İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa’nın Cesaretini ve Ayırt Etme Yeteneğini Örnek Alın

İsa’nın Cesaretini ve Ayırt Etme Yeteneğini Örnek Alın

“Sizler, kendisini hiç görmemiş olmanıza rağmen seviyorsunuz. Onu şu anda görmüyor olsanız da, ona iman ediyorsunuz” (1. PET. 1:8).

1, 2. (a) Kurtuluşu nasıl elde edebiliriz? (b) Kurtuluşa giden yoldan ayrılmamamıza ne yardım edebilir?

MESİH’İN öğrencisi olduğumuzda bir yolculuğa başlarız. Bu yolculuğun sonunda gökte ya da yeryüzünde yaşam kazanabiliriz. İsa “Kim sona [hayatının ya da bu kötü ortamın sonuna] kadar dayanırsa kurtulacak” demişti (Mat. 24:13). Evet, Tanrı’ya sadık kalıp bu yaşam yolundan sapmazsak kurtuluşu elde edebiliriz. Bununla birlikte yolculuk boyunca dikkatimizin dağılmaması ve kaybolmamak için uyanık olmalıyız (1. Yuhn. 2:15-17). Peki yoldan ayrılmamak için ne yapabiliriz?

2 Örneğimiz İsa bize izlememiz gereken yolu gösterdi. Onun yolculuğu Kutsal Kitapta kayıtlıdır. Bu kaydı inceleyerek İsa’nın nasıl biri olduğunu öğreniriz. Böylece İsa’yı sever ve ona iman ederiz (1. Petrus 1:8, 9’u okuyun). Elçi Petrus, İsa’nın ‘adımlarını izleyebilmemiz için bize bir örnek bıraktığını’ söylemişti (1. Pet. 2:21). İsa’nın adımlarını dikkatle  izlersek imanımızın “sonucuna”, yani kurtuluşa erişeceğiz. * Önceki makalede İsa’yı alçakgönüllü ve şefkatli olmak konusunda nasıl örnek alabileceğimizi gördük. Şimdi de cesur ve ayırt edici olmak konusunda onun adımlarını nasıl izleyebileceğimizi ele alacağız.

İSA CESURDUR

3. Cesaret nedir? Nasıl cesaret kazanırız?

3 Cesaret bize güç veren ve ayakta kalmamızı sağlayan bir güven duygusudur. Cesur olmak “zorluklar karşısında sebat etmek”, “doğru olanı savunmak” ve “sıkıntıları metanet ya da imanla karşılamak” olarak tanımlanır. Cesaret niteliği korku, ümit ve sevgiyle yakından bağlantılıdır. Hangi açıdan? Tanrı korkusu, bize insan korkusunun üstesinden gelme cesareti verir (1. Sam. 11:7; Özd. 29:25). Gerçek ümit, şu anda yaşadığımız sıkıntıların ötesini görmemize ve geleceği güvenle karşılamamıza yardım eder (Mezm. 27:14). Çıkarsız sevgi, kendimizi tehlikeye atmak pahasına bile olsa cesaret göstermemizi sağlar (Yuhn. 15:13). Tanrı’ya güvenerek ve oğlunun adımlarını izleyerek cesaret kazanırız (Mezm. 28:7).

4. İsa mabette “öğretmenlerin arasında” nasıl cesaret gösterdi? (Makalenin başındaki resme bakın.)

4 İsa daha 12 yaşında küçük bir çocukken bile doğrudan yana cesaretle tavır aldı. İsa o yaşta ‘mabette öğretmenlerin arasında otururken’ olanları düşünelim (Luka 2:41-47’yi okuyun). Bu öğretmenler sadece Musa Kanununu değil, bu Kanuna itaat edilmesini zorlaştıran insan geleneklerini de çok iyi biliyorlardı. Ancak İsa onların karşısında korkup sessiz kalmadı, ‘sorular sordu.’ Bunlar kuşkusuz meraklı bir çocuğun soracağı sıradan sorular değildi. İsa’yı bu bilgili öğretmenlerin dikkatini çeken düşündürücü sorular sorarken hayal edebiliriz. Eğer öğretmenler tartışmaya açık sorular sorarak İsa’yı tuzağa düşürmeye çalıştılarsa bunu başaramadılar. Kuşkusuz İsa verdiği cevaplarla Tanrı’nın Sözündeki hakikati savundu. Öğretmenler de dahil dinleyen herkes onun ‘anlayışı ve cevapları karşısında hayretler içinde kaldı.’

5. İsa hizmeti sırasında hangi yollarla cesaret gösterdi?

5 İsa hizmeti sırasında çeşitli yollarla cesaret gösterdi. Din adamlarının insanları sahte öğretilerle aldattığını cesaretle açığa vurdu (Mat. 23:13-36). Dünyanın onu yozlaştırmasına izin vermedi (Yuhn. 16:33). Muhalefete rağmen iyi haberi duyurmaya devam etti (Yuhn. 5:15-18; 7:14). Hakiki tapınmayı kirletenleri korkusuzca dışarı atarak mabedi iki kere temizledi (Mat. 21:12, 13; Yuhn. 2:14-17).

6. İsa yeryüzündeki yaşamının son gününde nasıl cesaret gösterdi?

6 İsa’nın sıkıntılar karşısında gösterdiği cesareti örnek almak imanımızı çok güçlendirir. Yeryüzündeki yaşamının son gününde nasıl cesurca davrandığını düşünün. İsa kendisine ihanet edecek kişinin başlatacağı zincirleme olayları biliyordu. Yine de Fısıh yemeğinde Yahuda’ya “Yapacağını çabuk yap” dedi (Yuhn. 13:21-27). Getsemani bahçesinde onu tutuklamaya gelen askerlere kendini korkusuzca tanıttı. Hayatı tehlikede olmasına rağmen öğrencilerini korumak için askerlere onları bırakmalarını söyledi (Yuhn. 18: 1-8). Sanhedrin önünde sorgulandığında hem Mesih hem de Tanrı’nın Oğlu olduğunu cesaretle doğruladı; hatta başkâhinin onu öldürmek için bahane aradığını bilmesine rağmen bunu yaptı (Mar. 14:60-65). İsa işkence direğinde ölene dek sadakatini korudu. Istırap içinde son nefesini verirken görevini başardığını bilerek “İşte tamamlandı!” dedi (Yuhn. 19:28-30).

İSA’NIN CESARETİNİ ÖRNEK ALIN

7. Gençler, Yehova’nın adını taşımak hakkında ne hissediyorsunuz? Cesur biri olduğunuzu nasıl kanıtlayabilirsiniz?

7 İsa’nın cesaretini nasıl örnek alabiliriz? Okulda. Gençler, okul arkadaşlarınızın ya da başkalarının alaylarına yol açsa bile Yehova’nın Şahidi olduğunuzu söyleyerek cesur olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Bu şekilde Yehova’nın adını taşımaktan gurur duyduğunuzu gösteriyorsunuz (Mezmur 86:12’yi okuyun). Bazılarınız evrim teorisini kabul etme yönünde baskı görüyor olabilir. Ancak Kutsal Kitabın yaratılış hakkında söylediklerine güvenmek için sağlam nedenleriniz var. “Beslediğiniz ümidin nedenini” öğrenmek isteyenlere ikna edici bir cevap vermek için Yaşamın Kökeni Hakkında Beş Önemli Soru kitapçığını kullanabilirsiniz (1. Pet. 3:15). O zaman Tanrı’nın Sözündeki hakikati savunduğunuzu bilmenin verdiği doyumu tadacaksınız.

8. İyi haberi cesaretle duyurmak için hangi nedenlere sahibiz?

8 Hizmetimizde. İsa’nın gerçek takipçileri olarak ‘Yehova’dan aldığımız yetkiyle cesurca konuşmalıyız’ (Elçi. 14:3). Peki iyi haberi cesaretle duyurmak için hangi nedenlere sahibiz? Birincisi, duyurduğumuz mesajın hakikat olduğunu biliyoruz, çünkü Kutsal Kitaba dayanıyor (Yuhn. 17:17). İkincisi, “Tanrı’nın iş arkadaşları” olduğumuzun ve kutsal ruhun bizi desteklediğinin farkındayız (1. Kor. 3:9; Elçi. 4:31). Üçüncüsü, iyi haberi gayretle duyurarak Yehova’ya ve komşumuza olan sevgimizi gösterdiğimizi biliyoruz (Mat. 22:37-39). Cesur olduğumuz için sessiz kalamayız. Tersine, insanların zihnini hakikate karşı körelten dinsel yalanları açığa vurmaya kararlıyız (2. Kor. 4:4). Ayrıca kayıtsızlığa, alaya ya da muhalefete rağmen iyi haberi sebatla duyuracağız (1. Sel. 2:1, 2).

9. Sıkıntıları nasıl cesaretle göğüsleyebiliriz?

9 Sıkıntılar karşısında. Tanrı’ya güvenmek zorlukları iman ve cesaretle göğüslememizi sağlar. Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde kederleniriz, ancak ümitsizliğe kapılmayız. “Her tesellinin kaynağı olan Tanrı”nın bize güç vereceğine güveniriz (2. Kor. 1:3, 4; 1. Sel. 4:13). Ciddi bir hastalığa yakalandığımızda ya da kaza geçirdiğimizde acı çekebiliriz, ancak Kutsal Kitap ilkeleriyle çelişen her türlü tedaviyi reddederiz (Elçi. 15:28, 29). Moralimiz bozuk olduğunda ‘yüreğimiz bizi mahkûm edebilir’, ancak “kalbi kırık olanlara yakın” olan Tanrı’ya güvendiğimizden pes etmeyiz * (1. Yuhn. 3:19, 20; Mezm. 34:18).

İSA AYIRT EDİCİDİR

10. Ayırt edici olmak ne demektir? Ayırt edici bir Hıristiyan nasıl konuşur ve davranır?

10 Ayırt edici olmak doğruyu yanlıştan ayırıp doğru yolu seçme yeteneğidir (İbr. 5:14). Ayrıca “ruhi konularda sağlam yargılarda bulunma yeteneği” olarak da tanımlanır. Ayırt edici bir Hıristiyan,  Tanrı’yı memnun edecek şekilde konuşur ve davranır. Böyle “anlayışı derin” bir kişi yıkıcı değil yapıcı sözler seçer (Özd. 11:12, 13). ‘Çabuk öfkelenmez’ (Özd. 14:29). “Doğru yolda ilerler”, yaşamında doğru kararlar verir (Özd. 15:21). Peki ayırt edici olmayı nasıl öğrenebiliriz? Bunun için Tanrı’nın Sözünü incelemeli ve öğrendiklerimizi uygulamalıyız (Özd. 2:1-5, 10, 11). Özellikle de ayırt edici olmak konusunda kusursuz örneğimiz İsa’nın yaptıklarını incelemek yararlıdır.

11. İsa ayırt edici biri olduğunu sözleriyle nasıl gösterdi?

11 İsa her sözü ve davranışıyla ayırt edici biri olduğunu gösterdi. Sözleri. İyi haberi duyururken sağduyuluydu; dinleyenlerde hayranlık uyandıran “güzel sözler” kullandı (Luka 4:22; Mat. 7:28). Sık sık ayetler okuyarak ya da alıntıda bulunarak kendisinin yerine Tanrı’nın Sözünün konuşmasını sağladı. Her durumda hangi ayeti kullanacağını çok iyi biliyordu (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luka 4:16-21). Ayrıca Kutsal Yazıları onu dinleyenlerin yüreğini harekete geçirecek şekilde açıkladı. Diriltildikten sonra Emmaus yolunda iki öğrencisiyle konuşurken “onlara bütün Kutsal Yazılarda kendisiyle ilgili yazılanları açıkladı.” Daha sonra öğrencileri İsa hakkında şöyle dedi: “Kutsal Yazıları açıklarken yüreğimiz ateş almamış mıydı?” (Luka 24:27, 32).

12, 13. İsa’nın çabuk öfkelenmediğini ve makul olduğunu hangi örnekler gösteriyor?

12 Duyguları ve tutumu. Ayırt edici olmak İsa’nın duygularını kontrol etmesine yardım etti. Bu sayede ‘çabuk öfkelenmedi’ (Özd. 16:32). O “yumuşak başlı” biriydi (Mat. 11:29). Öğrencilerinin hatalarına rağmen onlara karşı her zaman sabırlı davrandı (Mar. 14:34-38; Luka 22:24-27). Haksızlığa uğradığında bile sakinliğini korudu (1. Pet. 2:23).

13 Ayırt etme yeteneği İsa’nın makul olmasına da yardım etti. O, Musa Kanununda yazılanların ötesine baktı; Kanunun temelinde yatan ruhu anladı ve ona göre davrandı. Örneğin Markos 5:25-34’teki kaydı düşünelim (Okuyun). Kanaması olan bir kadın kalabalığın arasından geçip İsa’nın giysisine dokunmuş ve iyileşmişti. Bu kadın Kanuna göre kirli sayılıyordu, bu nedenle kimseye dokunmamalıydı (Lev. 15:25-27). Fakat İsa, Kanunun ‘merhamet ve sadakati’ de içeren “daha önemli konularını” ayırt ettiğinden kadını giysisine dokunduğu için azarlamadı (Mat. 23:23). Bunun yerine ona şefkatle şöyle dedi: “Kızım, imanın seni iyileştirdi. Selametle git, derdinden şifa bul.” İsa’nın ayırt edici davranarak böyle bir iyilikte bulunmuş olması bizi gerçekten çok etkiliyor!

14. İsa ne yapmayı seçti ve izlediği yolda kalmak için neler yaptı?

14 Yaşam tarzı. İsa doğru olan yolu seçerek ve o yoldan sapmayarak ayırt edici biri olduğunu gösterdi. Hayatını iyi haberi duyurmaya adadı (Luka 4:43). Ayrıca izlediği yolda kalmak için duyuru işine odaklanmasını ve görevini başarıyla yerine getirmesini sağlayacak kararlar verdi. Hayatını basit tutmayı seçti, böylece vaktini ve enerjisini hizmetine adayabildi (Luka 9:58). Duyuru işinin ölümünden sonra da devam etmesi için başkalarını eğitmesi gerektiğinin farkındaydı (Luka 10:1-12; Yuhn. 14:12). “Bu ortamın sonuna kadar” duyuru işinde takipçilerine yardım edeceğine söz verdi (Mat. 28:19, 20).

 İSA’NIN AYIRT ETME YETENEĞİNİ ÖRNEK ALIN

İnsanların ilgilendiği konuları ayırt edin ve sözlerinizi onların ihtiyaçlarına göre seçin (15. paragrafa bakın)

15. Ayırt edici biri olduğumuzu sözlerimizle nasıl gösteririz?

15 İsa’nın ayırt etme yeteneğini nasıl örnek alabiliriz? Sözlerimiz. İman kardeşlerimizle sohbetlerimizde yıkıcı değil yapıcı sözler kullanırız (Efes. 4:29). Başkalarıyla Tanrı’nın Krallığı hakkında konuşurken sözlerimize adeta ‘tuzla lezzet veririz’ (Kol. 4:6). Ev sahibinin ihtiyaçlarını ve ilgilendiği konuları ayırt etmeye çalışırız, sonra da sözlerimizi buna göre seçeriz. “Hoş ve çekici” sözlerin, kapıları olduğu kadar yürekleri de açabileceğini unutmayız. Ayrıca inançlarımızı açıklarken bizim yerimize Kutsal Kitabın konuşmasını sağlarız. Dolayısıyla yetkili kaynak olarak Kutsal Kitaptan söz eder ve mümkün olduğunda ayetleri doğrudan ondan okuruz. Kutsal Kitabın mesajının bizim söyleyebileceğimiz herhangi bir sözden çok daha etkili olduğunu kabul ederiz (İbr. 4:12).

16, 17. (a) ‘Gazaplanmakta acele etmediğimizi’ ve makul olduğumuzu nasıl gösterebiliriz? (b) Hizmetimize nasıl odaklanabiliriz?

16 Duygularımız ve tutumumuz. Ayırt edici olmak duygularımızı kontrol etmemize yardım eder. Bu sayede ‘gazaplanmakta acele etmeyiz’ (Yak. 1:19). Başkaları bizi kırdığında onların sözlerinin veya davranışlarının ardındaki nedeni ayırt etmeye çalışırız. Böyle bir sağgörü öfkemizi yatıştırabilir ve ‘kabahati görmezden gelmemize’ yardım edebilir (Özd. 19:11). Ayırt edici olmak makul bir tutuma sahip olmamıza da yardım eder. Böylece iman kardeşlerimizle ilgili beklentilerimizde gerçekçi olmaya çalışırız ve onların tam anlayamadığımız sorunları olabileceğini kendimize hatırlatırız. Kardeşlerimizin fikirlerini dinlemeye istekli olur ve uygun olduğunda görüşlerini kabul ederiz (Filip. 4:5).

17 Yaşam tarzımız. İsa’nın takipçileri olarak sahip olabileceğimiz en büyük ayrıcalığın duyuru işine katılmak olduğunun farkındayız. Yolumuzdan sapmamak için hizmetimize odaklanmamızı sağlayacak kararlar veririz. Ruhi şeylere öncelik vermeyi ve hayatımızı basit tutmayı seçeriz, böylece son gelmeden önce, her şeyden önemli olan duyuru işine kendimizi verebiliriz (Mat. 6:33; 24:14).

18. Kurtuluşa giden yoldan ayrılmamak için ne yapabiliriz? Neye kararlısınız?

18 İsa’nın çekici niteliklerinden bazıları üzerinde düşünmekten çok zevk aldık, değil mi? Onun diğer niteliklerini incelemenin ve ona nasıl daha çok benzeyebileceğimizi öğrenmenin ne kadar yararlı olacağını bir düşünün! Öyleyse İsa’nın adımlarını izlemeye kararlı olalım. Bu sayede kurtuluşa giden yoldan ayrılmayacağız ve onun kusursuz şekilde örnek aldığı Yehova’ya daha da yaklaşacağız.

^ p. 2 Birinci Petrus 1:8, 9 gökte yaşama ümidine sahip Hıristiyanlara yazılmıştır. Ancak bu sözlerdeki ilke, yeryüzünde yaşama ümidine sahip kişiler için de geçerlidir.

^ p. 9 Sıkıntılara cesaretle göğüs geren kişilerle ilgili birkaç örnek için 1 Aralık 2000 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 24-28; 22 Nisan 2003 tarihli Awake!, sayfa 18-21 ve 22 Ocak 1995 tarihli Awake!, sayfa 11-15’e bakın.