Femte Moseboken 28:1–68

28  Och om du lyssnar till Jehova, din Gud, och är noga med att följa alla hans bud som jag ger dig i dag, så ska Jehova, din Gud, sätta dig högt över alla andra nationer på jorden.+  Och alla dessa välsignelser ska nå fram till dig och komma över dig,+ därför att du fortsätter att lyssna till Jehova, din Gud:  Välsignad ska du vara inne i staden, och välsignad ska du vara ute på landet.+  Välsignade ska dina barn* vara,+ och välsignade ska skördarna från din mark och dina hjordars avkomma, kalvarna och lammen, vara.+  Välsignad ska din korg vara+ och välsignat ditt baktråg.+  Välsignad ska du vara överallt där du går och i allt du gör.*  Jehova ska låta dina fiender som angriper dig lida nederlag.+ De ska anfalla från ett håll men tvingas fly åt sju håll.+  Jehova ska ge påbud om en välsignelse över dina förrådshus+ och över allt ditt arbete. Jehova, din Gud, ska välsigna dig i det land som han ger dig.  Jehova ska göra dig till sitt heliga folk,+ precis som han med ed lovade dig,+ därför att du håller Jehovas, din Guds, bud och vandrar på hans vägar. 10  Alla folk på jorden ska inse att du bär Jehovas namn,+ och de ska vara rädda för dig.+ 11  Jehova ska ge dig ett överflöd, många barn, stora hjordar och bördig mark,+ i det land som Jehova lovade dina förfäder att ge dig.+ 12  Jehova ska öppna himlen, sitt välfyllda förrådshus, och ge ditt land regn i rätt tid+ och välsigna allt du gör. Många folk ska låna av dig, men själv ska du inte behöva låna något.+ 13  Jehova ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska vara överst+ och aldrig underst, om du lyder Jehovas, din Guds, bud som jag ger dig i dag och troget följer dem. 14  Du ska inte vika av från något av de bud som jag ger dig i dag, vare sig åt höger eller åt vänster,+ för att följa andra gudar och tillbe* dem.+ 15  Men om du inte lyssnar till Jehova, din Gud, och inte är noga med att följa alla hans bud och stadgar som jag ger dig i dag, ska alla dessa förbannelser hinna upp dig och komma över dig:+ 16  Förbannad ska du vara inne i staden, och förbannad ska du vara ute på landet.+ 17  Förbannad ska din korg vara+ och förbannat ditt baktråg.+ 18  Förbannade ska dina barn* vara,+ och förbannade ska skördarna från din mark och dina kalvar och lamm vara.+ 19  Förbannad ska du vara överallt där du går och i allt du gör. 20  Jehova ska sända förbannelse, förvirring och straff över dig i allt du gör, tills du utplånas och snabbt förgås för att du har gjort det som är ont och övergett honom.*+ 21  Jehova ska låta hemska sjukdomar hålla dig i ett fast grepp, tills han har utplånat dig från det land som du ska inta.+ 22  Jehova ska låta dig drabbas av tuberkulos, brännande feber,+ inflammation, feberhetta, svärd,+ förbrända skördar och mjöldagg,*+ och allt detta ska förfölja dig tills du har förintats. 23  Himlen ovanför dig ska bli som koppar och jorden under dig som järn.+ 24  Jehova ska låta det regna sand och stoft från himlen. Det ska falla ner över dig och ditt land tills du har blivit förintad. 25  Jehova ska låta dina fiender besegra dig.+ Du ska anfalla dem från ett håll men tvingas fly åt sju håll. Alla jordens riken ska bli förskräckta när de ser vad som drabbar dig.+ 26  Och dina stupade ska bli mat åt himlens alla fåglar och markens alla djur, och ingen kommer att skrämma bort dem.+ 27  Jehova ska slå dig med Egyptens bölder och med hemorrojder, eksem och utslag, som du inte kan botas från. 28  Jehova ska slå dig med galenskap, blindhet+ och förvirring.* 29  Mitt på dagen ska du famla omkring som en blind famlar i mörkret.+ Du ska inte lyckas med något du gör. Du ska ständigt bli lurad och utnyttjad, och ingen kommer att rädda dig.+ 30  Du ska förlova dig med en kvinna, men hon ska bli våldtagen av en annan man. Du ska bygga ett hus, men du ska inte få bo i det.+ Du ska plantera en vingård, men du ska inte få skörda frukten.+ 31  Din tjur ska slaktas framför ögonen på dig, men du ska inte få äta något av köttet. Din åsna ska bli stulen mitt framför näsan på dig, och du ska aldrig få se den igen. Dina fiender ska ta dina får, och ingen ska hjälpa dig. 32  Ett främmande folk ska ta dina söner och döttrar+ medan du ser på, och du ska alltid längta efter dem, men du ska vara maktlös. 33  Din skörd och allt du arbetat så hårt med ska ett folk som du inte känner äta upp,+ och du ska ständigt bli bedragen och kuvad. 34  Du kommer att drivas till vansinne av det du tvingas se. 35  Jehova ska slå dig med smärtsamma och obotliga bölder på knäna och benen, ja på hela kroppen, från topp till tå. 36  Jehova ska driva bort dig och den kung som du sätter över dig till en nation som varken du eller dina förfäder har hört talas om.+ Där ska du tillbe andra gudar, gudar av trä och sten.+ 37  Och alla de folk som Jehova för bort dig till ska bli förskräckta över det som drabbar dig, och du ska bli föraktad* och förlöjligad av dem.+ 38  Du ska så mycket på åkern men skörda lite,+ för gräshopporna ska äta upp det. 39  Du ska plantera vingårdar och odla dem, men du ska inte få dricka något vin eller skörda något,+ för larver ska äta upp det. 40  Du ska ha olivträd i hela ditt område, men du kommer inte att få smörja in dig med olja, för oliverna ska falla av. 41  Söner och döttrar ska du få, men du ska inte få behålla dem, för de ska föras bort som fångar.+ 42  Insektssvärmar* ska förstöra alla dina träd och grödorna på dina åkrar. 43  Invandraren som bor hos dig ska höja sig högre och högre över dig, men själv ska du sjunka djupare och djupare. 44  Du ska låna av honom, men han ska inte behöva låna av dig.+ Han ska bli huvud, och du ska bli svans.+ 45  Alla dessa förbannelser+ ska förfölja dig, de ska hinna upp dig och komma över dig tills du har blivit förintad,+ därför att du inte lyssnade till Jehova, din Gud, och inte höll de bud och stadgar som han gav dig.+ 46  Och förbannelserna ska drabba dig och dina efterkommande, och de ska vara ett bestående tecken och en varning,+ 47  därför att du inte tjänade Jehova, din Gud, med glädje i hjärtat när du hade ett överflöd av allt.+ 48  Jehova ska sända fiender mot dig, och du ska tvingas tjäna dem.+ Du ska vara hungrig,+ törstig, dåligt klädd och sakna allt. Han ska lägga ett ok av järn på din nacke tills han har förintat dig. 49  Jehova ska sända en nation mot dig fjärran ifrån,+ från världens ände. Den ska slå ner på dig som en örn,+ en nation med ett språk du inte förstår,+ 50  ett folk med hårda ansikten som inte tar hänsyn till de gamla eller skonar de unga.+ 51  De ska äta avkomman av din boskap och grödan på din mark tills du har utplånats. De ska inte låta dig behålla något av säden, det nya vinet eller oljan, kalvarna eller lammen.+ De ska fortsätta tills de har förintat dig. 52  De ska belägra alla dina städer* i landet och stänga in dig tills dina höga och befästa murar faller, de murar som du känner dig trygg bakom. Ja, de ska belägra alla dina städer i hela det land som Jehova, din Gud, har gett dig.+ 53  Fiendens belägring och nöden kommer att bli så svår att du tvingas äta dina egna barn,*+ köttet av de söner och döttrar som Jehova, din Gud, har gett dig. 54  Inte ens den vekaste och känsligaste mannen kommer att ha medkänsla med sin bror eller med sin egen* hustru eller med de barn han har kvar. 55  Han ska inte låta dem få något av köttet från sina barn som han själv tänker äta. För på grund av fiendens hårda belägring och den stora nöden i städerna har han inget annat.+ 56  Och den veka och känsliga kvinnan, hon som aldrig skulle komma på tanken att sätta sina fötter på marken,+ ska inte heller ha någon medkänsla med sin egen* man eller sin son eller sin dotter. 57  Hon ska inte låta dem få något av efterbörden som kommer fram mellan hennes ben eller något av köttet av de barn hon föder. För på grund av fiendens hårda belägring och den stora nöden i städerna kommer hon att äta detta i hemlighet. 58  Om du inte noga följer alla bud i den här lagen, allt som står skrivet i den här boken,+ och inte har respekt för din Guds stora och vördnadsbjudande namn,+ Jehova,+ 59  så ska Jehova sända hemska plågor över dig och dina efterkommande, svåra och långvariga plågor,+ och allvarliga sjukdomar som inte går över. 60  Han ska låta dig drabbas av alla sjukdomar som du var så rädd för i Egypten, och du ska inte bli av med dem. 61  Och dessutom ska Jehova låta dig drabbas av alla möjliga sjukdomar och plågor som inte nämns i boken med denna lag, tills du har blivit förintad. 62  Fast ni har blivit lika många som stjärnorna på himlen+ ska bara några få av er bli kvar,+ därför att ni inte lyssnade till Jehova, er Gud. 63  Och precis som Jehova en gång med glädje gav er framgång och gjorde er till ett stort folk, så ska Jehova med glädje krossa er och förinta er. Ni ska slitas bort från det land som ni nu ska inta. 64  Jehova ska skingra dig bland alla folk, från den ena änden av jorden till den andra,+ och där ska du tvingas tillbe gudar av trä och sten, gudar som varken du eller dina förfäder har känt.+ 65  Du ska inte få någon frid bland de här folken+ eller någon viloplats för din fot, utan Jehova ska ge dig ett ängsligt hjärta,+ trötta ögon och en förtvivlad själ.*+ 66  Och du ska sväva i livsfara och vara skräckslagen både natt och dag, utan att veta om du kommer att överleva. 67  På morgonen ska du säga: ’Om det ändå vore kväll!’ Och på kvällen ska du säga: ’Om det ändå vore morgon!’ Sådan skräck ska du känna på grund av det dina ögon tvingas se. 68  Och Jehova ska föra dig med skepp tillbaka till Egypten, en resa som jag sa att du aldrig skulle behöva göra igen. Där ska ni tvingas sälja er som slavar och slavinnor till fienden, men det kommer inte att finnas någon köpare.”

Fotnoter

Ordagrant ”din livmoders frukt”.
Ordagrant ”Välsignad ska du vara när du kommer in, och välsignad ska du vara när du går ut”.
Ordagrant ”tjäna”.
Ordagrant ”din livmoders frukt”.
Ordagrant ”mig”.
Eller ”hjärtats förvirring”.
Ordagrant ”ett ordspråk”.
Eller ”Surrande insekter”.
Ordagrant ”portar”.
Ordagrant ”din livmoders frukt”.
Eller ”kära”.
Eller ”käre”.

Studienoter

Media