Одговор из Светог писма

Многе хришћанске деноминације научавају да је Бог Тројство. Међутим, запазите шта каже Encyclopædia Britannica: „Ни реч Тројство, ни јасно дефинисана доктрина не појављују се у Новом завету... Та доктрина се развијала постепено током неколико векова и као плод многих расправа.

Заправо, Бог о ком Свето писмо говори никада није описан као део Тројства. Запазите следеће библијске стихове:

Јехова, наш Бог, један је Јехова“ (Поновљени закони 6:4).

Једино [си] ти, коме је име Јехова, Свевишњи над целом земљом“ (Псалам 83:18).

Да би добили вечни живот, треба да добро упознају тебе, јединог истинитог Бога, и онога кога си послао, Исуса Христа“ (Јован 17:3).

Бог је само један“ (Галатима 3:20).

Зашто већина хришћанских деноминација тврди да је Бог Тројство?