Sveto pismo – kaj nam sporoča?

Kaj je glavno sporočilo Svetega pisma?

Zakaj naj bi preiskovali Sveto pismo?

Preberite si nekatera koristna dejstva o Svetem pismu, najbolj znani knjigi na svetu.

1. DEL

Stvarnik podari človeku raj

Kako Sveto pismo opisuje ustvaritev ljudi? Kaj je Bog prvemu človeškemu paru zapovedal?

2. DEL

Raj je izgubljen

Kakšen temelj za upanje je priskrbel Bog, potem ko je Adama in Evo za njuna dejanja poklical na odgovor?

3. DEL

Ljudje preživijo vesoljni potop

Kako se je na zemlji razbohotila hudobija? Kako je Noe dokazal, da je zvest?

4. DEL

Bog sklene zavezo z Abrahamom

Zakaj se je Abraham preselil v Kanaan? Katero zavezo je Jehova sklenil z Abrahamom?

5. DEL

Bog blagoslovi Abrahama in njegovo družino

Kaj je Jehova razkril s tem, da je Abrahamu rekel, naj žrtvuje Izaka? Katero prerokbo je izrekel Jakob pred svojo smrtjo?

6. DEL

Job ohrani svojo značajnost

Kako knjiga o Jobu odkriva, da lahko vsa razumna stvarjenja prispevajo svoj del k temu, da se dokaže, da je Bog upravičeno vladar vsega vesolja?

7. DEL

Bog reši Izraelce

Kako je Bog po Mojzesu rešil Izraelce iz suženjstva v Egiptu? Kaj je bila podlaga za praznovanje pashe?

8. DEL

Izraelci vstopijo v kanaansko deželo

Zakaj je ob vstopu Izraelcev v Kanaan Jehova v Jerihi rešil Rahabo in njeno družino?

9. DEL

Izraelci zahtevajo kralja

Ko so Izraelci zahtevali kralja, je Jehova izbral Savla. Zakaj je Jehova kralja Savla zamenjal z Davidom?

10. DEL

Vladanje modrega kralja Salomona

V čem je Salomon pokazal svojo modrost? Kakšne so bile posledice, ko je zašel z Jehovove poti?

11. DEL

Navdihnjene pesmi, ki so v pouk in tolažbo

Iz katerih psalmov je razvidno, kako Bog tistim, ki jih ljubi, pomaga in jih tolaži? Kaj je kralj Salomon odkril v Visoki pesmi?

12. DEL

Božja modrost, ki se v življenju obnese

Razmislimo, kako lahko navdihnjeni nasveti iz knjig Pregovori in Pridigar postrežejo s praktičnim vodstvom in dajo podlago za zaupanje v Boga.

13. DEL

Dobri in slabi kralji

Kako je prišlo do tega, da je bil Izrael razdeljen na dve kraljestvi?

14. DEL

Bog govori po svojih prerokih

Katera sporočila so Božji preroki objavljali? Preberite, o katerih štirih temah so govorili.

15. DEL

Prerok v pregnanstvu dobi vpogled v prihodnost

Kaj je Daniel izvedel o Mesiju in Božjem kraljestvu?

16. DEL

Prihod Mesija

Kako je Jehova po angelih in Janezu Krstniku ljudi opozoril na to, da je Jezus Mesija? Kako je Jehova svojega Sina dal prepoznati za Mesija?

17. DEL

Jezus uči o Božjem kraljestvu

Kaj je bila tema Jezusovega oznanjevanja? Kako je Jezus pokazal, da bo njegovo vladanje temeljilo na ljubezni in pravici?

18. DEL

Jezus dela čudeže

Kaj čudeži, ki jih je naredil Jezus, pokažejo o njegovi moči in oblasti, ki jo bo v prihodnosti imel nad zemljo?

19. DEL

Jezus napove, kaj se bo dogajalo v daljni prihodnosti

Na kaj kaže znamenje, ki ga je Jezus napovedal svojim apostolom?

20. DEL

Jezusa Kristusa usmrtijo

Katero novo slovesnost je Jezus uvedel, preden je bil izdan in pribit na kol?

21. DEL

Jezus živi!

Kako so učenci izvedeli, da je Bog obudil Jezusa?

22. DEL

Apostoli neustrašno oznanjujejo

Kaj se je zgodilo ob prazniku binkošti? Kako so se na oznanjevanje Jezusovih učencev odzvali sovražniki?

23. DEL

Širjenje dobre novice

Kaj se je zgodilo, ko je Pavel v Listri ozdravil moškega? Kako je Pavel prišel v Rim?

24. DEL

Pavlova pisma občinam

Katera navodila je dal Pavel o tem, kako naj bi občina delovala? Kaj je povedal o obljubljenem semenu?

25. DEL

Nasveti glede vere, vedenja in ljubezni

Kako lahko kristjan dokaže vero? Kako človek dokaže, da resnično ljubi Boga?

26. DEL

Na zemlji je znova raj!

Kako knjiga Razodetje sklene sporočilo Svetega pisma?

Sporočilo Svetega pisma – kratek pregled

Kako je Jehova postopoma razodeval, da bo Jezus napovedani Mesija, tisti, ki bo obnovil raj na zemlji?

Časovna premica Svetega pisma

Oglejte si časovno premico svetopisemske zgodovine, ki zajema obdobje od leta 4026 pr.n.št. pa vse do okoli leta 100 n.št.