På jw.org, under fliken ”Bibelns praktiska värde”, finns det nu en ny sektion med titeln ”Bibelstudieverktyg”. Här finns kurslitteratur, filmer och annat material för att studera Bibeln. Under ”Bibelstudieverktyg” hittar man också studiehjälpredorna till boken Vad lär Bibeln?, som tidigare fanns under sektionen ”Tonåringar”.

Se vad som finns under ”Bibelstudieverktyg”.