Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Maopay ha Akon an Pagpahirani ha Dios

Maopay ha Akon an Pagpahirani ha Dios

HAN noybe anyos ako, waray na ako tumubo. Yana 43 anyos na ako, ngan tulo ka piye la an akon kahitaas. Han nakita han akon mga kag-anak nga diri na ako matubo, ginsidngan nira ako nga magin okupado ha trabaho basi diri ko paghinunahunaon an akon kahimtang. Nagtindog ako hin tindahan hin mga prutas ha atubangan han amon balay ngan gintipigan ko ito nga limpyo. Tungod hito, damu pirme an akon kustomer.

Syempre, an pagin okupado waray makagbag-o han akon kahimtang. Hamubo la gihap ako, ngan nakukurian ako bisan ha simple nga mga buruhaton, sugad han pag-abot han kaha han tindahan. An ngatanan nga butang gindisenyo para ha mga tawo nga doble ha akon an kahitaas. Nalooy ako ha akon kalugaringon, pero nagbag-o ito han 14 anyos ako.

Usa ka adlaw, duha nga babaye nga Saksi ni Jehova an pinalit hin prutas, ngan gintanyagan nira ako hin pag-aram ha Biblia. Waray pag-iha, nasantop ko nga an paghibaro mahitungod kan Jehova ngan ha iya katuyoan mas importante kay ha akon kahimtang. Nakabulig ito ha akon. Nagin paborito ko nga teksto an Salmo 73:28 nga an siyahan nga bahin nasiring: “Maopay ito ha akon nga pumahirani ako ngadto ha Dios.”

An amon pamilya tigda nga binalhin ha Burkina Faso, ngan nabag-o gud an akon kinabuhi. Ha amon lugar ha Côte d’Ivoire, nahiara na pagkinita ha akon an mga tawo ha akon tindahan. Pero ha amon bag-o nga urukyan, kadam-an han mga tawo nahipapausa ha akon hitsura. Ginkikinitaan nira ako. Salit diri ako nagawas ha balay ha damu ka semana. Katapos, nahinumdoman ko nga maopay para ha akon an pagpahirani kan Jehova. Salit, nagsurat ako ha sanga nga opisina han mga Saksi ni Jehova ngan ginbisita ako ni Nani, usa nga misyonera nga may motor.

Pirme madalunot an matapo-tapo nga dalan ha amon lugar, ngan malapok kon tag-uran. Damu ka beses nga natumba hi Nani ha iya motor kon napakadto hiya ha amon basi mag-aram kami han Biblia, pero waray hiya umundang. Katapos, gin-aghat niya ako nga tumambong ha mga katirok upod niya. Nangangahulogan ito nga kinahanglan ko gumawas ha balay ngan ilubon an pagkinita han mga tawo ha akon. Dugang pa, an akon pag-angkas makakadugang hin bug-at ha motor nga makuri na ngani idrayb. Bisan pa hito, inuyon ako. Ginhunahuna ko an ikaduha nga bahin han akon paborito nga teksto: “Hi Jehova nga Ginoo ginhimo nakon nga arayopan.”

 Usahay natutumba kami ni Nani ha lapok, pero balewaray la ito kay karuyag gud namon makatambong. An mahigugmaon nga hiyom ha akon han kabugtoan ha Kingdom Hall iba gud ha mga siplat ha akon han mga tawo ha gawas! Paglabay hin siyam ka bulan, nabawtismohan ako.

“Basi nga magsumat ako han ngatanan nimo nga mga buhat,” an ikatulo nga bahin han akon paborito nga teksto. Maaram ako nga makukurian gud ako ha pagministeryo. Nahinunumdoman ko pa an siyahan nga higayon nga nagbalay-balay ako. Ginkinitaan ako han mga bata ngan mga adulto, ginsinundan, ngan ginsinubad an akon kalakat. Nasakitan gud ako, pero pirme ko ginpapahinumdoman an akon kalugaringon nga kinahanglan liwat nira an Paraiso sugad la nga kinahanglan ko ito; salit nagpadayon ako.

Basi magin masayon para ha akon an mga buruhaton, pinalit ako hin bisikleta nga tulo an kaliding nga ginpipidal han kamot. Ginduduso ako han akon partner ha pagsangyaw ha mga lugar nga sagkahon ngan naangkas hiya kon tipalugsad. Ha tinikangan, nakurian ako ha ministeryo. Pero waray pag-iha, naghatag ito ha akon hin daku nga kalipay, salit han 1998, nagregular payunir ako.

Nagdumara ako hin damu nga pag-aram ha Biblia, ngan upat ha ira an nabawtismohan. Dugang pa, usa han akon bugto nga babaye an kinarawat gihap han kamatuoran! An paghibaro mahitungod han pag-uswag han iba nakakadasig ha akon ha panahon nga kinahanglan ko ito. Usa ka adlaw, han nagka-malaria ako, nakakarawat ako hin surat tikang ha Côte d’Ivoire. Nakagtikang ako hin pag-aram ha Biblia ha purtahan ha usa nga estudyante ha kolehiyo ha Burkina Faso ngan iginhatag ko ito ha usa nga brother. Ha urhi, binalhin an estudyante ha Côte d’Ivoire. Nalipay gud ako han hinbaroan ko nga usa na hiya nga diri-bawtismado nga magwarali!

Paonan-o ko ginsusuportaran an akon kalugaringon? Usa nga organisasyon nga nabulig ha mga may depekto ha panlawas an nagtutdo ha akon ha pagtahi. Nakita han usa nga instruktor an akon trabaho ngan nagsiring: “Maopay nga tutdoan ka namon ha paghimo hin sabon.” Ito an ira ginbuhat. Naghihimo ako ha balay hin sabon nga panlaba ngan panlimpyo. Naruyagan han mga tawo an akon sabon ngan ginrirekomendar ito ha iba. Ako mismo an nagdideliber hito gamit an akon motor nga tulo an kaliding.

Makasurubo nga han 2004, ginkinahanglan ko umundang ha pagpayunir tungod han duro nga kaul-ol ha akon likod. Bisan pa hito, regular la gihap ako nga nakikigbahin ha ministeryo.

An mga tawo nasiring nga kilala ako ha akon pagin matawa-tawa. Damu gud an akon hinungdan nga malipay kay maopay para ha akon an pagpahirani ha Dios.—Iginsumat ni Sarah Maiga.