İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitlerinin Kendi Kutsal Kitapları mı Var?

Yehova’nın Şahitlerinin Kendi Kutsal Kitapları mı Var?

Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitabı incelemek için birçok farklı çeviri kullanır. Fakat bir dilde Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi çıkmışsa özellikle onu kullanırız. Çünkü bu çeviri Tanrı’nın özel ismini kullanır, ayrıca doğru ve anlaşılırdır.

  • Tanrı’nın isminin kullanılması. Bazı Kutsal Kitap yayımcıları Kutsal Kitabın asıl yazarına gereken onuru vermiyor. Örneğin bir Kutsal Kitap çevirisi, kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan 70’ten fazla kişinin ismine yer verirken kitabın asıl yazarı olan Yehova Tanrı’nın ismini tamamen çıkardı.

    Tam tersine Yeni Dünya Çevirisi Tanrı’nın ismini orijinal metinde geçtiği binlerce yerde kullanmıştır. Öte yandan çeviriyi hazırlayan kişilerin isimleri gizli tutulmuştur.

  • Doğruluk. Bütün çeviriler Kutsal Kitabın mesajını doğru şekilde aktarmaz. Örneğin bir çeviride Matta 7:13 şöyle tercüme edilmiştir: “Dar kapıdan girin, çünkü cehenneme giden kapı geniş ve ona giden yol kolaydır.” Ancak orijinal metinde kullanılan ifade “cehennem” değil, “yok oluş”tur. Çevirmenler kötü kişilerin cehennemde sonsuza dek yanacağına inandıkları için “cehennem” kelimesini kullanmış olabilirler. Ancak böyle bir düşünce Kutsal Kitapta yer almaz. Bu yüzden Yeni Dünya Çevirisi’nde aynı ayet doğru şekilde şöyle çevrilmiştir: “Dar kapıdan girin, çünkü yok oluşa giden yol geniş ve enlidir.”

  • Anlaşılırlık. İyi bir çeviri sadece doğru değil net ve kolay anlaşılır da olmalıdır. Bir örneğe bakalım. Romalılar 12:11’de elçi Pavlus sözcük anlamı “kaynayan ruh” olan bir ifade kullandı. Bu ifade Türkçede bir anlam ifade etmediğinden Yeni Dünya Çevirisi’nde bu ayet daha kolay anlaşılır bir şekilde tercüme edildi: “Ruhla coşun.”

Yeni Dünya Çevirisi’nin Tanrı’nın ismini kullanmasının, doğru ve anlaşılır olmasının yanı sıra başka bir özelliği daha vardır: Ücretsiz dağıtılır. Bu sayede milyonlarca kişi, hatta Kutsal Kitabı satın alamayacak durumda olanlar bile Kutsal Kitabı ana dilinde okuyabiliyor.