Bibeln ger de bästa svaren på livets stora frågor. Historien igenom har den bevisat sitt värde. Artiklarna i den här sektionen visar varför man kan lita på Bibeln, hur man kan förstå den bättre och vilket stort värde den har för oss i dag. (2 Timoteus 3:16, 17)