İçeriğe geç

Kutsal Kitap Tercümeleri

Neden Bu Kadar Çok Kutsal Kitap Çevirisi Var?

Bu makale neden bu kadar çok Kutsal Kitap çevirisi olduğunu anlamanıza yardım edecek.

Yeni Dünya Çevirisi Güvenilir Bir Çeviri midir?

Yeni Dünya Çevirisi’nin bazı kısımları neden diğer Kutsal Kitap çevirilerinden farklı?

Tanrı’nın İsminin Kullanıldığı Eski Bir Elyazması

Tanrı’nın isminin aslında İncil kayıtlarında da bulunduğuna dair bir kanıt.

‘Tanrı’nın Kutsal Bildirilerini’ Çevirme Sorumluluğu (Romalılar 3:2)

Yehova’nın Şahitleri yıllar içinde birçok Kutsal Kitap çevirisi kullanmıştır. Onlar neden Kutsal Kitabı çağdaş İngilizceye çevirdiler?

Süryanice Peşitta: Kutsal Kitap Çevirilerinin Tarihine Açılan Bir Pencere

Bu eski Kutsal Kitap günümüzdeki bazı çevirilerde yer alan ayetlerin aslında orijinal metinde bulunmadığını kanıtlıyor.

Elias Hutter ve İbranice Kutsal Kitaba Katkıları

16. yüzyılda yaşamış bilgin Elias Hutter önemli bir özelliği olan iki İbranice Kutsal Kitap baskısı yayımladı.

Yüzyıllardır Saklı Olan Bir Hazine

En eski Gürcüce Kutsal Kitabın nasıl keşfedildiğini öğrenmek ister misiniz?

Ortaçağ İspanyasında Tanrı’nın Sözü İnsanlara Ulaşıyor

Kutsal metinleri arduvaz taşlarına yazarak çoğaltan öğrencilerle, yasaklara rağmen Kutsal Kitap tercümelerini İspanya’ya sokan tercümanların ortak yönü ne?

Gürcüce Kutsal Kitap

Kutsal Kitabın MS 5. yüzyılın ortalarına hatta daha eski dönemlere tarihlendirilen eski Gürcüce el yazmaları mevcut.

Estonya Büyük Bir Başarıyı Ödüllendiriyor

2014 yılında Estonya dilindeki Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi Estonya’da Dil Alanında Yılın Başarısı Ödülüne aday gösterildi.