İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Nefilim Kimlere Denirdi?

Nefilim Kimlere Denirdi?

Kutsal Kitabın cevabı

Nefilim, Nuh peygamberin zamanında kötü meleklerin yeryüzündeki kadınlarla birlikte olması sonucu meydana gelen insanüstü bir soydu. Onlar şiddet düşkünü dev adamlardı. *

Kutsal Kitap “Tanrı oğulları [yeryüzündeki] kızlarla ilgilenmeye başladılar; kızların güzel olduğunu gördüler” der (Başlangıç 6:2). Burada bahsedilen “Tanrı oğulları” Tanrı’ya isyan eden ruhi varlıklardır. Onlar gökte ‘ait oldukları mekânı terk ettiler’, insan bedeni aldılar ve ‘beğendikleri [kızlardan] kendilerine eşler aldılar’ (Yahuda 6; Başlangıç 6:2).

Doğaya aykırı olan bu birlikteliğin sonucunda normalin dışında melez bir soy meydana geldi (Başlangıç 6:4). Nefilim adı verilen bu devler zorba ve acımasızdı, onlar yüzünden yeryüzü kötülükle doldu (Başlangıç 6:13). Kutsal Kitap onlardan “o devrin kudretli ve şöhretli adamları” olarak bahseder (Başlangıç 6:4). Onlar insanlara şiddeti ve korkuyu miras bıraktı (Başlangıç 6:5; Sayılar 13:33). *

Nefilim hakkında yanlış görüşler

Yanlış: Onlar hâlâ yeryüzünde yaşıyorlar.

Doğru: Yehova Tanrı küresel bir tufanla Nefilim soyunu ve o dönemde yaşayan tüm kötü insanları yok etti. Fakat Nuh ve ailesi sadık yaşamlarıyla Yehova’nın onayını kazanmıştı ve bir tek onlar hayatta kaldı (Başlangıç 6:9; 7:12, 13, 23; 2. Petrus 2:5).

Yanlış: Onların babaları insandı.

Doğru: Onların babaları “Tanrı oğulları” olarak adlandırılır (Başlangıç 6:2). Kutsal Kitap bu ifadeyi meleklere atfen kullanır (Eyüp 1:6; 2:1; 38:7). Geçmişte melekler insan bedenleri alabiliyordu (Başlangıç 19:1-5; Yeşu 5:13-15). Elçi Petrus ‘zindandaki ruhlardan’ bahsetmiş ve ‘o ruhların bir zamanlar, Nuh’un döneminde Tanrı sabırla beklerken itaatsiz olduklarını’ söylemişti (1. Petrus 3:19, 20). Benzer şekilde Kutsal Kitabı kaleme alanlardan biri olan Yahuda, bazı meleklerin ‘asıl konumlarını korumayıp ait oldukları mekânı terk ettiklerini’ yazmıştı (Yahuda 6).

Yanlış: Onlar kötü meleklerdi.

Doğru: Başlangıç 6:4 ayetinin bağlamı onların melek olmadığını, insan bedeni alan meleklerle yeryüzündeki kadınların ilişkilerinden meydana gelen melez bir soy olduğunu gösterir. Meleklerin ‘kendilerine eşler almasının’ ardından, Yehova Kendisinden korkmayan o dönemdeki insanlara karşı 120 yıl sonra harekete geçeceğini söyledi (Başlangıç 6:1-3). Kaydın devamı insan bedeni alan meleklerin “o zamanlar” yeryüzündeki kızlarla birlikte olmaya devam ettiğini ve onlardan ‘o devrin kudretli adamları’ olan Nefilim soyunun meydana geldiğini gösteriyor (Başlangıç 6:4).

^ p. 3 “Nefilim” olarak çevrilen İbranice kelime muhtemelen “Yere Serenler” anlamına gelir. İbranice Kutsal Yazılarla ilgili bir başvuru kaynağı bu kelimenin “insanlara şiddet uygulayan, onları gasp eden ve yere düşüren” kişilere atfettiğini söylüyor (Wilson’s Old Testament Word Studies).

^ p. 5 Sayılar 13:33’te Kenan diyarına keşfe gönderilen kişilerden söz edilir. Onlar orada yaşayan insanların cüssesini görünce belli ki yüzyıllar önce ölmüş olan Nefilim soyunu hatırladılar (Başlangıç 7:21-23).