İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa Mesih’i Anmak

İsa Mesih’i Anmak

“Beni anmak için bunu yapmaya devam edin” (LUKA 22:19).

Bazıları Noel’i neden kutluyor?

Bazıları bunu İsa peygamberi hatırlamak için yaptığını söylüyor. Noel’i onun doğumunu anmak için kutluyorlar.

Bunun başarılması neden zor?

Noel şarkılarının ve birçok Noel âdetinin İsa Mesih’le neredeyse hiç ilgisi yoktur. Bu bayramı kutlayan milyonlarca kişi İsa’ya iman etmiyor, hatta bazıları onun gerçekten yaşamış olduğuna bile inanmıyor. Noel, İsa’yı hatırlama fırsatı olmaktan çok, ticaret dünyası için ürün pazarlama fırsatı haline geldi.

Kutsal Kitaptaki hangi ilkeler yardım edebilir?

‘İnsanoğlu birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi’ (Markos 10:45). İsa peygamber bu makalenin başında değinilen sözleri doğum gününde değil ölümünden bir önceki gece söyledi. O akşam ölümünün anılması için sade bir kutlama başlattı. Peki İsa neden doğumunun değil de ölümünün anılmasını istedi? Çünkü İsa’nın canını kurban olarak vermesi imanlı insanlara sonsuza dek yaşama fırsatı sağladı. Kutsal Kitap şöyle der: “Günahın ödediği ücret ölümdür, Tanrı’nın verdiği armağan ise Efendimiz Mesih İsa aracılığıyla sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). Bu nedenle İsa’nın gerçek takipçileri, her yıl İsa Mesih’in ölümünün yıldönümünde onu savunmasız bir bebek olarak değil “dünyanın kurtarıcısı” olarak anıyor (Yuhanna 4:42).

‘Mesih sizin uğrunuzda acı çekti ve adımlarını izleyebilesiniz diye size bir örnek bıraktı’ (1. Petrus 2:21). İsa Mesih’e saygımızı göstermek ve onu anmak için, her yönüyle kusursuz olan yaşamını incelemeliyiz. Ayrıca İsa’nın nasıl şefkat ve sabır gösterdiğini ve doğru olanı yapmak için nasıl cesaretle davrandığını öğrenip, onu örnek almak için çaba göstermeliyiz.

“Dünya krallığı Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu. O, kral olarak sonsuza dek hüküm sürecek” (Vahiy 11:15). İsa Mesih’i andığınızda onun şu anda ne yaptığını düşünün. O, gökte kral olarak hüküm sürüyor. Tanrı’nın Sözü onun hakkında şunları önceden bildirmişti: “Düşkünleri doğrulukla yargılayacak. Yeryüzündeki alçakgönüllülerin yararına yanlışları dürüstçe gösterecek” (İşaya 11:4). Bu harika nitelikler yeni doğmuş bir bebeğe değil, güçlü bir hükümdara aittir.