Ithute mo Ditsaleng Tsa ga Jehofa

Ithute go tswa mo bathong ba ba mo Baebeleng ba ba ileng ba nna ditsala tsa ga Jehofa!

Hanania, Mishaele le Asaria

A o ka kgona go ikoba jaaka ditsala tsa ga Jehofa—Hanania, Mishaele le Asaria?

Jeremia

A o ka kgona go nna pelokgale jaaka tsala ya ga Jehofa e bong Jeremia?