AMUKA! Mwezi wa 9, 2015 | Namna ya Kuwa na Mawazo ya Muzuri Juu ya Feza

Kwa kweli kuwa na mawazo mabaya juu ya feza kunaweza kubadilisha tabia yako.

HABARI KUBWA

Namna ya Kuwa na Mawazo ya Muzuri Juu ya Feza

Kujichunguza kupitia maulizo saba kunaweza kukusaidia kuona ikiwa mawazo yako juu ya feza yamekuwa mabaya.

HABARI FULANI ZA ULIMWENGU

Habari Fulani Juu ya Mashariki ya Kati

Mambo yenye yalitokea nafasi vikundi vingi vya watu viliishi wakati wa zamani yanahakikisha kama Biblia inasema kweli.

MUSAADA KWA FAMILIA

Namna ya Kuomba Musamaha

Namna gani ikiwa sina kosa kabisa?

MAMBO YENYE HISTORIA INATUFUNDISHA

Hérodote

Anaitwa Baba wa Historia, kwa sababu inawezekana alipitisha maisha yake katika kuandika kitabu kimoja.

INCHI NA WATU

Kutembelea Inchi ya Nikaragua

Iko na ziwa lisilokuwa na maji ya chumvi lenye samaki wenye kuwa katika bahari kama vile papa, chuchunge, na tarpon.

MAWAZO YA BIBLIA

Umasikini

Watu wenye kuwa masikini sana wanaweza kuwa na furaha?

KITU HIKI KILIJIFANYA CHENYEWE?

Bakteria Zenye Kumaliza Mafuta

Namna gani zinaweza kumaliza muzuri mafuta yenye kumwangika tunapozilinganisha na njia zenye kutumiwa leo?

Usikose Pia Kusoma Habari Hizi

Vijana Wanazungumuza Juu ya Feza

Ona mashauri juu ya kuchunga feza, kununua vitu, na kuwa na maoni yanayofaa juu ya feza.

Ukuwe na Roho Muzuri na Upatie Wengine

Ona namna Caleb na Sophie wanapata furaha zaidi wakati wanapatiana vitu vyao.