi ti Biblia internet mew

Papeltuaymi Ngünechen ñi Küme Dungu, Sociedades Bíblicas Unidas (1997).

Peafuymi tati video, musica, ka fillke dungu we elkünungelu.

Peaymi weke dungu

Amuaymi pu Dungukelu Iney Ngen Jewba tañi trawün mu

Inaduamnge chew trawüluwkeiñ ka chumngechi poyekefiyiñ ta Chaw Ngünechen. Kom che mangelküley ka ngelay tami wülal plata.

Feypintukuaymi kiñe chillkatun Biblia mu

Wirintukuafuymi tami pemeaetew kiñe Dungukelu Iney Ngen Jewba. Fey nütramkayafuymün Biblia ñi dungu, ka feypiafuymi tami kimeltulmengeal Biblia fey tami kullinon.

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba, ¿iney ngeiñ am?

Kom iñchiñ kakewme tuwün ka fillke kewün dungu nieiñ, welu kiñewküleiñ falinke dungu mu. Kafey doy ayükeiñ taiñ yeñpüramafiel ta Jewba, ti Ngünechen elkünulu Biblia, ka Dewmalu itrokom müleyechi dungu. Doy newentuwkeiñ taiñ küme inayentuafiel Jesukristo, ka sakiwküleiñ taiñ üytungeal kristiano ngen. Kiduke iñchiñ, wülkeiñ taiñ tiempo ñi kelluafiel pu che ñi kimal Biblia ñi dungu ka Ngünechen ñi Ngünenien. Iñchiñ dungulelkefilu am pu che ta Jewba mu ka ñi Ngünenien, feymu kimngekeiñ taiñ Dungukelu Iney Ngen Jewba ngen.

Inaduamafuymi taiñ sitio mu. Internet mu papeltunge Biblia. Doy kimnge iñchiñ mu ka taiñ feyentukeel.

 

Epu Dungukelu Iney Ngen Jewba amuldungulelfingu ta kiñe wentru chew nganngekem arroz.