Romalılar 16:1-27

16  Kenhrea’daki+ cemaatin bir hizmetçisi+ olan kız kardeşimiz Fibi’yi size tavsiye ediyorum.  Onu Efendimizin yolunda kutsal kişilere yaraşır şekilde kabul edin+ ve yardımınıza ihtiyaç duyduğu+ her konuda ona yardım edin. Çünkü kendisi de birçoklarının yardımına koşmuş biridir; evet, bana da yardım etmiştir.  Mesih İsa yolunda birlikte çalıştığım+ Priska’ya* ve Akuila’ya+ selamlarımı söyleyin.  Onlar benim uğruma kendi canlarını ortaya koydular;+ yalnız ben değil, milletlerin tüm cemaatleri de onlara minnettardır.+  Onların evinde toplanan cemaate+ de selamlar. Asya eyaletinde Mesih’e ilk iman edenlerden+ olan sevgili kardeşim Epenetos’a selamlar.  Sizler için çok emek vermiş olan Meryem’e selamlar.  Akrabalarım+ ve hapishane arkadaşlarım+ olan Andronikos’la Yunyas’a selamlar; onlar benden çok daha uzun zamandır Mesih yolundadır+ ve elçiler tarafından tanınan kişilerdir.  Efendimizin yolunda çok sevdiğim Ampliatos’a selamlar.+  Mesih yolunda birlikte çalıştığım Urbanus’a ve sevgili dostum Stahis’e selamlar. 10  Mesih yolunda beğenilen Apellis’e selamlar.+ Aristobulos’un ev halkından olanlara selamlar. 11  Akrabam+ Herodion’a selamlar. Mesih yolundaki+ Narkissos’un ev halkından olanlara selamlar. 12  Mesih yolunda gayretle çalışan kadınlara, Trifena’ya ve Trifosa’ya selamlar. Sevgili kız kardeşimiz Persis’e selamlar; Efendimizin yolunda onun çok emeği var. 13  Efendimizin değerli bir takipçisi olan Rufus’a ve benim de annem olan annesine selamlar. 14  Asinkritus’a, Flegon’a, Hermes’e, Patrobas’a, Hermas’a ve onlarla olan kardeşlere selamlar. 15  Filologos ve Yulya’ya, Nereus ve kız kardeşine, Olimpas’a ve onlarla olan tüm kutsal kişilere selamlar.+ 16  Birbirinizi kardeşçe öperek kucaklayın.+ Mesih’in tüm cemaatleri size selam söylüyorlar. 17  Kardeşler, sizden ricam, benimsediğiniz öğretiye aykırı+ olarak bölücü etki yapan+ ve iman yolunda tökezlemenize neden olabilecek kişilere dikkat etmenizdir; onlardan sakının.+ 18  Çünkü bu tür adamlar, Efendimiz Mesih’in değil, kendi beden arzularının+ köleleridir, tatlı sözler+ ve iltifatlarla+ saf kişilerin gönlünü çelerler. 19  İtaatiniz herkesin dikkatini çekiyor.+ Bu durumunuzdan ötürü sevinç duyuyorum. Fakat, iyi şeyler konusunda hikmetli,+ kötü şeyler+ konusunda ise saf+ olmanızı istiyorum. 20  Barış veren Tanrı+ yakında Şeytan’ı+ ayaklarınızın altında ezecektir. Efendimiz İsa’nın lütfu sizinle olsun.+ 21  İş arkadaşım Timoteos size selam söylüyor, akrabalarım+ Lukius, Yason ve Sosipatros’un da selamları var. 22  Bu mektubu kaleme alan ben Tertius’tan da Efendimizin yolunda olan sizlere selam. 23  Bana ve tüm cemaate evini açan Gayus+ size selam söylüyor. Şehir+ hazinedarı Erastos’un ve kardeşi Kuartos’un da selamları var. 24  *—— 25  Bildirdiğim iyi habere ve İsa Mesih hakkında yapılan duyuruya uygun olarak, Tanrı+ sizi sağlam durumda tutacak güçtedir. Çağlar boyu saklı tutulmuş bu kutsal sırrın+ üzerindeki perde kalkmış 26  ve bu sır, ebedi Tanrı’nın imandan kaynaklanan itaati teşvik eden emriyle+ uyumlu olarak, tüm milletler arasında peygamberlik sözleriyle bildirilerek ortaya çıkarılmıştır.+ 27  Hikmetin tek sahibi Tanrı,+ İsa Mesih aracılığıyla+ sonsuza dek yüceltilsin.+ Amin.

Dipnotlar

Ro 16:3 Ya da “Priskilla”
Ro 16:24 Matta 17:21’deki dipnota bakın.