Gå direkt till innehållet

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

RESPEKT FÖR DITT PRIVATLIV

 Vi tycker det är viktigt att skydda och respektera ditt privatliv. Den här policyn utgör grunden för hur de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du förser oss med behandlas på denna webbplats och i alla relaterade appar som tillhandahålls av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (”Watchtower”). Vi behåller viss grundläggande information som samlas in när du besöker webbplatsen, och vi inser vikten av att spara den informationen säkert och låta dig få veta vad vi ska använda den till. Du kan välja att förse oss med information som anses vara personuppgifter. Begreppet ”personuppgifter” i den här policyn syftar på sådant som ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och andra uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Begreppet ”webbplatsen” syftar på denna webbplats och anknutna webbplatser, såsom apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org och wol.jw.org.

INFORMATION OM REGISTERANSVARIG

 Den här webbplatsen och alla relaterade appar ägs av Watchtower, en New York-baserad ideell sammanslutning som understöder Jehovas vittnens verksamhet och bibelundervisning. Om du väljer att frivilligt skapa ett konto, ge en gåva, be om ett besök eller göra något annat som innebär att du lämnar ut personuppgifter, ger du ditt samtycke till det som står i denna policy samt till att dina personuppgifter lagras på servrar i USA och att Watchtower och andra organisationer som stöder Jehovas vittnen i olika länder samlar in, behandlar, överför och lagrar dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att behandla ditt önskemål. Den religiösa organisationen verkar globalt genom flera olika lokala sammanslutningar. Enligt personuppgiftslagar skulle det kunna inbegripa lokala församlingar, avdelningskontor och andra liknande organisationer som Jehovas vittnen använder.

Registeransvarig för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av funktion du använder på webbplatsen. Om du till exempel ger en gåva till en juridisk sammanslutning i ett särskilt land kommer ditt namn och dina kontaktuppgifter att ges till den juridiska sammanslutning som anges under gåvoprocessen. Ett annat exempel kan vara om du ber om ett besök . Då kommer ditt namn och dina kontaktuppgifter att ges till det berörda avdelningskontoret och till en av Jehovas vittnens församlingar så att de kan uppfylla ditt önskemål.

Om det land du bor i har tillämpliga personuppgiftslagar kan du finna kontaktuppgifter för ditt land i dokumentet Privacy and Cookies Policy—Data Protection Contacts.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

 Vi tar mycket allvarligt på sekretess och skydd av dina personuppgifter. Vi använder moderna lagrings- och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olämplig användning, felaktigt avslöjande, obehörig redigering, olagligt borttagande eller oavsiktlig förlust. Alla som hanterar personuppgifter och alla tredjepartsaktörer som vi använder för att hantera dem är förpliktade att respektera sekretessen gällande dina personuppgifter. Vi behåller bara dina personuppgifter så länge det rimligen behövs för det syfte de samlades in eller så länge det behövs för att följa eventuella juridiska föreskrifter gällande rapportering eller bibehållande av uppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter under överföring med kryptering, till exempel Transport Layer Security (TLS). Vi använder datorsystem med begränsad åtkomst som ligger i fastigheter med fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten hos den information som överförs till oss. Vi håller hög säkerhet för att förhindra oauktoriserad åtkomst.

OMYNDIGA

 Om du är omyndig i det land där du använder webbplatsen får du bara lämna ut dina personuppgifter med samtycke från din förälder/dina föräldrar eller annan målsman. Om du är förälder eller målsman och ger ditt samtycke till att en omyndig person lämnar ut sina personuppgifter till denna webbplats godkänner du denna policy åt den omyndige.

TREDJE PART

 Ibland kan den här webbplatsen och relaterade appar innehålla länkar till tredje part. Det kan innefatta länkar till webbplatser som ägs av en tredje part som utför tjänster åt oss (till exempel onlineformulär). Du vet att du är på en tredje parts webbplats eftersom den har ett annat utseende och webbläsarens adressfält ändras. Dessutom kan du få ta emot e-post eller textmeddelanden genom en tredje part på grund av att du begärt information genom den här webbplatsen, inklusive notiser om aktiviteter som du har begärt information om. Vid utväljandet av tredje part, och regelbundet därefter, inspekteras deras sekretesspolicy och personuppgiftsskydd för att kontrollera att de lever upp till samma policy som vi. Men tredje part tillhandahåller appar och tjänster vars programmering, användarvillkor, sekretesspolicier och allmänna villkor vi inte kan styra över. Av den orsaken är din användning av de apparna och tjänsterna på den här webbplatsen styrda av tredje parts aktuella användarvillkor och allmänna villkor. Vi informeras inte om uppdateringar, så gå igenom villkoren innan du använder tredjepartstjänsten. Om du har frågor angående en tredje parts policy, se då policyn på deras webbplats.

Din användning av Google Maps på den här webbplatsen styrs av Googles sekretesspolicy. Google är en tredjepartstjänst vars appar, programmering och Användarvillkor vi inte styr över. Din användning av Google Maps tjänster på den här webbplatsen styrs av Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth. Vi informeras inte om uppdateringar av användarvillkoren, så gå igenom dem innan du använder Google Maps. Använd inte Google Maps om du inte godtar användarvillkoren.

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

 Vi förbättrar och lägger fortlöpande till nya funktioner på den här webbplatsen och i alla relaterade appar samt förbättrar och lägger till funktioner till befintliga tjänster. På grund av sådana ändringar och ändringar i lagar och teknik, ändras vårt sätt att hantera uppgifter emellanåt. Så fort det är nödvändigt att ändra policyn kommer den nya policyn att synas på den här sidan, så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

ACTIVE SCRIPTING ELLER JAVASCRIPT

 Scripting används för att öka funktionaliteten på webbplatsen och i alla relaterade appar. Detta gör att vi snabbare kan ge information till dig. Den här tekniken används aldrig av webbplatsen eller de relaterade apparna för att installera mjukvara på din dator eller för att samla in information från dig som du inte godkänt.

Du måste ha Active Scripting eller JavaScript aktiverat i webbläsaren för att vissa delar av vår webbplats ska fungera korrekt. I de flesta webbläsare kan man aktivera och inaktivera den här funktionen för valda webbplatser. Mer information om hur man aktiverar funktionen för valda webbplatser finns i webbläsarens hjälpdokumentation.