Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Själ

Själ

En återgivning av det hebreiska ordet nẹfesh och det grekiska ordet psychẹ̄. När man undersöker hur dessa ord används i Bibeln blir det uppenbart att de i huvudsak används om 1) människor, 2) djur eller 3) det liv som en människa eller ett djur har. (1Mo 1:20, not; 2:7, not; 4Mo 31:28, not; 1Pe 3:20, not) Bibeln visar att både nẹfesh och psychẹ̄, när orden används om jordiska skapelser, avser något materiellt, konkret, synligt och dödligt, vilket står i skarp kontrast till hur begreppet ”själ” används i många andra religiösa sammanhang. I den här översättningen har grundorden i regel blivit översatta efter vad sammanhanget visar att de betyder. De återges med uttryck som ”liv”, ”varelse”, ”person” och ”allt i mig” eller med ett personligt pronomen (till exempel ”jag” i stället för ”min själ”). På en del ställen finns en fotnot eller studienot som ger den alternativa återgivningen ”själ”. När ordet ”själ” används, antingen i huvudtexten eller i en fotnot eller studienot, ska det förstås i enlighet med förklaringen ovan. Uttrycket ”göra något av hela sin själ” betyder att man gör det helhjärtat, helt och fullt. (5Mo 6:5; Mt 22:37) I en del sammanhang kan orden i grundtexten syfta på en levande varelses hunger eller begär. De kan också avse en död person eller ett lik. (4Mo 6:6, not; Ord 23:2, not; Jes 56:11, not; Hag 2:13, not)