Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Trpljenja bo kmalu konec!

Trpljenja bo kmalu konec!

Predstavljajte si, da živite v svetu brez trpljenja – svetu brez kriminala, vojn, bolezni in naravnih katastrof. Zamislite si, da se vsako jutro zbudite, ne da bi se vam bilo treba obremenjevati z diskriminacijo, zatiranjem ali gospodarsko negotovostjo. Ali vse to zveni prelepo, da bi bilo resnično? Priznati je treba, da česa takega ne more zagotoviti noben človek ali človeška organizacija. Toda Bog je obljubil, da bo odpravil vse vzroke trpljenja, tudi tiste, o katerih smo razpravljali v prejšnjem članku. Poglejmo si sedaj nekaj obljub, ki jih najdemo v Božji Besedi, Bibliji:

NA OBLASTI BO DOBRA VLADA

»Bog nebes [bo] ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.« (Daniel 2:44)

Božje kraljestvo je nebeška vladavina. Za vladarja je bil izbran Jezus Kristus, ki bo nadomestil vse človeške vladarje in poskrbel za to, da se Božja volja ne bo godila samo v nebesih, temveč tudi na zemlji. (Matej 6:9, 10) Te vladavine ne bo nadomestila nobena človeška oblast, saj bo to »večno kraljestvo našega Gospoda in Rešitelja Jezusa Kristusa«. Zaradi tega bo na svetu večno vladal mir. (2. Petrovo 1:11)

KRIVE RELIGIJE NE BO VEČ

»Sam Satan [se] pretvarja, da je angel luči. Nič posebnega torej ni, če se tudi njegovi služabniki pretvarjajo, da so služabniki pravičnosti. Toda njihov konec bo v skladu z njihovimi deli.« (2. Korinčanom 11:14, 15)

Kriva religija bo razkrinkana kot Hudičeva stvaritev in bo odstranjena z zemlje. Takrat bo konec vsakršnega verskega fanatizma in prelivanja krvi. Zaradi tega bodo lahko »živega in pravega Boga« vsi, ki ga imajo radi, častili združeni v »eni veri« ter »v duhu in resnici«. Zares bodo živeli v miru in enotnosti! (1. Tesaloničanom 1:9; Efežanom 4:5; Janez 4:23)

LJUDJE NE BODO VEČ NEPOPOLNI

»Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« (Razodetje 21:3, 4)

Bog Jehova bo to izpolnil po svojem Sinu, Jezusu, ki je dal življenje za človeštvo. (Janez 3:16)  Ljudje bodo pod Jezusovim vodstvom postali popolni. Nihče od njih ne bo več trpel, saj bo z njimi Bog, ki jim bo obrisal »vse solze z oči«. Človeška nepopolnost in trpljenje bosta kmalu samo še stvar preteklosti. »Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Psalm 37:29)

HUDOBNIH DUHOV NE BO VEČ

»Zgrabil je [Jezus Kristus] zmaja, prakačo, to je Hudiča in Satana, in ga zvezal za tisoč let. Nato ga je vrgel v brezno, brezno pa zaprl in zapečatil nad njim, da ne bi več zapeljeval narodov.« (Razodetje 20:2, 3)

Satan in demoni ne bodo mogli več vplivati na ljudi, ko bodo zvezani in vrženi »v brezno«, kar pomeni, da bodo povsem nedejavni. Ta zlobna bitja ne bodo več mogla nadzorovati ljudi. Kakšno olajšanje bo živeti v svetu, ki ne bo podvržen vplivu Satana in hudobnih duhov!

»ZADNJI DNEVI« BODO STVAR PRETEKLOSTI

»Zadnji dnevi« se bodo končali z obdobjem, ki ga je Jezus poimenoval »velika stiska«. Dejal je, da bo to »velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej in je tudi nikoli več ne bo«. (Matej 24:21)

Stiska bo velika v tem smislu, da bo prihajalo do katastrof, ki jim ne bo primere. Te bodo doživele svoj vrhunec v »vojni velikega dne Vsemogočnega Boga«, bolj poznani pod imenom harmagedon. (Razodetje 16:14, 16)

Ljudje po vsem svetu, ki imajo radi to, kar je prav, se veselijo, da bo ta hudobna stvarnost odstranjena. V nadaljevanju bomo spoznali le nekaj blagoslovov, ki jih čakajo pod Božjim kraljestvom.

BOG BO STORIL ŠE VELIKO VEČ!

»Velika množica« ljudi bo ostala pri življenju in zaživela v miroljubnem novem svetu: V Božji Besedi piše, da bo »velika množica« ljudi, ki jim ne vemo števila, preživela »veliko stisko« in začela živeti v pravičnem novem svetu. (Razodetje 7:9, 10, 14; 2. Petrovo 3:13) Za svojo rešitev bo hvaležna Jezusu Kristusu, »Božjemu Jagnjetu, ki odvzema greh sveta«. (Janez 1:29)

Izobraževanje, ki ga bo vodil Bog, bo ljudem zelo koristilo: V novem svetu »bo zemlja polna spoznanja o Jehovu«. (Izaija 11:9) K temu izobraževanju bodo spadala tudi navodila glede tega, kako živeti v miru z vsemi ljudmi in v harmoniji z naravo. Bog nam zagotavlja: »Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist, in te vodim po poti, po kateri naj bi hodil.« (Izaija 48:17)

Naši ljubljeni, ki so umrli, bodo obujeni: Ko je bil Jezus na zemlji, je svojega prijatelja Lazarja obudil od mrtvih. (Janez 11:1, 5, 38–44) S tem je pokazal, kaj bo v veliko večjem obsegu delal v Božjem kraljestvu. (Janez 5:28, 29)

Na svetu bosta večno vladala mir in pravičnost: Pod Kristusovo vladavino bo nezakonitost samo še stvar preteklosti. Zakaj lahko to trdimo? Zato ker Jezus vidi ljudem v srce in bo zaradi tega lahko razsodil, kdo je pravičen in kdo hudoben. Tisti, ki se ne bodo hoteli odvrniti od slabega ravnanja, ne bodo smeli živeti v Božjem novem svetu. (Psalm 37:9, 10; Izaija 11:3, 4; 65:20; Matej 9:4)

Pregledali smo le nekaj svetopisemskih prerokb, ki razkrivajo, kako čudoviti časi prihajajo. Ko bo Božje kraljestvo vladalo nad zemljo, bo na njej vso večnost »obilje miru«. (Psalm 37:11, 29) Odstranjeni bodo vsi vzroki za bolečino in trpljenje, ki pestita človeštvo. To nam Bog sam zagotavlja z besedami: »Glej! Vse delam novo. [. . .] Te besede so zanesljive in resnične.« (Razodetje 21:5)