İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Evlilik

Evlilik

Evlilik sadece sosyal bir kurum mu?

“Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın” (Matta 19:6).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı’nın gözünde evlilik, sosyal bir düzenlemeden çok daha fazlasıdır. Evlilik, erkek ve kadın arasındaki kutsal bir bağdır. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı en başta, onları ‘Erkek ve kadın olarak yarattı. Bu yüzden de insan, annesini ve babasını bırakacak, ikisi tek beden olacaklar.’ . . . . O halde, Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın” * (Markos 10:6-9; Başlangıç 2:24).

Ayetteki “Tanrı’nın birleştirdiği” ifadesi, insanların evleneceği kişileri Tanrı’nın belirlediği anlamına gelmez. Kutsal Kitap bu sözlerle evlilik düzenlemesini Yaratıcımızın başlattığına dikkat çekerek bu bağın ciddiyetini vurgular. Bu bakış açısına sahip olan çiftler evliliklerini kutsal, kalıcı bir bağ olarak görürler; böylece evliliklerini başarılı kılmak üzere daha kararlı olurlar. Karı kocalar evlilik bağı içindeki rollerini yerine getirirken Kutsal Kitabın rehberliğine başvururlarsa daha da başarılı olurlar.

 Erkeğin rolü nedir?

‘Koca, karısının başıdır’ (Efesoslular 5:23).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Bir ailede işlerin yolunda gidebilmesi için birinin son kararı vermesi gerekir. Kutsal Kitap bu sorumluluğu kocaya verir. Ancak kocaya, ailesine diktatörce ya da kaba şekilde davranma hakkı tanımaz. Sorumluluklarından kaçma hakkı da vermez; bir koca böyle yaparsa yavaş yavaş karısının saygısını kaybeder ve onun omuzlarına gereksiz yükler koymuş olur. Oysa Tanrı bir kocanın, karısının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmasını ve karısını en yakın, en güvenilir dostu olarak görüp ona değer vermesini bekler (1. Timoteos 5:8; 1. Petrus 3:7). Başka bir ayet şöyle der: “Kocalar karılarını her zaman kendi bedenleri gibi sevmelidirler” (Efesoslular 5:28).

Karısını gerçekten seven bir koca, onun yetenek ve becerilerine değer verir, özellikle aileyi etkileyecek meselelerde düşüncelerini saygıyla dinler ve dikkate alır. Koca, ailenin reisi diye her şeyin kendi istediği şekilde yapılması için ısrar etmemelidir. İbrahim peygamber, ailevi bir meseleyle ilgili karısının yerinde tavsiyesini dinlemeyi reddettiğinde, Yehova Tanrı İbrahim’e “Onun sözünü dinle” demişti (Başlangıç 21:9-12). İbrahim alçakgönüllülükle bunu yapmayı kabul etti, böylece ailesi hem barış ve birlik içinde yaşadı hem de Tanrı’dan nimetler gördü.

Kadının rolü nedir?

‘Kadınlar, kocalarınıza istekle boyun eğin’ (1. Petrus 3:1).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı, ilk erkek için bir eş yaratmadan hemen önce şu sözleri söyledi: “Adamın tek başına olması iyi değildir. . . . . Ona, kendisini tamamlayacak bir yardımcı yapacağım” (Başlangıç 2:18). Tamamlamak kelimesi, eksiksiz duruma getirmek anlamına gelir. Dolayısıyla Tanrı, kadını erkekle aynı ya da ona rakip olarak değil, erkeğin eşi olarak yarattı. Kadın ve erkek birlikte, Tanrı’nın verdiği görevi yerine getirerek çocuklar sahibi olup yeryüzünü doldurabilecekti (Başlangıç 1:28).

Tanrı, evlilikteki rolünü yerine getirebilmesi için kadına fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan en uygun özellikleri verdi. Kadın bu özelliklerini akıllıca ve sevgiyle kullanırsa evliliğinin başarılı olmasına büyük katkıda bulunur ve kocasının kendini mutlu ve güvende hissetmesini sağlar. Böyle bir kadın Tanrı’nın gözünde övgüye değerdir * (Özdeyişler 31:28, 31).

^ p. 5 Kutsal Kitap, ancak aldatma söz konusuysa boşanmaya izin verir (Matta 19:9).

^ p. 14 Uyanış! dergisinde yayımlanan “Aileler İçin Yardım” makalelerinde evlilik ve aile hayatıyla ilgili birçok yararlı öneri bulabilirsiniz.