Elçiler 15:1-41

15  Yahudiye’den bazı adamlar geldiler+ ve kardeşlere, “Musa’nın geleneğine göre+ sünnet edilmezseniz+ kurtulamazsınız” görüşünü öğretmeye başladılar.  Bu kişilerle Pavlus ve Barnabas arasında ciddi bir görüş ayrılığı ortaya çıktı ve tartışmaya başladılar. Bunun üzerine Yeruşalim’deki elçiler ve ihtiyarlarla+ bu meseleyi görüşmeleri için, Pavlus, Barnabas ve başka bazı kardeşler görevlendirildi.  Böylece cemaat tarafından yolcu edilen+ bu kişiler, Fenike ve Samiriye’den geçerken diğer milletlerden insanların nasıl iman ettiğini ayrıntılarıyla anlatarak+ tüm kardeşlerde büyük bir sevinç yarattılar.+  Yeruşalim’e vardıklarında, elçiler, ihtiyarlar ve tüm cemaat tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar.+ Tanrı’nın kendileri aracılığıyla yaptığı birçok şeyi onlara anlattılar.+  Fakat Ferisi mezhebinden iman edenlerden bazıları ayağa kalkıp, “Onlar sünnet edilmeli+ ve Musa kanununa uymaları istenmelidir”+ dediler.  Elçiler ve ihtiyarlar bu meseleyi ele almak için toplandı.+  Uzun tartışmalardan+ sonra, Petrus ayağa kalkıp şunları söyledi: “Efendiler, kardeşler, şunu iyi biliyorsunuz ki, Tanrı daha ilk günlerde aranızdan beni seçerek diğer milletlerden insanların da benim ağzımdan iyi haberi işitmelerini ve iman etmelerini sağladı.+  Yürekleri bilen+ Tanrı, tıpkı bize yaptığı gibi, bu kişilere de kutsal ruhu vererek onları kabul ettiğini gösterdi.+  O, bizlerle onlar arasında hiçbir ayrım yapmadı+ ve onların yüreklerini imanları aracılığıyla arındırdı.+ 10  Öyleyse neden şimdi atalarımızın da bizim de taşıyamadığımız+ bir boyunduruğu+ öğrencilerin boyunlarına takarak Tanrı’yı sınıyorsunuz? 11  Aslında biz de o insanlar gibi, Efendimiz İsa’nın lütfu sayesinde kurtulacağımıza inanıyoruz.”+ 12  Bunun üzerine tüm topluluk sustu ve Barnabas’la Pavlus’u dinlemeye başladı; onlar da Tanrı’nın diğer milletler arasında kendileri aracılığıyla yaptığı alametleri ve şaşılacak işleri anlattılar.+ 13  Konuşmalarını bitirdikten sonra, Yakup şunları söyledi: “Efendiler, kardeşler beni dinleyin.+ 14  Tanrı’nın Kendi ismini taşıyan bir toplum oluşturmak için diğer milletlerden insanlarla nasıl ilgilenmeye başladığını Simeon*+ etraflıca anlattı.+ 15  Peygamberlerin sözleri de bununla uyumludur; tıpkı yazıldığı gibi, 16  ‘Bundan sonra döneceğim ve Davut’un yıkılan çardağını yeniden yapacağım; kalıntılarını toplayıp onu tekrar kuracağım.+ 17  Böylece, bu milletten artakalanlar, diğer tüm milletlerden gelen ve ismimle anılan insanlarla birlikte içtenlikle Yehova’ya yönelecekler. 18  Eski devirlerden beri bilinen+ bu şeyleri yapan+ Yehova’nın sözü.’ 19  Bu nedenle benim fikrim, diğer milletlerden Tanrı’ya dönenlere zorluk çıkarmamaktır.+ 20  Bunun yerine onlara, putperestliğe bulaşmış şeylerden,+ cinsel ahlaksızlıktan,*+ boğularak öldürülmüş hayvanın etinden+ ve kandan+ sakınmalarını yazalım. 21  Çünkü her şehirde eskiden beri Musa’nın yazdıklarını anlatanlar olmuştur; onun yazdıkları her Sebt günü havralarda sesli olarak okunur.”+ 22  Bunun üzerine, elçiler, ihtiyarlar ve tüm cemaat, bazı kişileri Pavlus ve Barnabas’la birlikte Antakya’ya göndermeyi uygun gördüler; seçilenler Barsaba+ denilen Yahuda ile Silas’tı. Bunlar kardeşlere önderlik eden kişilerdi. 23  Böylece onların eliyle şu mektubu gönderdiler: “Kardeşleriniz elçilerden ve ihtiyarlardan, Antakya,+ Suriye ve Kilikya’daki+ diğer milletlerden kardeşlere, selamlar! 24  Aramızdan bazılarının, kendilerine hiçbir talimat vermediğimiz halde,+ sözleriyle huzurunuzu kaçırarak sizi altüst etmeye çalıştıklarını duyduk.+ 25  Böylece ortak bir karara vardık+ ve aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnabas ve Pavlus+ ile birlikte size göndermeyi uygun bulduk. 26  Onlar Efendimiz İsa Mesih’in ismi uğrunda canlarını tehlikeye atmış kişilerdir.+ 27  Aynı şeyleri bir de sözlü olarak iletmeleri için+ Yahuda’yı ve Silas’ı+ da yolluyoruz. 28  Çünkü kutsal ruh+ ve bizler, şu gerekenler dışında bir şeyi size yüklememeyi+ uygun gördük: 29  Putlara kurban edilen şeylerden,+ kandan,+ boğularak öldürülmüş hayvanın etinden+ ve cinsel ahlaksızlıktan+ sakının. Bunlardan dikkatle sakınırsanız+ esenlikte olursunuz. Sağlıcakla kalın!” 30  Gönderilen kişiler Antakya’ya varınca, kardeşleri bir araya toplayıp mektubu verdiler.+ 31  Mektup okunduğunda, kardeşler teşvik edici sözlerden ötürü sevinç duydular.+ 32  Kendileri de peygamber+ olan Yahuda ve Silas birçok konuşma yaparak kardeşleri teşvik ettiler ve yüreklendirdiler.+ 33  Orada bir süre kaldıktan sonra, kendilerini gönderen kardeşlerin yanına selametle yolcu edildiler.+ 34  *—— 35  Fakat Pavlus ve Barnabas Antakya’da+ kalıp daha başka birçok kişiyle birlikte Yehova’nın sözündeki iyi haberi+ bildirmeye ve öğretmeye devam ettiler. 36  Bir süre sonra Pavlus, Barnabas’a, “Haydi, Yehova’nın sözünü duyurduğumuz her şehre tekrar gidelim ve kardeşleri ziyaret edip durumlarını görelim”+ dedi. 37  Barnabas, Markos+ denilen Yuhanna’yı da yanlarına alma kararındaydı. 38  Fakat Pavlus onu yanlarına almanın uygun olmadığını düşünüyordu, çünkü Markos Pamfilya’da yanlarından ayrılmış,+ kendileriyle birlikte hizmete devam etmemişti. 39  Bunun üzerine aralarında şiddetli bir tartışma çıktı ve birbirlerinden ayrıldılar. Barnabas+ Markos’u yanına alıp Kıbrıs’a+ gitmek üzere gemiye bindi. 40  Pavlus ise Silas’ı+ seçti ve kardeşler tarafından Yehova’nın lütfuna emanet edildikten+ sonra yola çıktı. 41  Suriye ve Kilikya’yı dolaşarak cemaatleri yüreklendirdi.+

Dipnotlar

Elç 15:14 Simun (Petrus) adının İbranice biçimi. Matta 10:2’deki dipnota bakın.
Elç 15:20 Ek 15’e bakın.
Elç 15:34 Matta 17:21’deki dipnota bakın.