İçeriğe geç

Çokeşlilik Uygun mudur?

Çokeşlilik Uygun mudur?

Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı, geçmişte bir erkeğin birden fazla eşinin olmasına bir süreliğine izin vermişti (Başlangıç 4:19; 16:1-4; 29:18-29). Ancak çokeşliliği başlatan Tanrı değildi. O, Âdem’e sadece tek bir eş vermişti.

Tanrı, tekeşlilikle ilgili ilk baştaki standardını tekrar başlatması için İsa peygambere yetki verdi (Yuhanna 8:28). İsa’ya evlilikle ilgili bir soru sorulduğunda o şöyle cevap verdi: “Onları Yaratanın başlangıçta erkek ve kadın olarak yarattığını okumadınız mı? O şöyle demişti: ‘Bu nedenle, insan annesini ve babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaklar’” (Matta 19:4, 5).

Daha sonra İsa’nın öğrencilerinden biri, Tanrı ilhamıyla şu sözleri yazdı: “Her erkeğin kendi karısı ve her kadının kendi kocası olsun” (1. Korintoslular 7:2). Ayrıca Kutsal Kitap, bir erkeğin Tanrı’nın onayını kazanabilmesi için “tek kadınla evli” olması gerektiğini söyler (1. Timoteos 3:2, 12).