İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Okuyucularımız Soruyor . . .

Bazıları Neden Noel’i Kutlamıyor?

Bazıları Neden Noel’i Kutlamıyor?

Dünya çapında yaklaşık iki milyar insan her yıl 25 Aralık’ta, yüz milyonlarca insan da 6 veya 7 Ocak’ta İsa Mesih’in doğumunu kutluyor. Öte yandan milyonlarca kişi Noel’i hiç kutlamıyor. Neden?

Öncelikle bazıları Hıristiyan Âleminden değil. Örneğin Müslüman, Yahudi ya da Hindular Noel’i kutlamaz. Ateistler, agnostikler ya da Tanrı kavramını kabul etmeyen hümanistler gibi bazıları ise Noel’de yaşandığı söylenen olayların efsane olduğunu düşünüyor.

Ancak ilginç olarak, İsa’ya inanan çok sayıda insan da Noel âdetlerini uygulamayı reddediyor. Neden? Buna en az 4 neden gösteriyorlar.

Öncelikle onlar İsa’nın aralık ya da ocakta doğduğuna inanmıyor. Kutsal Kitap bu konuda belirli bir tarih vermez. Sadece şunları anlatır: ‘Aynı yörede, kırlarda kalan ve geceleri sürülerine nöbetleşe bakan çobanlar vardı. Yehova’nın meleği aniden onların yanında belirdi ve “Bugün sizin için bir Kurtarıcı, Efendimiz Mesih doğdu” dedi’ (Luka 2:8-11).

Kanıtlara göre İsa Mesih’in doğumu, çobanların geceyi sürüleriyle birlikte kırlarda geçirmeye devam ettiği, ekim ayının başına denk gelir. Beytlehem’in kırsal kesimlerinde aralık ve ocak aylarında yılın en soğuk dönemi yaşanır. Bu yüzden soğuktan etkilenmemeleri için sürüler geceleri kapalı ağıllara götürülür.

İkinci bir neden de şudur: İsa’nın, takipçilerinden anmalarını istediği tek şey ölümüydü, doğumu değil (Luka 22:19, 20). Ayrıca Markos ve Yuhanna İncillerinin İsa’nın doğumuna hiç değinmediğini de unutmamak gerek.

İsa’nın, takipçilerinden anmalarını istediği tek şey ölümüydü, doğumu değil

Üçüncü bir nedense şudur: İlk Hıristiyanların İsa’nın doğumunu kutladığına dair hiçbir tarihsel kanıt yoktur. Onlar İsa’nın ölümünü anarlardı (1. Korintoslular 11:23-26). Hıristiyan Âlemi, İsa’nın doğumundan ancak 300 yılı aşkın bir zaman sonra, resmi olarak 25 Aralık’ta Noel’i kutlamaya başladı. İlginç olarak 17. yüzyılın ortalarında bir parlamento kararıyla İngiltere’de Noel kutlamaları yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde de Massachusetts Mahkemesi aynı şeyi yaptı. Neden? The Battle for Christmas adlı kitap şöyle yazıyor: “İsa’nın 25 Aralık’ta doğduğunu düşünmek için Kutsal Kitaba ya da tarihsel kanıtlara dayanan bir neden yoktur.” Kitap, Protestan bir grup olan Püritenlere göre “Noel’in, Hıristiyanlık maskesi altına gizlenen putperest bir bayramdan başka bir şey olmadığını” da ekliyor.

Bu da bizi dördüncü bir nedene getirir: Kutlamanın çirkin kökeni. Noel’in kökeni, tarım tanrısı Satürn ve güneş tanrısı Sol Invictus ya da Mitra onuruna yapılan şenliklerin birbirine karıştığı putperest Roma dönemine kadar uzanır. Temel Britannica ansiklopedisinde şunlar belirtiliyor: “25 Aralık, . . . . putperestlerin . . . . en kısa günü kutladıkları şölenin yapıldığı gündü. Romalıların [güneşin yeniden güçlenmesi için kutladıkları] Satürn Bayramı da 25 Aralık’tan önceki hafta kutlanıyordu. . . . . Roma’da Hıristiyanlar için Noel bu iki putperest şölenin yerini aldı.”

Tüm bu nedenleri ele aldıktan sonra gerçek Hıristiyanların Noel’i neden kutlamadığı açık değil mi?