İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Tanrı’ya Yaklaşın

O’nun ‘Anılma Kitabında’ İsminiz Var mı?

O’nun ‘Anılma Kitabında’ İsminiz Var mı?

YEHOVA TANRI, kullarının O’nu memnun etmek için gösterdiği çabaları fark eder mi? Tabii ki fark eder! Fakat O’nu memnun etmek için yaptıklarımızdan ve yüceltmek için söylediklerimizden fazlasını da görür. Hatta Yehova hakkında minnettarlıkla düşündüğümüzde bile bu O’nun dikkatinden kaçmaz. Dahası Yaratıcımız kullarını ve onların yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacak. Bundan nasıl emin olabiliriz? Cevap Kutsal Kitapta, Malaki peygamber tarafından kaleme alınan sözlerde bulunur (Malaki 3:16’yı okuyun).

MÖ beşinci yüzyılda Malaki peygamber bu sözleri bildirdiğinde, eski İsrail halkı ahlaksal ve dinsel açıdan berbat durumdaydı. Din adamları görevlerini ihmal ediyordu, genel olarak halk da büyücülük, zina, başkalarının hakkını yemek gibi Tanrı’nın ismine leke getiren şeyler yapıyordu (Malaki 2:8; 3:5). Bununla birlikte böylesine yozlaşmış bir ortamda Tanrı’ya sadık kalan bir grup insan vardı. Onlar ne yapıyordu?

Malaki, “Yehova’dan korkanlar aralarında konuştular” diyor. Tanrı korkusu olumlu bir niteliktir. Malaki burada, Tanrı’ya derin bir saygı duyan ve O’nu üzmekten korkan İsrailoğullarından bahseder. Dikkat ederseniz Tanrı’dan korkan bu kişiler, “aralarında konuştular.” Anlaşılan, onlar içinde bulundukları yozlaşmış ortam yüzünden cesaretleri kırılmasın veya ahlaken zarar görmesinler diye, Yehova hakkında konuşmak ve birbirlerini teşvik etmek için bir araya geldiler.

Sadık kalanlar, Yehova’ya duydukları derin saygıyı başka önemli bir yolla daha gösterdiler: ‘O’nun ismini düşündüler.’ Başka bir çeviri ‘O’nun adını saydılar’ der. Tanrı’dan korkan bu kişiler düşüncelerinde bile O’na saygı gösterdiler. Yehova ve O’nun yüce ismini minnettarlıkla derin düşündüler. Peki Yehova bu yaptıklarını fark etti mi?

Malaki peygamber, “Yehova kulak verip dinledi” der. Kulları aralarında konuşurken Yehova O’nu yüceltmek için söyledikleri her şeye, göklerdeki yüce meskeninden bir anlamda eğilip kulak verdi ve söylediklerini duydu. Ayrıca onların bütün özel düşüncelerine de dikkat etti (Mezmur 94:11). Fakat onların sözlerine ve düşüncelerine dikkat etmekten fazlasını da yaptı.

Malaki, “[Yehova’nın] önünde bir anılma kitabı yazıldı” der. Yehova’ya sadakatle kulluk eden herkesin ismi bu kitapta kayıtlıdır. Kitaba “bir anılma kitabı” dendiğine dikkat edin. * Bu isim Yehova’nın, sadık kullarını ve O’nu yüceltmek için yaptıkları her şeyi –iyi işlerini, sözlerini ve düşüncelerini– asla unutmayacağını gösterir. Fakat Tanrı’nın onları anmasının bir amacı vardır. İsimleri anılma kitabına silinmez şekilde kaydedilenleri sonsuz yaşamla ödüllendireceğine söz vermiştir * (Mezmur 37:29).

Yehova’nın, O’na onaylayacağı şekilde ibadet etmek için gösterdiğimiz tüm çabaların farkında olduğunu bilmek ne kadar da rahatlatıcı! Malaki 3:16’daki sözleri okumak bizi Yaratıcımız Yehova’yla aramızdaki ilişki hakkında ciddiyetle düşünmeye yöneltmeli. “Tanrı’nın ‘anılma kitabında’ benim de ismim var mı?” diye düşünelim. Yaratıcımızı memnun edecek şekilde davranmak, konuşmak ve düşünmek için her gün elimizden gelenin en iyisini yaparsak, ‘anılma kitabında’ ismimiz olacaktır.

Aralık ayı için önerilen Kutsal Kitap okuma programı:

Nahum 1-3Malaki 1-4

^ p. 8 “Anılma” için kullanılan İbranice kelimenin anlamı, bir şeyin sadece akla gelmesinden daha fazlasını içerir. Anılan şeyle ilgili bir şeyler yapmaya da işaret edebilir.

^ p. 8 Tanrı’nın sonsuz yaşamla ilgili vaadi hakkında daha fazla bilgi için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 3. bölümüne bakın.