Femte Moseboken 27:1–26

27  Mose och de äldste i Israel befallde sedan folket: ”Håll alla bud som jag ger er i dag.  Och den dag ni går över Jordan och in i det land som Jehova, er Gud, ger er ska ni resa stora stenar och täcka dem med puts.*+  När ni har gått över ska ni skriva alla orden i den här lagen på dem. Då får ni komma in i det land som Jehova, er Gud, ger er, ett land som flödar av mjölk och honung, precis som Jehova, era förfäders Gud, har lovat er.+  När ni har gått över Jordan ska ni resa dessa stenar på berget Ebal+ och täcka dem med puts,* precis som jag befaller er i dag.  Ni ska också bygga ett altare där åt Jehova, er Gud, ett altare av stenar. Ni ska inte bearbeta stenarna med järnverktyg.+  Ni ska bygga altaret åt Jehova, er Gud, av hela stenar och offra brännoffer åt Jehova, er Gud, på det.  Ni ska offra gemenskapsoffer+ och äta dem där,+ och ni ska glädja er inför Jehova, er Gud.+  Och på stenarna ska ni klart och tydligt skriva lagens alla ord.”+  Sedan talade Mose och de levitiska prästerna till hela Israels folk och sa: ”Stilla er och lyssna, Israel. I dag har ni blivit Jehovas, er Guds, folk.+ 10  Ni ska lyssna till Jehova, er Gud, och följa hans bud+ och hans föreskrifter som jag ger er i dag.” 11  Den dagen gav Mose folket dessa anvisningar: 12  ”När ni har gått över Jordan ska dessa stammar ställa sig på berget Gerissịm+ och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isạskar, Josef och Benjamin. 13  Och dessa stammar ska ställa sig på berget Ebal+ och uttala förbannelsen: Ruben, Gad, Aser, Sẹbulon, Dan och Nạftali. 14  Och leviterna ska med hög röst säga till hela Israels folk:+ 15  ’Förbannad är den som gör en skulpterad bild+ eller en metallstaty*+ – något avskyvärt för Jehova,+ tillverkat av en hantverkare* – och som gömmer den.’ (Och hela folket ska svara: ’Amen!’*) 16  ’Förbannad är den som behandlar sin far eller mor med förakt.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 17  ’Förbannad är den som flyttar sin grannes gränsmärke.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 18  ’Förbannad är den som får en blind att gå vilse.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 19  ’Förbannad är den som är orättvis när han dömer+ en invandrare, faderlös* eller änka.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 20  ’Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, för han har vanärat sin far.’*+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 21  ’Förbannad är den som har sex med ett djur.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 22  ’Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 23  ’Förbannad är den som ligger med sin svärmor.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 24  ’Förbannad är den som lägger sig i bakhåll för någon och slår ihjäl honom.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 25  ’Förbannad är den som tar emot mutor för att döda en oskyldig.’*+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’) 26  ’Förbannad är den som inte lever efter orden i denna lag och som inte följer dem.’+ (Och hela folket ska säga: ’Amen!’)

Fotnoter

Eller ”vitkalka dem”.
Eller ”vitkalka dem”.
Eller ”Må det bli så!”
Eller ”en som arbetar i trä och metall”.
Eller ”gjuten staty”.
Eller ”föräldralös”.
Ordagrant ”lyft på sin fars mantelflik”.
Eller ”en själ med oskyldigt blod”. Se Ordförklaringar under ”Själ”.

Studienoter

Media