Preskoči na vsebino

Kaj je Novi Jeruzalem?

Sveto pismo odgovarja

»Novi Jeruzalem«, ki se kot izraz v Svetem pismu pojavlja dvakrat, je simbolično mesto, ki predstavlja skupino Jezusovih sledilcev. (Razodetje 3:12; 21:2) Ti gredo v nebesa, da bi z Jezusom vladali v Božjem kraljestvu. Sveto pismo pokaže, da to skupino lahko imenujemo tudi Kristusova nevesta.

Kako lahko ugotovimo, kaj predstavlja Novi Jeruzalem

  1. Novi Jeruzalem je v nebesih. Vsakič, ko je v Svetem pismu omenjen Novi Jeruzalem, je zanj rečeno, da se spušča iz nebes, kjer angeli varujejo njegova vrata. (Razodetje 3:12; 21:2, 10, 12) Poleg tega je to mesto tako veliko, da nikakor ne bi moglo biti na zemlji. Obseg tega mesta, ki ima obliko kocke, namreč znaša »dvanajst tisoč stadijev« oziroma »tečajev«. * (Razodetje 21:16; Ekumenska izdaja) Torej bi v višino merilo skoraj 560 kilometrov in bi tako segalo v vesolje.

  2. Novi Jeruzalem sestavlja skupina Jezusovih sledilcev, ki so Kristusova nevesta. Novi Jeruzalem je imenovan »nevesta, Jagnjetova bodoča žena«. (Razodetje 21:9, 10) V tem simboličnem opisu se Jagnje nanaša na Jezusa Kristusa. (Janez 1:29; Razodetje 5:12) »Jagnjetova bodoča žena« oziroma Kristusova nevesta predstavlja kristjane, ki bodo združeni z Jezusom v nebesih. Sveto pismo primerja odnos med Jezusom in temi kristjani z odnosom med možem in ženo. (2. Korinčanom 11:2; Efežanom 5:23–25) Poleg tega je na temeljnih kamnih Novega Jeruzalema »dvanajst imen dvanajsterih Jagnjetovih apostolov«. (Razodetje 21:14) Ta podrobnost nam pomaga jasno ugotoviti, kaj predstavlja Novi Jeruzalem, saj so kristjani, ki so poklicani za življenje v nebesih, »zgrajeni [...] na temelju apostolov in prerokov«. (Efežanom 2:20)

  3. Novi Jeruzalem je del vlade. Starodavni Jeruzalem je bil glavno mesto Izraela in kraj, kjer so »na Jehovovem prestolu« vladali kralj David, njegov sin Salomon in njuni potomci. (1. kroniška 29:23) Zato je Jeruzalem, ki je bil imenovan »sveto mesto«, predstavljal Božjo vlado z vladarji iz Davidove družinske linije. (Nehemija 11:1) Novi Jeruzalem, ki se prav tako imenuje »sveto mesto«, sestavljajo tisti, ki se pridružijo Jezusu v nebesih, da bi »kraljevali [...] nad zemljo«. (Razodetje 5:9, 10; 21:2)

  4. Novi Jeruzalem prinaša blagoslove ljudem na zemlji. Za mesto Novi Jeruzalem piše, da »se je spuščalo iz nebes od Boga«, kar pomeni, da Bog z njim vpliva na dogajanje zunaj nebes. (Razodetje 21:2) Iz teh besed vidimo, da je Novi Jeruzalem povezan z Božjim kraljestvom, ki ga Bog uporablja za izpolnjevanje svoje volje »kakor v nebesih tako tudi na zemlji«. (Matej 6:10) Božji namen z ljudmi na zemlji med drugim zajema naslednje blagoslove:

    • Odstranitev greha. Iz Novega Jeruzalema teče »reka vode življenja« in daje vodo »drevesom življenja«, ki so »za zdravljenje narodov«. (Razodetje 22:1, 2) To telesno in duhovno zdravljenje bo odstranilo greh in ljudem omogočilo, da bodo dosegli popolno življenje, kakor je bil Božji namen od začetka. (Rimljanom 8:21)

    • Dober odnos med Bogom in ljudmi. Zaradi greha so se ljudje odtujili Bogu. (Izaija 59:2) Ko bo greh odstranjen, se bo lahko v celoti izpolnila naslednja prerokba: »Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi.« (Razodetje 21:3)

    • Konec trpljenja in smrti. Ko bo vladalo Božje kraljestvo, bo Bog ljudem obrisal »vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več«. (Razodetje 21:4)

^ odst. 5 Stadij je bila dolžinska merska enota, ki so jo uporabljali Rimljani, in je znašala 185 metrov.