Luka 9:1-62

9  İsa onikileri topladı; onlara bütün cinlere hükmetme, hastalıkları iyileştirme gücü ve yetkisi verdi.+  Sonra onları Tanrı’nın krallığını duyurmak ve şifa vermek üzere gönderdi.  Şöyle dedi: “Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın; ne değnek, ne heybe, ne ekmek, ne gümüş para ne de iki tane iç gömleği taşıyın.+  Nerede bir eve girerseniz, oradan ayrılıncaya kadar o evde kalın.+  Nerede sizi kabul etmezlerse, o şehirden çıkarken+ onlar aleyhinde şahitlik olması için ayaklarınızın tozunu silkin.”+  Sonra yola çıktılar; tüm o bölgede köy köy dolaşarak iyi haberi bildiriyor ve her yerde hastaları iyileştiriyorlardı.+  Bu arada, bölge yöneticisi Herodes tüm bu olanları duymuştu. Büyük bir şaşkınlık içindeydi, çünkü bazıları Yahya’nın dirildiğini söylüyordu.+  Bazıları İlya’nın ortaya çıktığını, kimileri de eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu.  Herodes, “Yahya’nın boynunu vurdurttum.+ Peki, hakkında söylentiler duyduğum bu kişi kim?” diyordu. Bu nedenle onu görmek istiyordu.+ 10  Elçiler döndüler ve yaptıklarını İsa’ya anlattılar.+ Sonra İsa onlarla yalnız kalmak+ için elçileri yanına alıp Beytsayda denilen şehre gitti. 11  Fakat bunu haber alan kalabalıklar onu izlediler. İsa onları kabul etti ve onlarla Tanrı’nın krallığı hakkında konuştu.+ Şifaya muhtaç olanları iyileştirdi.+ 12  Gün sona ererken, onikiler İsa’nın yanına gelip, “İnsanları gönder de yöredeki köylere, çiftliklere gidip kalacak yer ve yiyecek bulsunlar, çünkü burası ıssız bir yer” dediler.+ 13  Fakat İsa, “Onlara siz yiyecek bir şeyler verin”+ dedi. Onlar da, “Beş somun ekmekten ve iki balıktan başka bir şeyimiz yok” dediler.+ “Yoksa gidip bütün bu insanlar için yiyecek mi alacağız?”+ 14  Orada beş bin kadar erkek vardı.+ Öğrencilerine, “Onları yaklaşık ellişer kişilik gruplar halinde oturtun” dedi.+ 15  Söyleneni yapıp herkesi oturttular. 16  İsa beş somun ekmeği ve iki balığı aldı; göğe bakıp bereket diledi. Sonra ekmekleri böldü ve insanların önüne koymaları için hepsini öğrencilere vermeye başladı.+ 17  Böylece herkes yedi ve doydu; artan parçaları toplayıp on iki sepet doldurdular.+ 18  Daha sonra İsa yalnız başına dua ederken öğrenciler yanına geldi. İsa onlara “İnsanlar benim kim olduğumu söylüyor?” diye sordu.+ 19  Öğrenciler, “Vaftizci Yahya diyorlar; bazıları İlya diyor, bazıları da eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyor” dediler.+ 20  O zaman onlara, “Peki siz ne dersiniz? Ben kimim?” diye sordu. Petrus, “Tanrı’nın Mesihi”+ dedi.+ 21  İsa bunu kimseye söylememelerini sıkı sıkıya tembih etti+ 22  ve şunları dedi: “İnsanoğlunun çok acılar çekmesi gerekiyor; ihtiyarlar, yüksek kâhinler ve yazıcılar tarafından reddedilecek; öldürülecek+ ve üçüncü gün diriltilecek.”+ 23  Sonra sözlerine şöyle devam etti: “Biri benim arkamdan gelmek isterse, kendini reddetsin;+ her gün işkence direğini* yüklensin ve hep beni izlesin.+ 24  Kim canını kurtarmak isterse, onu kaybedecek. Kim canını benim uğrumda kaybederse, onu kurtaracak.+ 25  Gerçekten de, bir insan bütün dünyayı kazanıp da canını kaybederse veya zarara uğrarsa, neye yarar?+ 26  Kim benden ve sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da kendisinin, Babasının ve kutsal meleklerin ihtişamıyla geldiği zaman ondan utanacaktır.+ 27  Fakat emin olun, burada olanlardan bazıları Tanrı’nın krallığını görmeden ölümü asla tatmayacak.”+ 28  İsa bu sözleri söyledikten sekiz gün kadar sonra, Petrus, Yuhanna ve Yakup’u yanına alıp dua etmek üzere dağa çıktı.+ 29  O dua ederken yüzünün görünüşü+ değişti, giysileri bembeyaz bir parlaklığa büründü.+ 30  Birden, iki kişinin onunla konuştuğunu gördüler; bunlar Musa ve İlya idi.+ 31  Büyük bir ihtişam içinde belirmişlerdi. İsa’yla, o Yeruşalim’de+ dünyadan ayrılırken olacakları konuşuyorlardı. 32  Bu sırada Petrus’u ve yanındakileri uyku basmıştı. Uykuları tamamen açılınca, İsa’nın ihtişamını+ ve yanında duran iki adamı gördüler. 33  Onlar İsa’nın yanından ayrılırken, Petrus ne dediğini bilmeden İsa’ya, “Öğretmen, buraya gelmemiz çok iyi oldu. Üç çadır kuralım; biri senin için, biri Musa, diğeri de İlya için” dedi.+ 34  O bunları söylerken bir bulut belirdi ve üzerlerini kapladı. Onlar buluta girerken, öğrenciler korktular.+ 35  Buluttan, “Bu benim oğlumdur, seçilmiş olan odur.+ Onu dinleyin”+ diye bir ses+ geldi. 36  Bu ses geldiğinde İsa’nın yanında kimse yoktu.+ Öğrenciler, o günlerde ağızlarını açıp kimseye gördüklerinden söz etmediler.+ 37  Ertesi gün dağdan indiklerinde, onu büyük bir kalabalık karşıladı.+ 38  Kalabalıktan bir adam feryat ederek İsa’ya şunları dedi: “Öğretmen, yalvarırım oğluma bir bak, o benim biricik+ evladım.+ 39  Bir ruh+ onu ele geçiriyor, oğlum aniden bağırmaya başlıyor, ağzı köpürerek çırpınıyor. Ruh onu yara bere içinde bırakıp ondan çok zor ayrılıyor. 40  Öğrencilerine bu ruhu çıkarmaları için yalvardım, fakat çıkaramadılar.”+ 41  İsa şu karşılığı verdi: “Ey imansız ve bozuk nesil!+ Daha ne kadar aranızda kalacağım? Daha ne kadar size katlanacağım?” Sonra adama, “Oğlunu buraya getir” dedi.+ 42  Çocuk daha İsa’ya yaklaşırken cin onu yere çaldı ve şiddetle sarstı. Fakat İsa kötü ruhu azarladı ve çocuğu iyileştirip babasına teslim etti.+ 43  Herkes Tanrı’nın muazzam gücü+ karşısında şaşıp kalmıştı. Oradakilerin hepsi İsa’nın yaptığı şeylere hayretle bakarken, o öğrencilerine, 44  “Şu sözler kulağınızda olsun: İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek”+ dedi. 45  Fakat onlar bu sözlerin anlamını kavrayamadılar. Aslında, kavramasınlar diye anlamı onlardan gizlenmişti ve öğrenciler bu sözler hakkında ona soru sormaktan korkuyorlardı.+ 46  Onlar aralarında kimin en büyük olacağı konusunu tartışmaya başlamışlardı.+ 47  İsa onların yüreklerinde ne olduğunu bildiğinden, küçük bir çocuğu alıp yanında durdurdu+ 48  ve şöyle dedi: “Kim bu küçük çocuğu benim adımdan ötürü kabul ederse, beni kabul etmiş olur ve kim beni kabul ederse, beni göndereni kabul etmiş olur.+ Aranızda kim küçük gibi davranırsa,+ büyük olan odur.”+ 49  Yuhanna “Öğretmen” dedi, “Senin ismini kullanarak cin çıkaran bir adam gördük.+ Bizimle birlikte seni izlemediğinden, ona engel olmaya çalıştık.”+ 50  Fakat İsa, “Ona engel olmayın, çünkü size karşı olmayan sizden yanadır”+ dedi. 51  Göğe alınacağı+ zaman yaklaştığından, İsa kararlılıkla Yeruşalim’e yöneldi. 52  Önü sıra haberciler gönderdi. Onlar yola çıkıp, İsa için hazırlıklar yapmak üzere Samiriyelilerin+ bir köyüne girdiler. 53  Ancak İsa Yeruşalim’e gitmekte olduğundan, köylüler onu kabul etmedi.+ 54  Öğrencileri Yakup ve Yuhanna+ bunu görünce, “Efendimiz ister misin emredelim de gökten ateş insin+ ve onları yok etsin?” dedi. 55  Fakat İsa dönüp onları azarladı. 56  Bunun üzerine başka bir köye gittiler. 57  Yolda giderlerken, biri ona “Sen nereye gidersen ardından geleceğim” dedi.+ 58  İsa ona, “Tilkilerin inleri, gökteki kuşların tüneyecek yerleri var; fakat İnsanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi.+ 59  Sonra bir başkasına, “Benim takipçim ol” dedi. Adam da “İzin ver, önce gidip babamı gömeyim” dedi.+ 60  Fakat İsa ona “Bırak ölüler+ kendi ölülerini gömsünler; sen git her yerde Tanrı’nın krallığını bildir” dedi.+ 61  Yine başka biri, “Efendim, senin ardından geleceğim; fakat izin ver önce ev halkımla vedalaşayım” dedi.+ 62  İsa da şu cevabı verdi: “Sabana el vurup+ da geride kalan şeylere bakan+ Tanrı’nın krallığına layık değildir.”

Dipnotlar

Lu 9:23 Ek 17’ye bakın.