Evangelij po Janezu 1:1–51

1  V začetku je bil Beseda+ in Beseda je bil pri Bogu+ in Beseda je bil bog*.+  Ta je bil v začetku pri Bogu.  Vse je nastalo po* njem+ in brez njega ni nastalo nič. To, kar je nastalo  po* njem, je bilo življenje, življenje pa je bilo luč ljudem.+  In luč sveti v temi,+ toda tema je ne more premagati.  Pojavil se je človek, ki mu je bilo ime Janez. Bog ga je poslal za svojega predstavnika.+  Ta človek je prišel za pričo, da bi pričeval o luči+ in bi tako po njem verovali vsakršni ljudje.  On ni bil ta luč,+ ampak naj bi pričeval o tej luči.  Ta, ki je prava luč in razsvetljuje vsakršnega človeka, naj bi takrat šele prišel med ljudi*.+ 10  Bil je med ljudmi*+ in ljudje so bili po* njem ustvarjeni,+ toda ljudje ga niso prepoznali. 11  Prišel je v svoj domači kraj, med svoje ljudi, toda oni ga niso sprejeli. 12  Vsem tistim, ki pa so ga sprejeli, je omogočil, da postanejo Božji otroci,+ zato ker so verovali vanj*.+ 13  Takšni se ne rodijo človeškim staršem niti se ne rodijo zaradi njihove volje* ali volje katerega koli človeka, ampak zaradi Božje volje.+ 14  Tako je Beseda postal človek*+ in je živel med nami. Videli smo njegovo slavo – slavo, kakršno edinorojeni sin+ dobi od očeta. V polni meri je bil deležen Božje naklonjenosti* in vedno je govoril resnico. 15  (Janez je pričeval o njem. Na ves glas je razglašal: »Ta je tisti, o katerem sem rekel: ‚Tisti, ki prihaja za menoj, je zdaj večji od mene, ker je obstajal prej kot jaz.‘«)+ 16  Ker je bil poln nezaslužene dobrote, smo tudi vsi mi prejeli obilje nezaslužene dobrote. 17  Zakonik* je bil namreč dan po Mojzesu,+ nezaslužena dobrota+ in resnica pa sta prišli po Jezusu Kristusu.+ 18  Boga ni še nikoli nihče videl.+ Edinorojeni bog,+ ki je Očetu najbližje*,+ on ga je oznanil.+ 19  To je Janezovo pričevanje. Judje so poslali iz Jeruzalema k njemu duhovnike in levite, da ga vprašajo: »Kdo si?«+ 20  Janez je odkrito odgovoril in priznal: »Jaz nisem Kristus.« 21  Vprašali so ga: »Kdo pa si potem? Ali si Elija?«+ Odgovoril je: »Nisem.« »Ali si prerok, ki naj bi prišel?«+ In odgovoril je: »Nisem!« 22  Zato so mu rekli: »Povej nam, kdo si, da bomo lahko odgovorili tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš o sebi?« 23  Janez je rekel: »Jaz sem tisti, ki v skladu z besedami preroka Izaija v pustinji vpije: ‚Poravnajte pot Jehovu*!‘«+ 24  Duhovniki in leviti, ki so jih poslali farizeji, 25  pa so ga vprašali: »Zakaj potem krščuješ, če nisi ne Kristus, ne Elija, ne prerok, ki naj bi prišel?« 26  Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi. Med vami pa stoji nekdo, ki ga ne poznate, 27  ta, ki prihaja za menoj in mu jaz nisem vreden odvezati jermenov na sandalah.«+ 28  To se je zgodilo v Betániji na vzhodni strani Jordana, kjer je Janez krščeval.+ 29  Naslednji dan je Janez zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje,+ ki odvzema greh+ sveta!+ 30  Ta je tisti, o katerem sem rekel: ‚Za menoj prihaja človek, ki je zdaj večji od mene, ker je obstajal prej kot jaz.‘+ 31  Tudi jaz ga nisem poznal, toda krščevat v vodi sem prišel ravno zato, da bi Izraelci spoznali, kdo je on.«+ 32  Janez je še pričeval: »Videl sem, kako je iz nebes prihajal duh kakor golob in ostal na njem.+ 33  Tudi jaz ga nisem poznal, toda ta, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ‚Tisti, na kogar boš videl, da bo prišel duh in na njem ostal,+ je ta, ki krščuje s svetim duhom.‘+ 34  Jaz sem to videl in pričujem, da je on Božji Sin.«+ 35  Naslednji dan je Janez spet stal tam z dvema svojima učencema. 36  Ko je videl, da gre mimo Jezus, je rekel: »To je Božje Jagnje!«+ 37  Učenca sta to slišala in šla za Jezusom. 38  Jezus se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, ju je vprašal: »Kaj želita?« Odgovorila sta mu: »Rabi, kje stanuješ?« (Rabi v prevodu pomeni »učitelj«.) 39  Odgovoril jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta z njim in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. To je bilo okoli 16. ure*. 40  Eden od teh dveh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej,+ brat Simona Petra. 41  Ta je najprej poiskal svojega brata Simona in mu rekel: »Našli smo Mesija!«+ (Mesija v prevodu pomeni »Kristus«.) 42  Odpeljal ga je k Jezusu, in ko ga je Jezus pogledal, je rekel: »Simon,+ Janezov sin, od zdaj naprej se boš imenoval Kefa.« (Kefa se prevaja s Peter.)+ 43  Drugi dan je Jezus želel odpotovati v Galilejo. Našel je Filipa+ in mu rekel: »Hodi za menoj.« 44  Filip je bil iz Betsájde, iz istega mesta kot Andrej in Peter. 45  Poiskal je Natánaela+ in mu rekel: »Našli smo tistega, o katerem piše v Mojzesovem Zakoniku* in Preroških spisih, Jožefovega+ sina Jezusa iz Názareta.« 46  Natánael pa ga je vprašal: »Ali iz Názareta sploh lahko pride kaj dobrega?« Filip mu je odgovoril: »Pridi in poglej!« 47  Ko je Jezus videl Natánaela prihajati k njemu, je o njem rekel: »Glejte, pravi Izraelec, v katerem ni prevare.«+ 48  Natánael ga je vprašal: »Kako to, da me poznaš?« Jezus mu je odgovoril: »Še preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod figo.« 49  Natánael mu je rekel: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Kralj Izraela.«+ 50  Jezus mu je odgovoril: »Ali verjameš zato, ker sem ti povedal, da sem te videl pod figo? Videl boš še večje stvari od teh.« 51  Rekel je še: »Zagotavljam* vam: videli boste odprta nebesa in Božje angele, ki se bodo vzpenjali do nebes in se spuščali k Sinu človekovemu.«+

Opombe

Ali »takšen kakor Bog; božanski«.
Predlog »po« tu izraža sredstvo, ne pa časovno zaporedje.
Predlog »po« tu izraža sredstvo, ne pa časovno zaporedje.
Dobesedno »na svet«.
Predlog »po« tu izraža sredstvo, ne pa časovno zaporedje.
Dobesedno »na svetu«.
Dobesedno »v njegovo ime«.
Dobesedno »volje mesa«.
Dobesedno »meso«.
Ali »nezaslužene dobrote«.
Ali »Postava«.
Ali »v Očetovem naročju«. To se nanaša na najzaupnejši položaj.
Dobesedno »okoli desete ure«, šteto od sončnega vzhoda.
Ali »Mojzesovi Postavi«.
Dobesedno »amen, amen«. Glej Slovar pod »amen«.