VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Januari 2013

Det här numret handlar om personer i Bibeln som visade tro och mod.

De ville göra mer i Norge

Hur ledde en oväntad fråga till att de nu tjänar där det är större behov av förkunnare?

Var modig – Jehova är med dig!

Du kan lära dig mycket av Josua, Jehojada, Daniel och andra som visade tro och mod.

Låt inget dra dig bort från Jehova

Ta reda på hur man kan fatta bra beslut som rör arbete, underhållning och familjeliv.

Fortsätt att närma dig Jehova

Hur kan vi närma oss Jehova genom att hålla tekniska prylar, hälsa, pengar och stolthet på rätt plats?

Tjäna Jehova utan att känna ånger

Aposteln Paulus gjorde hemska misstag under sitt liv, men han fattade också bra beslut. Vad kan vi lära oss av hans exempel?

Äldstebröder – medarbetare till vår glädje

Hur kan de äldste hjälpa bröder och systrar att känna glädje i sin tjänst?

En välplanerad insats ger resultat

Läs om de ansträngningar en tioårig flicka i Chile gjorde för att bjuda in alla i skolan som talade mapudungun till en speciell högtid.