AN BARANTAYAN—ARADMAN NGA EDISYON Oktubre 2015

Ini nga gowa nagsusulod han mga aradman nga artikulo para ha Nobyembre 30 tubtob Disyembre 27, 2015.

“Higugmaa Niyo an Sugad nga Klase hin mga Tawo”

Hin-o an mga kabulig ha mga komite han Nagmamando nga Lawas? Ano an ira buruhaton?

Nakikita Mo ba an Kamot han Dios ha Imo Kinabuhi?

Ano an iginpapasabot han Biblia kon gin-uunabi hito an “kamot” han Dios?

“Tagi Kami hin Dugang nga Pagtoo”

Mapaparig-on ba naton an aton pagtoo ha aton kalugaringon la nga pangalimbasog?

ISTORYA HAN KINABUHI

Waray Hiya Magbasol ha Iya Nagin Desisyon han Batan-on Hiya

Hi Nikolai Dubovinsky, nga matinumanon nga nag-alagad kan Jehova ha panahon nga igindiri an mga buruhaton han mga Saksi ha Unyon Sobyet, nagkaada hin toka nga mas makuri gud kay ha pagin priso.

Ayaw Pagpaulang ha Imo Pag-alagad kan Jehova

Haros 60 ka tuig na an naglabay, may iginsiring an The Watchtower nga natutuman gud yana.

Padayon nga Pamalandonga an Espirituwal nga mga Butang

Mahimo ka ba magpabilin nga mahimsog ha espirituwal bisan kon did-an ka nga magkaada Biblia?

ISTORYA HAN KINABUHI

Maopay ha Akon an Pagpahirani ha Dios

Han noybe anyos hi Sarah Maiga, waray na hiya tumubo ha pisikal, pero padayon hiya nga nagtubo ha espirituwal.

“An Uwat nga Tawo Natuo La han Bisan Ano”

Paonan-o mo hibabaroan kon an imo nakarawat nga impormasyon panguwat, hinimo-himo la, panlimbong, o sayop?