Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

“Xana Yehovha Wa Hi Rhandza Hambileswi Hi Nga Maindiya?”

“Xana Yehovha Wa Hi Rhandza Hambileswi Hi Nga Maindiya?”

 Papila Leri Humaka eMexico

“Xana Yehovha Wa Hi Rhandza Hambileswi Hi Nga Maindiya?”

MELESIO, wanuna la vulavulaka ririmi ra Xio’dam, minkarhi yin’wana a ta a huma etintshaveni leswaku a ta lava ntirho edorobeni. A a ya eminhlanganweni ya Vukreste a tlhela a teka minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni leswaku a ya nyika vanhu va ka vona. U kombele un’wana leswaku a va endzela leswaku a ya va dyondzisa leswi engetelekeke hi Bibele.

Vao’dam i rixaka leri nga roxe leri tshamaka eSierras leyi nga en’walungu-xikarhi wa Mexico, naswona vandlha ra Timbhoni ta Yehovha leri nga ekusuhi ri le ka mpfhuka lowu endlaka tikhilomitara ta kwalomu ka 240. Vo tala va hina hi endle xiboho xo va endzela.

Hi layiche matende elorini, minkumba, swakudya leswi ringaneke ni petirolo ya masiku manharhu, kutani hi suka edorobeni ra Durango. Hi suke hi awara ya mune nimixo naswona hi hete tiawara ta nhungu hi ri karhi hi famba egondzweni leri nga etintshaveni naswona ri nga ni ritshuri, kukondza hi ya fika laha ri helelaka kona. Kwalaho hi kona laha xifundzha xa Vao’dam xi sungulaka kona. Emahlweni ka hina a ku ri ni riwa lerikulu ni ntshava.

Hi siye lori ya hina eximutanini lexi nga xoxe kutani hi heta tiawara tinharhu hi rimba hi milenge hi tsemakanya riwa rero hi ri ni switirhisiwa swa hina. Loko hi ri endleleni hi vambe matende, hi rhotela tihunyi leswaku hi ta tshivela ndzilo lowukulu leswaku swiharhi swi nga tshineli laha hi nga kona naswona a hi etlela tiawara tinharhu hi ku siyerisana leswaku ndzilo wu tshama wu ri karhi wu pfurha.

Hi mixo lowu landzelaka, hi sungule ku gonya ntshava. A ku ri ni magondzo yo tala naswona a hi pfa hi lahleka. Un’wana wa hina a swi kotanyana ku vulavula Xio’dam, kutani a hi bula ni vanhu hi rungula ra Bibele emakaya lawa a hi hundza eka wona. Hi hlamarile loko vanhu va hi byela leswaku le Los Arenales, laha a hi ya kona, ku ni vanhu van’wana lava tivitanaka Timbhoni ta Yehovha naswona va khoma minhlangano ya Bibele kwalaho. Leswi swi hi hlamarisile swi tlhela swi hi khutaza.

Hambileswi mikondzo ya hina a yi nga ha lavi nchumu hi ku karhala, hi hetelele hi fikile eLos Arenales. Tindlu ta kona ti hangalakile, ti akiwe hi switina swa misava, ti fuleriwe hi makhadibodo—a ku na xikolo naswona a ku na gezi. Vutomi bya vona byi hambane swinene ni bya vanhu van’wana, vusiwana  bya kona i byikulu naswona va hanya hi xinkwa xa mavele ni swin’wana. Loko hi fika hi kume Melesio, jaha ro lala, leri a ri nga tikoti hi ku tsaka loko ri hi vona. U hi amukele eximutanini xakwe kutani a hi byela leswaku siku ni siku a a khongela Yehovha leswaku a n’wi rhumela Timbhoni takwe leswaku ti ta dyondzisa ndyangu wakwe ni vanhu va ka vona Bibele hikuva a a nga swi koti ku hlamula swivutiso hinkwaswo leswi a va ri na swona.

Vao’dam va tirhisa vungoma. Va tirhisa switshungulo swo tanihi tinsiva ta gama ni marhambu, va gandzela swilo swa ntumbuluko naswona va hanya hi ku chava swilo leswi fambisanaka ni vungoma. Melesio u hlamusele leswaku endzhaku ka loko a dyondze leswaku Yehovha i Xikwembu xa ntiyiso loko a endzele edorobeni, u nambe a cukumeta swilo swakwe hinkwaswo leswi fambisanaka ni ku gandzela swikwembu swa hava. Vaaki va le ndhawini yoleyo a va langutele leswaku swikwembu swa vona swi ta n’wi dlaya. Loko ku nga endleki nchumu, va swi xiyile leswaku Yehovha u ni matimba lamakulu ku tlula swikwembu swa vona. Hikwalaho, va sungule ku va kona edyondzweni ya Bibele leyi Melesio a yi fambisela ndyangu wakwe, hi ku tirhisa minkandziyiso ya hina.

Melesio u ri: “Ndzi va byele leswaku va fanele va rhanga va hisa timhamba ni swifaniso swa vona hinkwaswo.” Vo tala va swi kotile ku hlula ku chava vukholwa-hava naswona nhlayo ya lava a va va kona yi engeteleke yi hundza eka 80. Sweswo swi hi hlamarisile hiloko hi endla xiboho xo khoma minhlangano nhlikanhi wolowo. Hi rhumele munhu loyi a a famba hi hanci leswaku a ya rhamba vanhu lava nkarhi na nkarhi a va hlanganyela endlwini ya Melesio. Hambileswi a ku ri exikarhi ka vhiki naswona hi va tiviseke ku sele nkarhi wutsongo, ku te vanhu va 25 naswona van’wana va te hi milenge kasi van’wana hi timbhongolo.

Melesio u hi tolokerile leswaku hi kota ku hlamula swivutiso leswi vanhu a va ri na swona hi Bibele. Va vutise swivutiso swo fana ni leswi nge: “Xana Yehovha wa hi rhandza hambileswi hi nga Maindiya?” “Xana wa swi twa loko hi khongela hi Xio’dam?” “Loko Armagedoni yi fika, xana a nge hi rivali leswi hi tshamaka ekule ni le madorobeni?” Swi hi tsakisile ku tiyisekisa vanhu lava, lava titsongahataka hi ku tirhisa Bibele leswaku Yehovha u khathalela lavo rhula, ku nga khathariseki ririmi leri va ri vulavulaka kumbe laha va tshamaka kona. Va hi kombele leswaku hi rhumela munhu a ta va dyondzisa leswi engetelekeke.

Endzhaku ka minhlangano, hi humese swakudya swa hina kutani hi avelana swona ni vanghana va hina lavantshwa. Leswi se a ri perile naswona ku titimela swinene, hi swi tlangerile loko va hi nyika kamara ro etlela eka rona leri a ra ha akiwa. Loko ri xa, hi tlhelele laha a hi siye lori ya hina kona naswona va hi kombe ndlela yo tsemakanya, hiloko hi tlhelela eDurango. A hi karhele kambe a hi enerisekile.

Hakunene a ku ri lunghelo ku hlangana ni vanhu va timbilu letinene, lava a va lava ku dyondza hi Xikwembu xa ntiyiso ni ku xi gandzela, hambileswi vo tala va vona va nga swi kotiki ku hlaya, ku tsala kumbe ku vulavula Xipaniya! Endzhaku ka loko hi va endzerile, Timbhoni tin’wana ta tsevu ti tlhele ti va endzela naswona ti tshame endhawini yoleyo ku ringana mavhiki manharhu. Ti pfune vanhu va kwalomu ka 45 hi tlhelo ra moya lava swi navelaka hi timbilu ta vona hinkwato ku tirhela Yehovha. Hinkwavo ka vona va va kona eminhlanganweni nkarhi na nkarhi.

Nchumu wun’wana lowu hi tsakiseke hileswaku le Los Arenales ko va ni xitolo xin’we lexitsongo naswona sweswi a xa ha xavisi fole. Leswi swi vangiwe hileswi vanhu vo tala va tshikeke ku dzaha hikwalaho ka leswi va dyondzaka Bibele. Nakambe va tsarise vukati bya vona hi ku ya hi nawu.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 24]

Melesio ni nsati wakwe, vana vakwe va vanhwanyana va mune swin’we ni mana wa nsati wakwe

[Swifaniso leswi nga eka tluka 25]

Dyondzo ya Bibele ni minhlangano ya Vukreste eLos Arenales

[Laha Xifaniso Xi Humaka Kona eka tluka 25]

Servicio Postal Mexicano, Correos de Mexico