İçeriğe geç

Kutsal Kitap Başka Irktan Biriyle Evlenmek Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Başka Irktan Biriyle Evlenmek Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı farklı ırklardan bir erkekle kadının evlenmesini onaylar, çünkü O’nun gözünde tüm ırklar eşittir. Kutsal Kitap ‘Tanrı taraf tutmuyor, her milletten kişi O’nun gözünde makbuldür’ der (Elçiler 10:​34, 35).

Irklar ve evlilikle ilgili Kutsal Kitaptaki diğer ilkeleri görelim.

Tüm ırkların kökeni aynıdır

Tüm insanlar ilk insan Âdem ve karısı Havva’dan gelmiştir. Kutsal Kitap Havva’yı “tüm yaşayanların anası” olarak adlandırır (Başlangıç 3:20). Bu nedenle Kutsal Kitap Tanrı hakkında şöyle der: “İnsanlığın tüm milletlerini tek bir adamdan yarattı” (Elçiler 17:26). Irkı ne olursa olsun tüm insanlar tek bir aileye aittir. Peki yaşadığınız yerde ırksal önyargı ya da sınıf ayrımı yaygınsa ne yapabilirsiniz?

‘Birbirine danışanlar hikmeti bulur’

Farklı ırktan kişilerin evlenmesi Tanrı’nın gözünde tamamen uygun olsa da maalesef herkes böyle düşünmüyor (İşaya 55:​8, 9). Eğer başka ırktan biriyle evlenmeyi düşünüyorsanız, müstakbel eşinizle birlikte şu sorular üzerinde konuşmalısınız:

  • Toplumdan ya da ailenizden gelebilecek baskılarla nasıl mücadele edeceksiniz?

  • Çocuklarınızın önyargıyla başa çıkmasına nasıl yardım edeceksiniz?

Bu şekilde ‘birbirinize danışmanız’ mutlu bir evliliğe sahip olmanıza yardım edebilir (Özdeyişler 13:10; 21:5).