İçeriğe geç

Yeni Dünya Çevirisi Güvenilir Bir Çeviri midir?

Yeni Dünya Çevirisi Güvenilir Bir Çeviri midir?

Yeni Dünya Çevirisi’nin ilk kısmı 1950’de yayımlandı. Bu çevirinin bazı kısımları diğer Kutsal Kitap çevirilerinden farklı olduğu için insanlar o zamandan beri Yeni Dünya Çevirisi’nin doğruluğunu sorguluyor ya da eleştiriyor. * Bu farklılıklara genelde aşağıdaki sebepler yol açmaktadır.

 • Güvenilirlik. Yeni Dünya Çevirisi son akademik araştırmalara ve en güvenilir elyazmalarına dayanmaktadır. 1611 yılında çıkmış King James çevirisi için esas alınan çoğu elyazması ise Yeni Dünya Çevirisi için kullanılan elyazmaları kadar güvenilir ve eski değildir.

 • Sadakat. Yeni Dünya Çevirisi Tanrı tarafından ilham edilen orijinal mesaja sadık kalır (2. Timoteos 3:16). Kutsal Kitabın birçok çevirisi sırf insan geleneklerini takip etmek için Tanrı’nın mesajına olan sadakatinden ödün vermiştir. Örneğin birçok çeviride Tanrı’nın özel ismi Yehova yerine Rab ya da Tanrı gibi unvanlar kullanılmıştır.

 • Bire bir çeviri. Yorumlanarak yapılan çevirilerin aksine Yeni Dünya Çevirisi’nde metin hantallaşmadığı ya da asıl anlam gölgelenmediği sürece kelimesi kelimesine tercüme yapılmıştır. Kutsal Kitabın orijinal metinlerini yorumlayan tercümelerde ise önemli detaylar kolaylıkla silinebilir veya insan düşünceleri eklenebilir.

Yeni Dünya Çevirisi ve diğer çeviriler arasındaki farklar

Olmayan kitaplar. Roma Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi kendi Kutsal Kitaplarına Apokrif olarak bilinen bazı kitapları dahil etmiştir. Bu kitapların geleneksel Yahudi kanonunda, yani Kutsal Metinler dizisinde yer almaması dikkate değerdir, çünkü Kutsal Kitap o devirlerde ‘Tanrı’nın kutsal bildirilerinin Yahudilere emanet edildiğini’ söyler (Romalılar 3:1, 2). Bu nedenle Yeni Dünya Çevirisi ve diğer birçok çağdaş çeviri bu Apokrif kitapları haklı olarak çevirilerine dahil etmez.

Olmayan ayetler. Bazı çevirilere Kutsal Kitabın mevcut en eski elyazmalarında yer almayan bazı ayetler ve ifadeler eklenmiştir. * Fakat Yeni Dünya Çevirisi’ne bu ek metinler dahil edilmemiştir. Birçok çağdaş çeviri sonradan eklenen bu kısımları siler veya onların güvenilir kaynaklarca desteklenmediğini belirtir.

Farklı ifadeler. Bazen kelimesi kelimesine yapılan çeviriler net olmuyor veya yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Örneğin İsa’nın Matta 5:3’teki sözleri genelde şöyle çevrilir: “Ne mutlu ruhta yoksul olanlara” (Yeni Çeviri; İncil–Müjde; “ruhta fakir”, Kitabı Mukaddes). Birçok kişi “ruhta yoksul” ifadesini tam olarak anlayamıyor, bazıları da İsa’nın burada alçakgönüllülüğün veya yoksulluğun değerini vurguladığını düşünüyor. Fakat İsa burada gerçek mutluluğun Tanrı’nın rehberliğine olan ihtiyacımızı fark etmemize bağlı olduğuna dikkat çekmişti. Yeni Dünya Çevirisi bu ifadeyi “ruhi ihtiyacının farkında olanlar” diye çevirerek İsa’nın sözlerinin asıl anlamını aktarmıştır (Matta 5:3). *

Yehova’nın Şahidi olmayan bilginlerin Yeni Dünya Çevirisi hakkındaki olumlu yorumları

 • Ünlü bir Kutsal Kitap tercümanı ve bilgini olan Edgar J. Goodspeed 8 Aralık 1950 tarihli mektubunda Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi hakkında şöyle yazdı: “Faaliyetiniz ve dünya çapındaki kapsamı çok ilgimi çekiyor. Yaptığınız bu bağımsız, doğru ve canlı çeviri çok güzel. Çevirinizin kesinlikle geniş ve sağlam bir bilgi yelpazesi sunduğunu söyleyebilirim.”

  Edgar J. Goodspeed

 • Chicago Üniversitesi’nde profesör olan Allen Wikgren Yeni Dünya Çevirisi’ni konuşma dilindeki çağdaş çevirilere bir örnek olarak gösterdi ve bu çevirinin diğer çevirilerden ifadeler almak yerine “övgüye değer birçok bağımsız kısmı” olduğunu söyledi (The Interpreter’s Bible, Cilt I, sayfa 99).

 • Britanyalı Kutsal Kitap eleştirmeni Alexander Thomson Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi hakkında şöyle dedi: “Açıkça görüldüğü gibi bu tercüme, Yunanca metnin gerçek anlamını İngilizcenin izin verdiği ölçüde ifade etmeye çalışan becerikli ve zeki bilginlerin ürünü” (The Differentiator, Nisan 1952, sayfa 52).

 • Yazar Charles Francis Potter birkaç ifadenin çevirisinde farklı görüşte olduğunu belirtmekle birlikte şunları söyledi: “İsimleri verilmeyen bu tercümanlar kesinlikle hem İbranice hem de Yunanca en iyi elyazmalarını kullanmış ve akademik seviyede, zekâ ürünü bir çeviri ortaya çıkarmışlar” (The Faiths Men Live By, sayfa 300).

 • Robert M. McCoy Yeni Dünya Çevirisi’nin hem üstün yönlerinin hem de kendine özgü bazı özelliklerinin olduğunu söylese de sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yeni Ahit çevirisi, bu akımda [Yehova’nın Şahitleri arasında] Kutsal Kitap çevirilerinde karşılaşılan birçok problemi zekice çözmeye yeterli bilginlerin olduğunun bir kanıtı” (Andover Newton Quarterly, Ocak 1963, sayfa 31).

 • Profesör S. MacLean Gilmour Yeni Dünya Çevirisi’ndeki bazı ifadelerin çevirisinde hemfikir olmasa da, çeviriyi yapan tercümanların “Yunanca’ya alışılmadık şekilde hâkim olduklarını” kabul etti (Andover Newton Quarterly, Eylül 1966, sayfa 26).

 • Doçent Doktor Thomas N. Winter, Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures’ın bir kısmını oluşturan Yeni Dünya Çevirisi hakkındaki incelemesinde şöyle yazdı: “İsmi verilmeyen bir kurul tarafından yapılan çeviri baştan sona güncel ve doğru” (The Classical Journal, Nisan-Mayıs 1974, sayfa 376).

 • İsrail’de yaşayan İbrani dili uzmanı Profesör Benjamin Kedar-Kopfstein 1989’da şöyle dedi: “İbranice Kutsal Kitap ve çevirileriyle bağlantılı olarak yaptığım dilbilimsel araştırmalarda genellikle Yeni Dünya Çevirisi’nin İngilizce tercümesinden yararlanıyorum. Onu her kullandığımda metnin olabildiğince doğru anlaşılması için ne kadar büyük bir çaba harcandığını görüyorum.”

 • İlahiyat araştırmacısı Doçent Doktor Jason David BeDuhn İngilizce dokuz büyük Kutsal Kitap çevirisini incelediği kitabında şöyle dedi: “Yeni Dünya Çevirisi karşılaştırılan çeviriler içerisinde en doğrusu olarak göze çarpıyor.” Genelde Kutsal Kitap bilginleri ve başkaları, Yeni Dünya Çevirisi’ndeki farklılıkların tercümanlarının dinsel önyargılarından kaynaklandığını öne sürse de BeDuhn şöyle diyor: “Farklılıkların çoğu, Yeni Dünya Çevirisi’nin Yehi Ahit yazarlarının kullandığı orijinal ifadelere harfi harfine bağlı kalmasından ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevirinin daha doğru olmasından kaynaklanıyor” (Truth in Translation, sayfa 163, 165).

^ p. 2 Bu yorumlar İngilizce Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş 2013 baskısından önceki versiyonları için geçerlidir.

^ p. 8 Kutsal KitapYeni Çeviri’ye ve İncil–Müjde’ye bakabilirsiniz. Eklenmiş ayetler: Matta 17:21; 18:11; 23:14; Markos 7:​16; 9:​44, 46; 11:26; 15:28; Luka 17:36; 23:17; Yuhanna 5:4; Elçiler 8:​37; 15:34; 24:7; 28:29 ve Romalılar 16:24. Ayrıca King James ve Douay-Rheims çevirilerinde 1. Yuhanna 5:​7, 8 Üçleme öğretisini destekleyen bir kısım içerir, bu kısım metne Kutsal Kitap yazıldıktan yüzlerce yıl sonra eklenmiştir.

^ p. 9 Benzer şekilde İsa’nın bu sözleri J. B.  Phillips’in çevirisinde “Tanrı’ya olan ihtiyacının farkında olanlar”, The Translator’s New Testament’ta ise “ruhi ihtiyacını bilenler” olarak çevrilmiştir.